LASTEST NEWS

28 พ.ค. 2565โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-10มิ.ย.2565 28 พ.ค. 2565รายชื่อ 31 จังหวัด เตรียมนำร่องถอดหน้ากากอนามัย ไม่อึดอัดแล้ว ที่ไหนบ้างเช็กเลย ! 28 พ.ค. 2565โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกทั่วไป วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา 28 พ.ค. 2565สพป.สระบุรี เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เงินเดือน 18,000.-บาท 27 พ.ค. 2565กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท สมัคร 25 พ.ค.-15 มิ.ย. 27 พ.ค. 2565รื้อระบบขอตั๋วครูใหม่ !!! บอร์ดคุรุสภาเห็นชอบในหลักการ   27 พ.ค. 2565สารพันปัญหา ถาม-ตอบ ข้อสงสัย กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการครูฯ 208 อัตรา 27 พ.ค. 2565สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิปวส.ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค.-21 มิ.ย.2565 27 พ.ค. 2565บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB) รับสมัครพนักงานประจำ วุฒิปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) สมัครออนไลน์ 27 พ.ค. 2565สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 38,000.-บาท

(ขยายเวลารับสมัคร) โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ สมัคร 8-17 พ.ค.2565

  • 08 พ.ค. 2565 เวลา 18:50 น.
  • 1,904 ครั้ง
(ขยายเวลารับสมัคร) โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ สมัคร 8-17 พ.ค.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

(ขยายเวลารับสมัคร) โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ สมัคร 8-17 พ.ค.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม

ประกาศโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบลัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปีงบประมาณ 2565

ต้วยโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 อัตรา อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 14009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/6556 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราซการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว เกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล ลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 ให้ผู้อำนวยการปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัตเลือกและดำเนินการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งรับสมัคร ประกอบด้วย
   - ครูอัตราจ้างสาขาคอมพิวเตอร์

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
   2.1 คุณสมบัติทั่วไป
         2.1.1 สัญชาติไทย
         2.1.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
         2.1.3 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
         2.1.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
         2.1.5 ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษความผิดที่ด้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ
         2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
         2.1.7 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
   2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
         2.2.1 ครูอัตราจ้างสาขาคอมพิวเตอร์
                 (1) อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี
                 (2) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี วิชาเอกคอมพิวเตอร์
                 (3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
                 (4) มีความรู้การสอนคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยี, ด้านวิทยาการคำนวณ, ด้านกราฟิก ดีไซน์, ด้านตัดต่อวิดีโอ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
                 (5) มีความรู้ ความสามารถด้าน ICT ติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ ดูแล รักษาซ่อมแชมบำรุง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบอินเทอร์เน็ด (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

3. การรับสมัคร
    วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ในระหว่างวันที่ 8 - 17 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องธุรการ อาคาร 2 ชั้น 2

สอบถามรายละเอียได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 061-9612323

4. เงื่อนไขการสมัคร
    ผู้สมัครรับการคัตเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและยอมรับตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อมยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
    ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่ากรณีด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบนั้นไม่มีสิทธิ์ในการสอบ ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการตัดเลือกครั้งนี้เป็นเป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

5. เกณฑ์การคัดเลืยกขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีคัดเลือก
    5.1 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยเรียงลำดับที่ได้สูงสุดลงมา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะยกเสิกการขึ้นบัญชีในกรณีหนึ่ง ดังนี้
         (1) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง
         (2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนด

ดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารได้ที่ :: ไฟล์แนบฉบับเก่า (รอประกาศใหม่ สมัครถึง 17 พ.ค.2565)
  • 08 พ.ค. 2565 เวลา 18:50 น.
  • 1,904 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^