LASTEST NEWS

29 มิ.ย. 2565ด่วน! กศจ.นครราชสีมา สอบถามความสมัครใจผู้ขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย ไปบรรจุ กศจ.อื่น 29 มิ.ย. 2565โรงเรียนสตรีวัดระฆัง รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,800 บาท ตั้งแต่บัดนี้-3 ก.ค.65 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 29 มิ.ย. 2565กยศ.ขยายเวลามาตรการลดหย่อนหนี้จนถึง 31 ธ.ค.65 29 มิ.ย. 2565ศธ.ออกแนวปฏิบัติ หักเงิน “ช.พ.ค./ช.พ.ส.” เพิ่มสภาพคล่องเพื่อการชำระหนี้ 29 มิ.ย. 2565ศธ.ย้ำผู้เข้าสอบข้าราชการตำแหน่ง 38ค(2) เชื่อมั่นในระบบ วอนอย่าหลงเชื่อการวิ่งเต้น 29 มิ.ย. 2565“ครูเหน่ง” แจงปมมหาดไทยจัดซื้อชุดลูกเสือแจกนร.ฐานะยากจน 29 มิ.ย. 2565โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 28 มิ.ย.-12 ก.ค.65 28 มิ.ย. 2565ม.อุบลฯ ประกาศยกเลิกหมอบกราบ พิธีไหว้ครู ชี้สะท้อนระบบไพร่ทาสในสังคมไทย 28 มิ.ย. 2565"สกสค." เล็งยกเครื่องโครงการ "ช.พ.ค.-ช.พ.ส." ทันยุคสมัย 27 มิ.ย. 2565ชัดเจน "โรงเรียนขนาดเล็ก" บริหารจัดการดี "ตรีนุช" ลั่นไม่ต้องยุบ

โรงเรียนคอนสวรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ และวิทยากรฝึกสอน จำนวน 5 อัตรา สมัครบัดนี้-27 เม.ย.2565

  • 27 เม.ย. 2565 เวลา 09:54 น.
  • 2,101 ครั้ง
โรงเรียนคอนสวรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ และวิทยากรฝึกสอน จำนวน 5 อัตรา สมัครบัดนี้-27 เม.ย.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนคอนสวรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 5 อัตรา สมัครบัดนี้-27 เม.ย.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนคอนสวรรค์

ประกาศโรงเรียนคอนสวรรค์
เรื่อง การรับสมัครครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา
และวิทยากรภายนอกฝึกซ้อมกีฬา

ด้วยโรงเรียนคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตร้าจ้าง เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยากรภายนอกฝึกซ้อมกีฬา เพื่อปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์การกีฬา โดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ครูอัตราจ้าง
    1.1 ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติการสอนวิชาชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท
          ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ
          - ปฏิบัติงานด้านการสอนวิชาชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

    1.2 ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท
          ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ
          - ปฏิบัติงานด้านการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

    1.3 ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติการสอนวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท
          ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ
          - ปฏิบัติงานด้านการสอนวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

    1.4 เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 8,000 บาท
          ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ
          - ปฏิบัติงานปฏิบัติการดูแลด้านการกีฬาและโภชนาการ ด้านการฝึกซ้อมกีฬานักเรียนห้องเรียนพิเศษด้านกีฬา ระดับ ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 และกำกับดูแลงานโภชนาการที่ศูนย์อาหารโรงเรียนคอนสวรรค์ ส่งเสริมการฝึกซ้อมกีฬาชนิดต่าง ๆ ให้กับนักเรียน โดยเน้นภาคปฏิบัติ ส่งเสริมทักษะการกีฬา เทคนิค วินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

    1.5 วิทยากรภายนอกฝึกซ้อมกีฬา จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง ชั่วโมงละ 200 บาท
          วันละไม่เกิน 2 ชั่วโมง
          ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ
          - ปฏิบัติงานด้านการฝึกซ้อมกีฬานักเรียนห้องเรียนพิเศษด้านกีฬา ระดับ ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 ส่งเสริมการฝึกซ้อมกีฬาชนิดต่าง ๆ ให้กับนักเรียน โดยเน้นภาคปฏิบัติ ส่งเสริมทักษะการกีฬา เทคนิค วินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
          (1) มีสัญชาติไทย
          (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
          (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
          (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
          (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
          (7) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐและเอกชน
          (8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและเอกชน
          (9) ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษร้ายแรง ไม่ว่าจะเป็นผู้เสพหรือผู้ค้า
    2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
          (1) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอกชีววิทยา วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาเอกสังคมศึกษา
          (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ซึ่งทางคุรุสภาออกให้
          (3) ถ้ามีประสบการณ์ในการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
2.3 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา
          (1) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี วิชาเอกวิทยาศาสตร์การกีฬา วิชาเอกสาธารณสุขและวิชาเอกโภชนาการ
          (2) ถ้ามีประสบการณ์ในการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
2.4 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วิทยากรภายนอกฝึกซ้อมกีฬา
          (1) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี วิชาเอกพลศึกษา
          (2) ถ้ามีประสบการณ์ในการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

3. วัน เวลา และสถานที่สมัครสอบคัดเลือก
    ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่โรงเรียนคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 21 - 27 เมษายน 2565 เวลา 08.30-15.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ และไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
    4.1 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุวิชาเอก หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติปริญญา ภายในวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้ายพร้อมสำเนาจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
    4.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
    4.3 ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
    4.4 บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
    4.5 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
    4.6 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หนังสือสำคัญการขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: เอกสารแนบ
  • 27 เม.ย. 2565 เวลา 09:54 น.
  • 2,101 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^