LASTEST NEWS

10 มิ.ย. 2566สพป.นครราชสีมา เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 10 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 ทั่วประเทศ 10 มิ.ย. 2566สพม.นครพนม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 10 มิ.ย. 2566สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 10 มิ.ย. 2566สพป.นครพนม เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 10 มิ.ย. 2566สพม.นครปฐม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 10 มิ.ย. 2566สพป.นครปฐม เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 10 มิ.ย. 2566สพป.นครปฐม เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 10 มิ.ย. 2566สพม.ปราจีนบุรี นครนายก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 10 มิ.ย. 2566สพม.ตาก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566

สวพ.7 รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา วุฒิม.3, ม.6, ปวช., ปวส., ป.ตรี เงินเดือน 10,430 บาท - 18,000.-บาท

  • 28 พ.ค. 2565 เวลา 17:01 น.
  • 4,296
สวพ.7 รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา วุฒิม.3, ม.6, ปวช., ปวส., ป.ตรี เงินเดือน 10,430 บาท - 18,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สวพ.7 รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา วุฒิม.3, ม.6, ปวช., ปวส., ป.ตรี เงินเดือน 10,430 บาท - 18,000.-บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
รับสมัคร :    พนักงานราชการ          

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานธุรการ (สวพ.7)
เงินเดือน :    13,800 บาท
ประเภท :    บริการ
จำนวน :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    - ปวส.
- อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
-อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    ปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณเกี่ยวกับการร่างหนังสือโต้ตอบ ตรวจทานหนังสือ รวบรวมข้อมูลและสถิติ จัดทำ รวบรวมเอกสารการเงิน งบประมาณ จัดเตรียมเอกสาร เตรียมการประชุม และจดบันทึกรายงานการประชุม เก็บรักษาเอกสารสำคัญ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายตำแหน่ง :    พนักงานประจำสำนักงาน (สวพ.7)
เงินเดือน :    10,430 บาท
ประเภท :    บริการ
จำนวน :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ม.ศ.3 , ม.3 , ม.6
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป งานรับ-ส่ง หนังสือ และ/หรือ ขับรถยนต์ บำรุงรักษารถยนต์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร :    - ความรู้ความสามารถ
1. ทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานสารบรรณ 2. ทดสอบความรู้ ความสามารถด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 3.ทดสอบความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ตำแหน่ง :    นักวิชาการเกษตร (สวพ.7)
เงินเดือน :    18,000 บาท
ประเภท :    บริหารทั่วไป
จำนวน :    2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางการเกษตร
ทางเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางพฤกษศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการยาง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกษตรเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับวิชาการเกษตร หรือควบคุมและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ หรือบริการวิเคราะห์ ทดสอบตรวจสอบและรับรองปัจจัยการผลิต ผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พืช สินค้าเกษตร หรือให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีทางการเกษตร หรือศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับระบบงานวิจัย งานแผนงาน และการติดตามประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย


ตำแหน่ง :    เจ้าหน้าที่การเกษตร (สวพ.7)
เงินเดือน :    11,280 บาท
ประเภท :    เทคนิค
จำนวน :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    ช่วยนักวิชาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านต่างๆ เช่น การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับวิชาการเกษตร การควบคุม ตามกฎหมายที่กรมรับผิดชอบ การบริการวิชาการ การผลิตพันธุ์ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายตำแหน่ง :    เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (สวพ.7)
เงินเดือน :    18,000 บาท
ประเภท :    บริหารทั่วไป
จำนวน :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ทางระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ทางการจัดการสารสนเทศและะคอมพิวเตอร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    ปฏิบัติงานด้านระบบงานคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานจัดการระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและพัฒนา หรืองานบริการ หรืองานบริหารจัดการของกรมวิชาการเกษตร จัดการระบบข้อมูลเผยแพร่ด้าน web site ของกรมวิชาการเกษตร บำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

เปิดรับสมัคร :    วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565

รายละเอียดประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
 
  • 28 พ.ค. 2565 เวลา 17:01 น.
  • 4,296

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <