LASTEST NEWS

31 พ.ค. 2566ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ 30 พ.ค. 2566เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 รับสมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566“คุรุสภา” พร้อมอบรม ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.สงขลา เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 11 - 24 เมษายน 2565

  • 09 เม.ย. 2565 เวลา 20:42 น.
  • 6,997
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 11 - 24 เมษายน 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 11 - 24 เมษายน 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี

ด้วยโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้าง
    ชื่อตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
    สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา จำนวน 2 อัตรา
    อัตราเงินเดือน 15,000.- บาท และเงินประกันสังคม ร้อยละ 5
    ระยะเวลาการจ้าง 2 พฤษภาคม 2565 - 30 กันยายน 2565 (สัญญาแบบต่อเนื่อง)
    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ปฏิบัติการเรียนการสอน โดยเป็น Co-Teacher ในการสอนรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และประถมศึกษาตอนต้น ควบคุมดูแลนักเรียน ดูแลความประพฤตินักเรียน สนับสนุนนโยบายการปฏิบัติงานของโรงเรียน รับผิดชอบงานตามที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย

2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    ตำแหน่งครูผู้สอน
          1) มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่น ที่ ก.ค.ศ.กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครูผู้สอน ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร
          2) มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติได้อย่างคล่องแคล่ว
          3) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
          4) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้

3. การรับสมัคร
           ผู้ประสงค์สมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โทร 12-978-1277 / 084-6886823 ตั้งแต่วันที่ 11 - 24 เมษายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

4. เอกสารหลักฐานในการสมัคร ดังนี้
          4.1 สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (พร้อมฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ
          4.2 สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชา หรือวิชาเอกตรงตามกลุ่มวิชาที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ (พร้อมฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ
          4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ
          4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ
          4.5 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายออกให้ (พร้อมฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ
          4.6 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 จำนวน 1 ฉบับ (โรงพยาบาลรัฐบาล)
          4.7 รูปถ่ายหนำตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  จำนวน 3 รูป
          4.8 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (พร้อมฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ให้รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ

5. เงื่อนไขการรับสมัคร
   5.1 ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
   5.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: เอกสารแนบ
  • 09 เม.ย. 2565 เวลา 20:42 น.
  • 6,997

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <