LASTEST NEWS

10 ส.ค. 2565ลิงก์สำรอง...ประกาศผลสอบการแข่งขันฯ ผลสอบรับราชการ ตำแหน่งบุคลากร 38 ค.(2) ปีพ.ศ.2565 10 ส.ค. 2565ลิงก์ประกาศผลสอบการแข่งขันฯ ผลสอบรับราชการ ตำแหน่งบุคลากร 38 ค.(2) ปีพ.ศ.2565 10 ส.ค. 2565ประกาศจัดงานและเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 10 ส.ค. 2565สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ พนักงานราชการทั่วไป แล้ว! สอบวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 10 ส.ค. 2565ประกาศแล้ว!! เกณฑ์การประกวดภาพยนตร์สั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปี 2565 10 ส.ค. 2565เลขาธิการ ก.ค.ศ. เน้นย้ำเขตพื้นที่ ว PA "ลดเอกสาร เลิกทำแฟ้ม ประเมินการสอนในห้องเรียน" 10 ส.ค. 2565โรงเรียนวัดราชาธิวาส รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 13,500.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-15 สิงหาคม 2565 09 ส.ค. 2565ด่วนที่สุด การรายงานข้อมูลรายชื่อสถานศึกษาเพื่อจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ ลดระยะเวลาขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 09 ส.ค. 2565สิ้นสุดการรอคอย! สพฐ.โอนค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ ครั้งที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.2565) แล้ว 09 ส.ค. 2565สอศ.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย อาชีวะ รอบที่ 5 จำนวน 447 อัตรา รายงานตัว 16-19 ส.ค.65 / บรรจุรับราชการ 29 ส.ค.65

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท สมัคร 18 - 26 เมษายน 2565

  • 14 เม.ย. 2565 เวลา 00:48 น.
  • 6,039
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท สมัคร 18 - 26 เมษายน 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท สมัคร 18 - 26 เมษายน 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ด้วยโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เลขที่ 86 หมู่ที่ 2 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้าง อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ สธ 04009/ 456 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 512 / 2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่ดำเนินการคัดเลือก
    รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 4 อัตรา
        - สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
        - สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
        - สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
        - สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

        อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครคัดเลือก
    เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
    1) สัญชาติไทย
    2) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
    3) มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เสพสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย
    4) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
    6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
    7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม
    8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
    9) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร
    10) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
    11) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    12) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     ครูอัตราจ้าง
     3.1 เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 22 ปี ถึง 35 ปี
     3.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.50 ขึ้นไป
            3.2.1 สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ 
            3.2.2 สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 
            3.2.3 สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
            3.2.4 สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์
     3.3 มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นครู
     3.4 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครู ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนดหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา
     3.5 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
     3.6 เพศชายมีใบแสดงสำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ (แบบ สด.43) กรณีที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินแล้ว ใบยกเว้นการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
     - ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี อาคารนนทศิริวัฒน์ ตั้งแต่วันที่ 18-26 เมษายน 2565 (เฉพาะวันทำการ) เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์งานบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ที่
Website: https://sites.google.com/tsn.ac.th/person/ 

ข้อมูลการติดต่อ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 บ้านคลองขื่อขวาง ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์: 02 985 1995

ดาวน์โหลดรายละเอีดยประกาศรับสมัครได้ที่ :: เอกสารแนบ
  • 14 เม.ย. 2565 เวลา 00:48 น.
  • 6,039

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^