LASTEST NEWS

29 มิ.ย. 2565ด่วน! กศจ.นครราชสีมา สอบถามความสมัครใจผู้ขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย ไปบรรจุ กศจ.อื่น 29 มิ.ย. 2565โรงเรียนสตรีวัดระฆัง รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,800 บาท ตั้งแต่บัดนี้-3 ก.ค.65 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 29 มิ.ย. 2565กยศ.ขยายเวลามาตรการลดหย่อนหนี้จนถึง 31 ธ.ค.65 29 มิ.ย. 2565ศธ.ออกแนวปฏิบัติ หักเงิน “ช.พ.ค./ช.พ.ส.” เพิ่มสภาพคล่องเพื่อการชำระหนี้ 29 มิ.ย. 2565ศธ.ย้ำผู้เข้าสอบข้าราชการตำแหน่ง 38ค(2) เชื่อมั่นในระบบ วอนอย่าหลงเชื่อการวิ่งเต้น 29 มิ.ย. 2565“ครูเหน่ง” แจงปมมหาดไทยจัดซื้อชุดลูกเสือแจกนร.ฐานะยากจน 29 มิ.ย. 2565โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 28 มิ.ย.-12 ก.ค.65 28 มิ.ย. 2565ม.อุบลฯ ประกาศยกเลิกหมอบกราบ พิธีไหว้ครู ชี้สะท้อนระบบไพร่ทาสในสังคมไทย 28 มิ.ย. 2565"สกสค." เล็งยกเครื่องโครงการ "ช.พ.ค.-ช.พ.ส." ทันยุคสมัย 27 มิ.ย. 2565ชัดเจน "โรงเรียนขนาดเล็ก" บริหารจัดการดี "ตรีนุช" ลั่นไม่ต้องยุบ

โรงเรียนอนุบาลชลบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 12 - 21 เมษายน 2565

  • 11 เม.ย. 2565 เวลา 09:26 น.
  • 3,273 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 12 - 21 เมษายน 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนอนุบาลชลบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 12 - 21 เมษายน 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

ประกาศโรงเรียนอนุบาลชลบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้าง

      ด้วย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้าง ปีการศึกษา 2565 จึงประกาศรับสมัครบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

      1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้าง
          1) วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
          2) วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 4 อัตรา
          3) วิชาเอกสังคม จำนวน 1 อัตรา
          ระยะเวลาจ้างให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง

      2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้ที่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
          2.1 คุณสมบัติทั่วไป
               1) มีสัญชาติไทย
               2) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
               3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
               4) ไม่เป็นผู้ที่มีร่งกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่ตามกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
               5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
               6) ไม่เป็นผู้ที่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
               7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
          2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
               คุณวุฒิที่ใช้สำหรับการเลือกสรรต้องเป็นคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาเอกปฐมวัย และวิชาเอกสังคม กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กำหนดต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

      3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
          ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้กรอกใบสมัครด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์ โรงเรียนอนุบาลซลบุรี http://w.w.anubanchon.ac.th หัวข้อประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้าง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 21 เมษายน 2565 (วันสุดท้ายของการรับสมัครสามารถสมัครได้ถึงเวลา 16.30 น.)

      4. เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร
          1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน(นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
          2) สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ
          3) ระเบียนการแสดงผลการเรียน (transcript) จำนวน 1 ฉบับ
          4) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
          5) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
          6) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ
          7) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

      5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
          โรงเรียนอนุบาลชลบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี หรือทางเว็บไซต์ http://www.anubanchon.ac.th

      6.วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
          โรงเรียนอนุบาลชลบุรี จะดำเนินการประเมินสมรรถนะ ความสามารถในการปฏิบัติงานและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ในวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

      7. เกณฑ์การตัดสิน
          การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิ์ใด 1 ไม่ได้ ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และรวมทั้ง 2 สมรรถะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

      8. การจัดลำดับที่
          8.1 ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้เรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะรวมทั้ง 2 สมรรถนะ จากมากไปหาน้อย ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากันให้จัดเรียงลำดับที่จากคะแนนประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน
          8.2 หากคะแนนตามที่ข้อ 8.1 เท่ากัน จะพิจารณาเรียงลำดับจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการเป็นครูอัตราจ้างตามหลักฐานการสมัคร

      9. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
          โรงเรียนอนุบาลชลบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ตามคุณวุฒิสาขาหรือวิซาเอกตามลำดับที่ ภายในวันที่ 27 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี หรือทางเว็บไซต์ http://www.anubanchon.ac.th

      10. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
          โรงเรียนอนุบาลชลบุรี จะขึ้นบัญชีรวมผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับเป็นบัญชีของโรงเรียนอนุบาลชลบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดไป เมื่อสรรหาและเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี

      11. การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมารายงานตัว
          การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการทำสัญญาจ้างและหากไม่มารายงานตัวในวัน เวลา ตามที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

      12. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
          ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในลำดับที่ 1 ตามบัญชีแนบประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรจะต้องมาทำสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ภายในวันที่ 28 เมชายน 2565 และเริ่มปฏิบัติงานตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง

          ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565

 
(นายประทีป ศรีรักษา)
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: เอกสารแนบ , ลิงก์รับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ 
  • 11 เม.ย. 2565 เวลา 09:26 น.
  • 3,273 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^