LASTEST NEWS

29 มิ.ย. 2565ด่วน! กศจ.นครราชสีมา สอบถามความสมัครใจผู้ขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย ไปบรรจุ กศจ.อื่น 29 มิ.ย. 2565โรงเรียนสตรีวัดระฆัง รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,800 บาท ตั้งแต่บัดนี้-3 ก.ค.65 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 29 มิ.ย. 2565กยศ.ขยายเวลามาตรการลดหย่อนหนี้จนถึง 31 ธ.ค.65 29 มิ.ย. 2565ศธ.ออกแนวปฏิบัติ หักเงิน “ช.พ.ค./ช.พ.ส.” เพิ่มสภาพคล่องเพื่อการชำระหนี้ 29 มิ.ย. 2565ศธ.ย้ำผู้เข้าสอบข้าราชการตำแหน่ง 38ค(2) เชื่อมั่นในระบบ วอนอย่าหลงเชื่อการวิ่งเต้น 29 มิ.ย. 2565“ครูเหน่ง” แจงปมมหาดไทยจัดซื้อชุดลูกเสือแจกนร.ฐานะยากจน 29 มิ.ย. 2565โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 28 มิ.ย.-12 ก.ค.65 28 มิ.ย. 2565ม.อุบลฯ ประกาศยกเลิกหมอบกราบ พิธีไหว้ครู ชี้สะท้อนระบบไพร่ทาสในสังคมไทย 28 มิ.ย. 2565"สกสค." เล็งยกเครื่องโครงการ "ช.พ.ค.-ช.พ.ส." ทันยุคสมัย 27 มิ.ย. 2565ชัดเจน "โรงเรียนขนาดเล็ก" บริหารจัดการดี "ตรีนุช" ลั่นไม่ต้องยุบ

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกนาฏศิลป์ เงินเดือน 15,000.-บาท สมัคร 23-27 พ.ค.2565

  • 25 พ.ค. 2565 เวลา 20:39 น.
  • 701 ครั้ง
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกนาฏศิลป์ เงินเดือน 15,000.-บาท สมัคร 23-27 พ.ค.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกนาฏศิลป์ เงินเดือน 15,000.-บาท สมัคร 23-27 พ.ค.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

    ด้วยโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกนาฎศิลป์ จำนวน 1 อัตรา อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ศธ 04009/ว3034 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
    ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา (ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท/เดือน)

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
    2.1 มีสัญชาติไทย
    2.2 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
    2.3 มีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาที่กำหนด
    2.4 ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และอายุไม่เกิน 40 ปี
    2.5 มีความประพฤติ เรียบร้อย มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพ

3. การรับสมัคร
    ให้ผู้ประสงค์สมัครสอบ ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ หมู่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. 

4. เอกสารและหลักฐานให้ผู้สมัครสอบยื่นพร้อมใบสมัคร
    4.1 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
    4.2 สำเนาปริญญาบัตร และ Transcript พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    4.5 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    4.6 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ โดยให้ผู้สมัครนำเอกสารฉบับจริงมาด้วย ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆอันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้

รายละเอียดเพิ่มเติม :: เอกสารแนบ
  • 25 พ.ค. 2565 เวลา 20:39 น.
  • 701 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^