LASTEST NEWS

29 มิ.ย. 2565ด่วน! กศจ.นครราชสีมา สอบถามความสมัครใจผู้ขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย ไปบรรจุ กศจ.อื่น 29 มิ.ย. 2565โรงเรียนสตรีวัดระฆัง รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,800 บาท ตั้งแต่บัดนี้-3 ก.ค.65 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 29 มิ.ย. 2565กยศ.ขยายเวลามาตรการลดหย่อนหนี้จนถึง 31 ธ.ค.65 29 มิ.ย. 2565ศธ.ออกแนวปฏิบัติ หักเงิน “ช.พ.ค./ช.พ.ส.” เพิ่มสภาพคล่องเพื่อการชำระหนี้ 29 มิ.ย. 2565ศธ.ย้ำผู้เข้าสอบข้าราชการตำแหน่ง 38ค(2) เชื่อมั่นในระบบ วอนอย่าหลงเชื่อการวิ่งเต้น 29 มิ.ย. 2565“ครูเหน่ง” แจงปมมหาดไทยจัดซื้อชุดลูกเสือแจกนร.ฐานะยากจน 29 มิ.ย. 2565โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 28 มิ.ย.-12 ก.ค.65 28 มิ.ย. 2565ม.อุบลฯ ประกาศยกเลิกหมอบกราบ พิธีไหว้ครู ชี้สะท้อนระบบไพร่ทาสในสังคมไทย 28 มิ.ย. 2565"สกสค." เล็งยกเครื่องโครงการ "ช.พ.ค.-ช.พ.ส." ทันยุคสมัย 27 มิ.ย. 2565ชัดเจน "โรงเรียนขนาดเล็ก" บริหารจัดการดี "ตรีนุช" ลั่นไม่ต้องยุบ

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาดนตรีสากล และวิชาแนะแนว เงินเดือน 15,000.-บาท

  • 25 เม.ย. 2565 เวลา 14:03 น.
  • 1,052 ครั้ง
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาดนตรีสากล และวิชาแนะแนว เงินเดือน 15,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาดนตรีสากล และวิชาแนะแนว เงินเดือน 15,000.-บาท สมัครบัดนี้ - 27 เม.ย.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

ประกาศโรงเรียนรัตนาธิเบศร์
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

    ด้วยโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจัาง อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ 456 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 512 / 2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัคร
    1) ตำแหน่งครูผู้สอน วิชา ดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา
    2) ตำแหน่งครูผู้สอน วิชา แนะแนว จำนวน 1 อัตรา
    อัตราเงินเดือนที่ได้รับ จำนวน 15,000.- บาท

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก
    เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้ราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
       1) สัญชาติไทย
       2) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
       3) มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เสพสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย
       4) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
       5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ใต้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
       6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
       7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีสธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม
       8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไส่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
       9) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร
       10) ไม่เป็นผู้อยู่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
       11) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
       12 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    ครูอัตราจ้าง
       3.1 อายุระหว่าง 22 ปี ถึง 35 ปี
       3.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
           1) สาขาวิชาเอก ดนตรีสากล คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.50 วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดนตรีตะวันตก หรือชื่อสาขาวิชาอื่น ๆ ที่แสดงว่าศึกษาเกี่ยวกับดนตรีตะวันตก
              ความสามารถทางด้านดนตรี
               - ด้านทฤษฎีดนตรี : สามารถอ่านและปฏิบัติตามโน้ตได้อย่างชำนาญ สามารถเรียบเรียงเสียง ประสานสำหรับวงดนตรีสากลและวงโยธวาทิตได้
               - ด้านทักษะการปฏิบัติและการควบคุมวงดนตรี : สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีและควบคุม วงโยธวาทิตและวงดนตรีสากลได้
               - ด้านคอมพิวเตอร์ดนตรีและการบันทึกเสียง : สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดนตรีสำหรับการเรียบรียงเสียงประสาน การบันทึกเสียง และการตัดต่อวิดีโอประกอบเพลงได้
           2) สาขาวิชาเอก แนะแนว คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.50 วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
               - การแนะแนว หรือการแนะแนวการศึกษา
               - จิตวิทยาและการแนะแนว
               - จิตวิทยาการศึกษา
       3.3 มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นครู
       3.4 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครู ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนดหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา
       3.5 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
    ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ QR Code ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน - 27 เมษายน 2565 แล้ว สแกนใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครมาที่ E-Mail :hr@rt.ac.th

5. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำไปในวันรับสมัคร
    5.1 ภาพถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
    5.2 ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา ฉบับตัวจริงและสำเนา
    5.3 บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ฉบับตัวจริงและสำเนา
    5.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ฉบับตัวจริงและสำเนา
    5.5 ใบรับรองแพทย์
    5.6 หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
    5.7 หนังสือรับรองผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานเดิม (ถ้ามี)
    5.8 หลักฐานแสดงผ่านการเกณฑ์ทหาร
    5.9 เงินค่าสมัคร จำนวน 20 บาท (ยี่สิบบาทถ้วน)

Scan QR Code โหลดใบมัคร
รายละเอียดเพิ่มเติม :: ลิงก์ประกาศ
  • 25 เม.ย. 2565 เวลา 14:03 น.
  • 1,052 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^