LASTEST NEWS

10 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 ทั่วประเทศ 10 มิ.ย. 2566สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 10 มิ.ย. 2566สพม.ชลบุรี ระยอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 10 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 ทั่วประเทศ 10 มิ.ย. 2566สรุปยอดสมัครสอบแข่งข้นฯ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 10 มิ.ย. 2566สพร.เผยแห่สมัครสอบครูผู้ช่วยเอกปฐมวัยมากสุดขณะที่อรรถบำบัด และภาษาอังกฤษธุรกิจ ไม่มีผู้สมัครสอบ 10 มิ.ย. 2566“ตรีนุช”กำชับผู้บริหารเขตพื้นที่ฯร่วมสร้างรร.คุณภาพชุมชน 09 มิ.ย. 2566มติ กสถ. สอบท้องถิ่นรอบใหม่ ปี 66 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา - ครูผู้ช่วย 18 วิชาเอก 770 อัตรา 09 มิ.ย. 2566สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ สมัครทางอินเทอร์เน็ต 19 มิ.ย.-7 ก.ค.2566 09 มิ.ย. 2566ปัญหาครูขาดแคลน ดรามาครูอัตราจ้างเงินเดือน 6,000 บาท

สพป.นครพนม เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู และพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่ 29 มิ.ย. - 5 ก.ค.2565

  • 23 มิ.ย. 2565 เวลา 20:03 น.
  • 13,379
สพป.นครพนม เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู และพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่ 29 มิ.ย. - 5 ก.ค.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพป.นครพนม เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู และพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่ 29 มิ.ย. - 5 ก.ค.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สพป.นครพนม เขต 2

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนังานราชการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป และกลุ่มงานบริการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

      ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานบริการ เพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษา และกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการเรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่องการมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ และตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/62126 ลงวันที่ 5 เมษายน 2565  เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเพิ่มเติม เพื่อทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.25 64 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานบริการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน รายละเอียดการจ้าง
    ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน
    กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
    อัตราว่าง ที่จะรับสมัคร จำนวน 4 อัตรา ดังนี้
        1. วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน  1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง
        2. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านดอนแดง
        3. วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมาก
        4. วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านบ้านธาตุ

    ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน


ชื่อตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
อัตราว่าง ที่จะรับสมัคร จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน


ชื่อตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มงาน บริการ
อัตราว่าง ที่จะรับสมัคร จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
ค่าตอบแทน 10,430 บาท/เดือนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
(1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิซาเอกที่เปิดรับสมัคร
กรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครนำมาใช้สมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นคุณวุฒิที่ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือกรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิซาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัคร จะพิจารณานับหน่วยกิต จากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript ของผู้สมัครทั้งหมด ดังนี้
    - ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
    - ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ ในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับนุบริญญาหรือเทียบเท่าไม่เกิน 10 หน่วยกิตรวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ทั้งนี้ แต่ละเนื้อหาวิชาที่ศึกษาต่อ จะต้องได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่าเกรด C
    (2) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
    - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
    - เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

3. การรับสมัครและการยื่นใบสมัคร
    วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานและเอกสารประกอบด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2565  ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.30 - 16.30 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)


รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
  • 23 มิ.ย. 2565 เวลา 20:03 น.
  • 13,379

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <