LASTEST NEWS

28 พ.ค. 2565โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-10มิ.ย.2565 28 พ.ค. 2565รายชื่อ 31 จังหวัด เตรียมนำร่องถอดหน้ากากอนามัย ไม่อึดอัดแล้ว ที่ไหนบ้างเช็กเลย ! 28 พ.ค. 2565โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกทั่วไป วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา 28 พ.ค. 2565สพป.สระบุรี เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เงินเดือน 18,000.-บาท 27 พ.ค. 2565กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท สมัคร 25 พ.ค.-15 มิ.ย. 27 พ.ค. 2565รื้อระบบขอตั๋วครูใหม่ !!! บอร์ดคุรุสภาเห็นชอบในหลักการ   27 พ.ค. 2565สารพันปัญหา ถาม-ตอบ ข้อสงสัย กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการครูฯ 208 อัตรา 27 พ.ค. 2565สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิปวส.ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค.-21 มิ.ย.2565 27 พ.ค. 2565บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB) รับสมัครพนักงานประจำ วุฒิปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) สมัครออนไลน์ 27 พ.ค. 2565สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 38,000.-บาท

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท สมัคร 12-25 พ.ค.2565

  • 05 พ.ค. 2565 เวลา 17:35 น.
  • 12,129 ครั้ง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท สมัคร 12-25 พ.ค.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท สมัคร 12-25 พ.ค.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รับสมัคร :    พนักงานราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ตำแหน่ง :    นักสื่อสารมวลชน
เงินเดือน :    18000 บาท
ประเภท :    บริหารทั่วไป
จำนวน :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    
-มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ภายในหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร แม่ชี นักพรตหรือนักบวชในทุกศาสนา
(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
(10) ต้องเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(11) ในกรณีที่เป็นชาย ถ้าเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตที่ใช้กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารต้องลงบัญชีทหารกองเกินตามกฎหมายนั้นแล้ว และจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- สำเร็จการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
- ได้รับการขึ้นทะเบียนเข้ารับราชการทหารในกองประจำการ ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ได้รับหนังสือสำคัญ แบบ สด 8
- ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ได้รับใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ แบบ สด.43
(12) มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถพูดและเขียน รวมถึงใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของหัวหน้างาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ทำหน้าที่ ศึกษา จัดเตรียม ประสานงาน และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ภายในและการประชาสัมพันธ์ภายนอก ตามที่ได้รับสั่งการหรือได้รับมอบหมาย
1.2 ทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล วางแผน หรือแนวทางสำหรับการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นตามนโยบายหรือข้อสั่งการ เพื่อให้การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ 1.3 ทำหน้าที่เขียนข่าว บทความ ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีทัศน์ หรือผลิตสื่อต่าง ๆ สำหรับการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นตามนโยบายหรือข้อสั่งการ เพื่อให้การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ
1.4 ทำหน้าที่สร้างสรรค์จัดทำกิจกรรม จัดการรณรงค์ จัดนิทรรศการ สำหรับการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นตามนโยบายหรือข้อสั่งการ เพื่อให้การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ
1.5 ทำหน้าที่ประสานงาน สื่อสัมพันธ์ และวางแผนสื่อ เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ในสื่อภายใน สื่อภายนอก สื่อมวลชนในและต่างประเทศ สื่อสังคมออนไลน์ สำหรับการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นตามนโยบายหรือข้อสั่งการ เพื่อให้การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ
1.6 รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูล สำหรับการประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางของข่าวสาร ภาพลักษณ์ ใช้สำหรับดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นตามนโยบายหรือข้อสั่งการ เพื่อให้การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ
1.7 ติดตามและสำรวจความคิดเห็น ภาพลักษณ์ ที่มีต่อองค์กร หรือ ประเด็น หรือ วาระทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กร บุคคลากร เพื่อนำมาเป็นข้อมูลดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นตามนโยบายหรือข้อสั่งการ เพื่อให้การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ
1.8 ทำหน้าที่กำหนด ควบคุม ทิศทาง ข้อมูลข่าวสาร ภาพลักษณ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร
1.9 ทำหน้าที่ชี้แจง เอกสาร ข่าวสาร คำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป ข้าราชการตำรวจ ในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นตามนโยบายหรือข้อสั่งการ เพื่อให้การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ
1.10ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับสั่งการหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานหรือโครงการต่างๆ ของ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียด เกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์แก่ข้าราชการตำรวจ ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง

วิธีการเลือกสรร :    - ความรู้ความสามารถ
-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานสารบรรณ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตำรวจ จำนวน 50 ข้อ คะแนน 50 คะแนน - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน จำนวน 50 ข้อ คะแนน 50 คะแนน
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน แบบปรนัย จำนวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
- ทักษะ
- ด้านความรู้ ความสามารถ พิจารณาจาก ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และประวัติส่วนตัว, ความรู้เฉพาะด้านที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน และความสามารถพิเศษ, ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา ปฏิภาณไหวพริบ, ความรู้ทั่วไป - ด้านบุคลิกภาพ และทัศนคติ พิจารณาจาก บุคลิกลักษณะส่วนบุคคล, การพูด และการสื่อสาร, วุฒิภาวะทางอารมณ์ และมนุษย์สัมพันธ์, ทัศนคติ คุณธรรม และจริยธรรม - ด้านประสบการณ์จากการทำงาน และการฝึกงาน - ด้านภาษาอังกฤษ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
- สมรรถนะ

เปิดรับสมัคร :    วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: เอกสารแนบ
 
  • 05 พ.ค. 2565 เวลา 17:35 น.
  • 12,129 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^