LASTEST NEWS

10 ส.ค. 2565ลิงก์สำรอง...ประกาศผลสอบการแข่งขันฯ ผลสอบรับราชการ ตำแหน่งบุคลากร 38 ค.(2) ปีพ.ศ.2565 10 ส.ค. 2565ลิงก์ประกาศผลสอบการแข่งขันฯ ผลสอบรับราชการ ตำแหน่งบุคลากร 38 ค.(2) ปีพ.ศ.2565 10 ส.ค. 2565ประกาศจัดงานและเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 10 ส.ค. 2565สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ พนักงานราชการทั่วไป แล้ว! สอบวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 10 ส.ค. 2565ประกาศแล้ว!! เกณฑ์การประกวดภาพยนตร์สั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปี 2565 10 ส.ค. 2565เลขาธิการ ก.ค.ศ. เน้นย้ำเขตพื้นที่ ว PA "ลดเอกสาร เลิกทำแฟ้ม ประเมินการสอนในห้องเรียน" 10 ส.ค. 2565โรงเรียนวัดราชาธิวาส รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 13,500.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-15 สิงหาคม 2565 09 ส.ค. 2565ด่วนที่สุด การรายงานข้อมูลรายชื่อสถานศึกษาเพื่อจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ ลดระยะเวลาขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 09 ส.ค. 2565สิ้นสุดการรอคอย! สพฐ.โอนค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ ครั้งที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.2565) แล้ว 09 ส.ค. 2565สอศ.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย อาชีวะ รอบที่ 5 จำนวน 447 อัตรา รายงานตัว 16-19 ส.ค.65 / บรรจุรับราชการ 29 ส.ค.65

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สมัครออนไลน์ 19 - 26 เม.ย.65

  • 19 เม.ย. 2565 เวลา 13:02 น.
  • 1,822
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สมัครออนไลน์ 19 - 26 เม.ย.65

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 เมษายน พ.ศ. 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา การเลือกสรรพนักงานราชการ ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง การกำหนดลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตราจ้างกำลังพนักงานราชการ ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา
วิชาเอก การศึกษาพิเศษหรือคหกรรมศาสตร์
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
(1) จัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนพิการ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(2) พัฒนานักเรียนพิการให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(3) จัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(4) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง และชุมชนเพื่อพัฒนานักเรียนพิการให้เต็มตามศักยภาพ
(5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันบรรจุแต่งตั้ง จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณ 2565 (30 กันยายน 2565)

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย/อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(3 ไม่เป็นผู้ที่กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กำหนดได้ไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชพลเรือน
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(5) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้าง ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (ครูผู้สอน)
(1) อายุไม่เกิน 35 ปี
(2) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิที่แสดงว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพเสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
(4) สามารถจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการได้

3. การรับสมัคร
    วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไชด์ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต https://phuketspecial.ac.th/index.php ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 เมษายน พ.ศ. 2565 โดยแนบไฟล์หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ข้อ (1) - (8) ที่มีการรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วนในวันสมัคร ไม่สามารถส่งเพิ่มเติมภายหลังได้ (ผู้สมัครจะต้องใช้ gmail ในการสมัครผ่านเว็บไชต์เท่านั้น)

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(2) สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือระเบียนการแสดงผลการเรียนหรือหนังสือรับรองของสถานศึกษา ที่มีข้อความระบุว่า "ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ" โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน
(5) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ
(6) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ชื่อ - ชื่อสกุลในหลักฐานไม่
(7) หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
(8) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้จากโรงพยาบาลของรัฐ ไม่เกิน 1 เดือน

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารฉบับจริงหมายเลข (1) - (8) มาแสดงในวันสอบด้วยตรงกัน)

เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบอันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
    ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 ทางเว็บไชด์ของศูนย์การศึกษาพิเศษฯ หรือสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 076-319062 และ 0-8647-65861

5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
    ผู้สมัครต้องได้รับการประเมิน ด้วยการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม อาคารแก้วกัลยา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต

6. เกณฑ์การตัดสิน
    การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ ผู้ที่จะผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมในการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรามสูงสุดลมาตมลำดับ หากคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาคะแนนสอบข้อเขียนที่มากกว่า

7. การประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
    ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามลำดับคะแนนผ่านเว็บไชด์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ภายในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุด เมื่อการคัดเลือกครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี

8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
    ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมารายงานตัว และทำสัญญาจ้าง ในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 09.00 น. หากผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่จัดจ้าง ไม่ไปรายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์ และศูนย์การศึกษาพิเศษจะเรียกผู้ขึ้นบัญชีในลำดับถัดไป

     ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565
( นางวนิดา สุรบรรณ์ )
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: เอกสารแนบ , สมัครออนไลน์ได้ที่ลิงก์นี้
  • 19 เม.ย. 2565 เวลา 13:02 น.
  • 1,822

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^