LASTEST NEWS

10 ส.ค. 2565ลิงก์ประกาศผลสอบการแข่งขันฯ ผลสอบรับราชการ ตำแหน่งบุคลากร 38 ค.(2) ปีพ.ศ.2565 10 ส.ค. 2565ประกาศจัดงานและเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 10 ส.ค. 2565สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ พนักงานราชการทั่วไป แล้ว! สอบวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 10 ส.ค. 2565ประกาศแล้ว!! เกณฑ์การประกวดภาพยนตร์สั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปี 2565 10 ส.ค. 2565เลขาธิการ ก.ค.ศ. เน้นย้ำเขตพื้นที่ ว PA "ลดเอกสาร เลิกทำแฟ้ม ประเมินการสอนในห้องเรียน" 10 ส.ค. 2565โรงเรียนวัดราชาธิวาส รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 13,500.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-15 สิงหาคม 2565 09 ส.ค. 2565ด่วนที่สุด การรายงานข้อมูลรายชื่อสถานศึกษาเพื่อจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ ลดระยะเวลาขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 09 ส.ค. 2565สิ้นสุดการรอคอย! สพฐ.โอนค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ ครั้งที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.2565) แล้ว 09 ส.ค. 2565สอศ.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย อาชีวะ รอบที่ 5 จำนวน 447 อัตรา รายงานตัว 16-19 ส.ค.65 / บรรจุรับราชการ 29 ส.ค.65 09 ส.ค. 2565รัฐบาลประกาศวันหยุดพิเศษ 16-18 พ.ย.65 เฉพาะกรุงเทพฯ-ปริมณฑล

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์ เงินเดือน 15,000.-บาท สมัครบัดนี้ - 5 พ.ค.2565

  • 25 เม.ย. 2565 เวลา 13:39 น.
  • 1,167
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์ เงินเดือน 15,000.-บาท สมัครบัดนี้ - 5 พ.ค.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์ เงินเดือน 15,000.-บาท สมัครบัดนี้ - 5 พ.ค.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

ประกาศโรงเรียนรัตนาธิเบศร์
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

    ด้วยโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจัาง อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ 456 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 512 / 2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัคร
    ตำแหน่งครูผู้สอน วิชา ฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
    อัตราเงินเดือนที่ได้รับ จำนวน 15,000.- บาท

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก
    เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้ราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
       1) สัญชาติไทย
       2) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
       3) มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เสพสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย
       4) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
       5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ใต้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
       6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
       7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีสธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม
       8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไส่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
       9) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร
       10) ไม่เป็นผู้อยู่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
       11) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
       12 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    ครูอัตราจ้าง
       3.1 อายุระหว่าง 22 ปี ถึง 35 ปี
       3.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50
       3.3 มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นครู
       3.4 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครู ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนดหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา
       3.5 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
    ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ QR Code  ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2565 แล้ว สแกนใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครมาที่ E-Mail :hr@rt.ac.th

5. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำไปในวันรับสมัคร
    5.1 ภาพถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
    5.2 ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา ฉบับตัวจริงและสำเนา
    5.3 บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ฉบับตัวจริงและสำเนา
    5.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ฉบับตัวจริงและสำเนา
    5.5 ใบรับรองแพทย์
    5.6 หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
    5.7 หนังสือรับรองผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานเดิม (ถ้ามี)
    5.8 หลักฐานแสดงผ่านการเกณฑ์ทหาร
    5.9 เงินค่าสมัคร จำนวน 20 บาท (ยี่สิบบาทถ้วน)
Scan QR Code โหลดใบสมัคร
รายละเอียดเพิ่มเติม :: ลิงก์ประกาศ
  • 25 เม.ย. 2565 เวลา 13:39 น.
  • 1,167

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^