LASTEST NEWS

29 มิ.ย. 2565ด่วน! กศจ.นครราชสีมา สอบถามความสมัครใจผู้ขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย ไปบรรจุ กศจ.อื่น 29 มิ.ย. 2565โรงเรียนสตรีวัดระฆัง รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,800 บาท ตั้งแต่บัดนี้-3 ก.ค.65 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 29 มิ.ย. 2565กยศ.ขยายเวลามาตรการลดหย่อนหนี้จนถึง 31 ธ.ค.65 29 มิ.ย. 2565ศธ.ออกแนวปฏิบัติ หักเงิน “ช.พ.ค./ช.พ.ส.” เพิ่มสภาพคล่องเพื่อการชำระหนี้ 29 มิ.ย. 2565ศธ.ย้ำผู้เข้าสอบข้าราชการตำแหน่ง 38ค(2) เชื่อมั่นในระบบ วอนอย่าหลงเชื่อการวิ่งเต้น 29 มิ.ย. 2565“ครูเหน่ง” แจงปมมหาดไทยจัดซื้อชุดลูกเสือแจกนร.ฐานะยากจน 29 มิ.ย. 2565โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 28 มิ.ย.-12 ก.ค.65 28 มิ.ย. 2565ม.อุบลฯ ประกาศยกเลิกหมอบกราบ พิธีไหว้ครู ชี้สะท้อนระบบไพร่ทาสในสังคมไทย 28 มิ.ย. 2565"สกสค." เล็งยกเครื่องโครงการ "ช.พ.ค.-ช.พ.ส." ทันยุคสมัย 27 มิ.ย. 2565ชัดเจน "โรงเรียนขนาดเล็ก" บริหารจัดการดี "ตรีนุช" ลั่นไม่ต้องยุบ

โรงเรียนวนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 15,000.- บาท

  • 26 เม.ย. 2565 เวลา 20:42 น.
  • 836 ครั้ง
โรงเรียนวนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 15,000.- บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนวนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 15,000.- บาท สมัคร 25-28 เม.ย.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนวนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ประกาศโรงเรียนวนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง
งบเงินรายได้สถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เขตคลองสามวา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 2 มีความประสงค์ดำเนินการคัดเลือกบุคคลตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ด้วยเงินรายได้สถานศึกษาอาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 14009/ว 4562 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เรื่องแนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 และ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1120/2560 สั่งณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างในตำแหน่งครูอัตร้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
    ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
    ค่าตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
    2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    2.2 มีสัญชาติไทย
    2.3 มีอายุไม่น้อยกว่า 22 ปี บริบูรณ์
    2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
    2.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่โนพรรคการเมือง
    2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ
    2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    1. มีความรู้ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางการศึกษาวิชาเอกคอมพิเตอร์ ทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนด
    2. กลุ่มเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต
    3. มีประสบการณ์ทางด้านการสอนตามสาขาวิชา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
    4. สามารถเขียนใช้เขียนคอมพิวเตอร์โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์หรือหุ่นยนต์ได้
    5. สามารถใช้หรือพัฒนา application เกี่ยวกับการศึกษา ได้เป็นอย่างดี
    6. บุคลิกดี ขยัน อดทน มีความกระตือรือร้น
    7. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ถนน ไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10510 ตั้งแต่วันที่ 25-28 เมษายน 2565 ในเวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
  • 26 เม.ย. 2565 เวลา 20:42 น.
  • 836 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^