LASTEST NEWS

25 ก.ย. 2566นิด้าโพลเผย ข้าราชการ 71% ไม่เห็นด้วย ! แบ่งจ่ายเงินเดือน 2 รอบ 25 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.ยะลา - ผลย้ายครู 2566 สพม.ยะลา 25 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.สระแก้ว เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.สระแก้ว เขต 1 25 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง - ผลย้ายครู 2566 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 25 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 25 ก.ย. 2566ประกาศแล้ว!! ทุนโครงการ สควค. ปี 2567 รับวุฒิ ม.6 เรียน ป.ตรี-โท 75 อัตรา จบแล้วบรรจุทันที! 25 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 24 ก.ย. 2566โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครครูผู้สอนและพนักงานจ้าง 46 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้- 27 กันยายน 2566 24 ก.ย. 2566กรมป่าไม้ เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 69 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้-16 ตุลาคม 2566

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 15,800.- บาท

  • 21 พ.ค. 2565 เวลา 20:49 น.
  • 1,772
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 15,800.- บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 15,800.- บาท ตั้งแต่วันที่ 23-30 พ.ค.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

ประกาศ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
เรื่อง รับสมัครตัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
จากเงินนอกงบประมาณปี 2565

     ด้วยโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน เงินนอกงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา ดังนั้นอาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009 /ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนดังนี้

1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
   1.1 ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
   1.2 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,800 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
   1.3 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้า รับการคัดเลือก มีดังนี้
   2.1 มีคุณสบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
   2.2 เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย จำแนกตามคุณวุฒิ ดังนี้
        - ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หรือ
        - ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือ
        - ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี
   2.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน เว้นแต่สาขาขาดแคลนที่ได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา
   กรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครนำมาใช้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคุณวุฒิซึ่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือกรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัคร จะพิจารณานับหน่วยกิตใน Tra nscript ของผู้สมัคร ตามแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556
   หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาหรือกลุ่มวิชาหรือทางสายาวิชาเอก ทางโรงเรียนจะหารือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด
   2.3 มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญทางระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ด้าน Software, Hardware, Network, Server และ Internet ภายในโรงเรียน

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
   3.1 ปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์
   3.2 ดูแลและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในโรงเรียนเมื่อได้รับแจ้ง
   3.3 ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
   3.4 ติดต่อผู้ให้บริการต่างๆ เพื่อสอบถามข้อมูล รวมถึงร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านระบบ IT
   3.5 ดูแลโปรแกรมต่างๆ ของโรงเรียน
   3.6 งานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
   ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมลงลายมือชื่อกำกับเอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครทุกฉบับที่โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

5. เอกสารเละหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัครคัดเลือก
   ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารฉบับจริงและสำเนาจำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาเอกสาร ดังนี้
   5.1 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่ผู้มีอำนาจอนุมัติการสำเร็จการศึกษาแล้ว
และใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
   5.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
   5.3 บัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)
   5.4 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
   5.5 รูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 เดือน) จำนวน 3 รูป

5.6 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
   ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครคัดเลือกไม่มีสิทธิ์คัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
   โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ และทางเว็บไซต์ http:/www.sainampeungac.th

7. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
   ผู้สมัครต้องเข้ารับการคัดเลือกด้วยวิธีการสัมภาษณ์ และสอบสอน (จำนวน 1 คาบ 50 นาที) โดยพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน หน้าที่ ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย เจตคติ และบุคลิกภาพ ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

8. กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
   โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ จะดำเนินการคัดเลือกใน วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

9. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชี
   ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้รับคะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยจะเรียงลำดับจากมากไปน้อย หากคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า

10. การประกาศผลการคัดเลือก
     โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ และทางเว็บไซต์ http:/www.sainampeung.ac.th/

11. การดำเนินการจัดจ้าง
     11.1 การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก ทางโรงเรียนจะยึดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้มาทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัว ตามวันและเวลาที่กำหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
     11.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน หากผู้ได้รับคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติจะไม่ได้รับการพิจารณาโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ

ข้อมูลการติดต่อ
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
อีเมล: sainampeung2021@gmail.com
โทรศัพท์: Tel. 02-258-2234
โทรสาร: Fax: 02-258-3347

ดาวน์โหลดรายละเอีดยประกาศรับสมัครได้ที่  :: เอกสารแนบ
 
  • 21 พ.ค. 2565 เวลา 20:49 น.
  • 1,772

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <