LASTEST NEWS

25 ก.ย. 2566นิด้าโพลเผย ข้าราชการ 71% ไม่เห็นด้วย ! แบ่งจ่ายเงินเดือน 2 รอบ 25 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.ยะลา - ผลย้ายครู 2566 สพม.ยะลา 25 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.สระแก้ว เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.สระแก้ว เขต 1 25 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง - ผลย้ายครู 2566 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 25 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 25 ก.ย. 2566ประกาศแล้ว!! ทุนโครงการ สควค. ปี 2567 รับวุฒิ ม.6 เรียน ป.ตรี-โท 75 อัตรา จบแล้วบรรจุทันที! 25 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 24 ก.ย. 2566โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครครูผู้สอนและพนักงานจ้าง 46 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้- 27 กันยายน 2566 24 ก.ย. 2566กรมป่าไม้ เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 69 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้-16 ตุลาคม 2566

โรงเรียนสิริรัตนาธร เปิดสอบครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 15,000.- บาท สมัคร 16 - 24 พฤษภาคม 2565 

  • 14 พ.ค. 2565 เวลา 22:10 น.
  • 1,682
โรงเรียนสิริรัตนาธร เปิดสอบครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 15,000.- บาท สมัคร 16 - 24 พฤษภาคม 2565 

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนสิริรัตนาธร เปิดสอบครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 15,000.- บาท สมัคร 16 - 24 พฤษภาคม 2565 
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนสิริรัตนาธร

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้วยโรงเรียนสิริรัตนาธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2565 อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 14008/ว 3034 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ชั้นพื้นฐาน ที่ 28/0546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์วิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2547 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID - 19) ด้วยวิธีการใช้เทคโนโลยีผ่านระบบออนไลน์ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลตามรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งงาน
    ครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี ปริญญาตรี เงินเดือน 15,000 บาท 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
    2.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับคัดเลือก มีดังนี้
          1) มีสัญชาติไทย
          2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
          3) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
          4) ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
    2.2 คุณสมบัติผู้สมัครเฉพาะตำแหน่ง
          2.2.1 ตำแหน่งครูผู้สอน มีดังนี้
                    1) เพศชาย/หญิง
                    2) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
                    3) มีความประพฤติดี และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี แลไม่อยู่ในระหว่างต้องคดีความ
                    4) อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี นับถึงวันรับสมัคร
                    5) ถ้ามีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
                    6) มีวุฒิปริญญาตรีตรงตามตำแหน่งที่สอน
                    7) มีความวิริยะอุตสาหะ พัฒนาความก้าวหน้าในงานที่ทำอย่างสม่ำเสมอ สามารถอุทิศตนให้กับการทำงานของโรงเรียนและราชการโดยรวมได้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

3. กำหนดวันเวลาและสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
    ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกโดยการกรอกใบสมัครแล้วส่งเอกสารโดยการสแกนเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบฉบับจริงพร้อมสำเนา(แนบไฟล์ PDF) ส่งผ่านทาง E - Mail: chutimaswee@srt.ac.th ระหว่าง วันที่ 16 - 24 พฤษภาคม 2565 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 39'6 1984 - 5 ต่อ 151 หรือ 063 - 6296199 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://citly.me/o4tyo
ใบสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนสิริรัตนาธร

4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบฉบับจริงพร้อมสำเนา
    1. ใบสมัครสอบตามแบบที่กำหนด โดยกรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ
    2. สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองว่าสำเร็จการศึกษา แล้วที่ระบุวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มี อำนาจปริญญาภายในวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย จำนวน 1 ฉบับ
    3. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ
    4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 X 1. 5 นิ้ว (ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) และถ่ายครั้งเดียวกัน (นับถึงวันปีดรับสมัคร) จำนวน 6 รูป
    5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
    6. สำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบันที่มีชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
    7. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 30 วันและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 จำนวน 1 ฉบับ
    8. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ หรือใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอนหรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว
จำนวน 1 ฉบับ
    9. หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล, ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

หมายเหตุ ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับในสำเนาเอกสารหลักฐาน ทุกหน้า ทุกฉบับที่นำมายื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือก

รายละเอียดประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
  • 14 พ.ค. 2565 เวลา 22:10 น.
  • 1,682

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <