LASTEST NEWS

28 พ.ค. 2565รายชื่อ 31 จังหวัด เตรียมนำร่องถอดหน้ากากอนามัย ไม่อึดอัดแล้ว ที่ไหนบ้างเช็กเลย ! 28 พ.ค. 2565โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกทั่วไป วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา 28 พ.ค. 2565สพป.สระบุรี เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เงินเดือน 18,000.-บาท 27 พ.ค. 2565กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท สมัคร 25 พ.ค.-15 มิ.ย. 27 พ.ค. 2565รื้อระบบขอตั๋วครูใหม่ !!! บอร์ดคุรุสภาเห็นชอบในหลักการ   27 พ.ค. 2565สารพันปัญหา ถาม-ตอบ ข้อสงสัย กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการครูฯ 208 อัตรา 27 พ.ค. 2565สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิปวส.ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค.-21 มิ.ย.2565 27 พ.ค. 2565บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB) รับสมัครพนักงานประจำ วุฒิปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) สมัครออนไลน์ 27 พ.ค. 2565สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 38,000.-บาท 27 พ.ค. 2565บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน สมัครตั้งแต่บัดนี้-31 พ.ค.2565

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน วุฒิป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000.-บาท

  • 02 พ.ค. 2565 เวลา 13:26 น.
  • 1,586 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน วุฒิป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน วุฒิป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 2-7 พ.ค.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา  2565

     ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสำนักอำนวยการ (งบประมาณรายได้สถานศึกษา) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับ

1) ตำแหน่งที่เปิดรับ
    - เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน สำนักอำนวยการ (งบประมาณรายได้สถานศึกษา) จำนวน  1 อัตรา
    
เงื่อนไขการจ้างตามสัญญาและคุณสมบัติ
    ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ระยะเวลาสัญญา 4 เดือน 20 วัน  และจะได้รับการพิจารณาการจ้างในปีการศึกษาต่อไป เมื่อโรงเรียนมีงบประมาณจ้างและผู้รับจ้างผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา 
    - เพศชาย บุคลิกภาพดี สัญชาติไทย
    - สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
    - มีไหวพริบปฏิภาณ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
    - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานในลักษณะการประสานงานและการทำงานเป็นทีมอำนวยความสะดวกให้บุคลากรภายในโรงเรียนและบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการ
    - สามารถจัดเตรียมเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม รวมทั้งจัดเก็บแยกประเภทเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องในสำนักงานได้ 
    - มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (โปรแกรม Microsoft Office)
    - มีวินัยตรงต่อเวลา มีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รักงานบริการ
    - สามารถทำงานนอกเวลาราชการได้     
    - อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (มีค่าตอบแทนล่วงเวลา)                                                                                                                                                         
2) หลักเกณฑ์และคุณสมบัติทั่วไป
   1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    
   2. มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป 
   3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
   4. ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2559
   5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
   6. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทำความผิดทาง อาญา เว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
   7. ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของ รัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
   8. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
   9. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

3) วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 โดยสมัครทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
    1. เข้าไปที่ www.hwn.ac.th
    2. อ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครให้ครบถ้วน
    3. ดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 
    4. รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อกำกับเอกสารทุกฉบับ
    5. อัปโหลดเอกสารเป็นไฟล์PDF ส่งมาที่อีเมล personal.hwn@gmail.com และอีเมลของ ผู้ประสานงานแต่ละตำแหน่ง ดังนี้ (ส่งทั้ง 2 อีเมล)
       - สำนักงานสำนักอำนวยการ ajaniwat16@gmail.com
4) เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครคัดเลือก
***เอกสารทุกฉบับให้นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันสมัคร และสำเนาภาพถ่าย จำนวน 1 ชุด **
    1.  สำเนาหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับปริญญาโทขึ้นไป จำนวน  1  ฉบับ
    2.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว  ไม่เกิน 1 ปี จำนวน  2  ใบ
    3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
    4.  สำทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
    5.  ใบรับรองแพทย์  จำนวน  1  ฉบับ
    6.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
    7.  หลักฐานอื่น ๆ  เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)         

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 ทางหน้าเว็บไซต์โรงเรียน www.hwn.ac.th
                   
6. วิธีการคัดเลือก 
    - สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน
      *** ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และจะประกาศเรียงตามลำดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ กรณีที่ได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนน  ความเหมาะสมกับตำแหน่งสูงกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าหากคะแนนยังเท่ากันอีกให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ

7. กำหนดการสอบ 
    - 9 พฤษภาคม 2565 เวลา  09.00 น. สอบสัมภาษณ์ สอบที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ณ ห้องกว้างรอบคอบ อาคาร 1 ชั้น 4
    - 9 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลการคัดเลือก ทางหน้าเว็บไซต์โรงเรียน www.hwn.ac.th
    - 10 พฤษภาคม 2565 การทำสัญญาจ้าง, เริ่มปฏิบัติงาน กลุ่มการบริหารงานบุคคล

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มการบริหารงานบุคคลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  โทร. 02-961-8891-3 ต่อ 200 ในวันและเวลาราชการ
  
ประกาศ  ณ  วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 

( นายรังสิมันต์  ยาละ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี   

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
  • 02 พ.ค. 2565 เวลา 13:26 น.
  • 1,586 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^