LASTEST NEWS

27 มิ.ย. 2565หวังดึงครูรุ่นใหม่ !!! สกสค.หาช่องเพิ่มสิทธิประโยชน์สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” ชี้นักเรียนยังจำเป็นต้องสวมแมส ​​​​​​​ 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” เตรียมพร้อมรับกฎหมายแก้ไขคำสั่ง คสช.19/2560 ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของศธ. 26 มิ.ย. 2565ปลัดมหาดไทยย้ำ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็น ‘เครื่องแบบพระราชทาน’ สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศให้การช่วยเหลือเด็ก 26 มิ.ย. 2565ย้ำบริหารจัดการดีก็ไม่ต้องยุบ-ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก 26 มิ.ย. 2565สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เงินเดือน 35,330-58,080 บาท 26 มิ.ย. 2565โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ ที่ฟักฟรี! 26 มิ.ย. 2565ตัวอย่างใบรับรองผลการตรวจ ATK ด้วยตนเอง เพื่อยื่นใช้สอบรับราชการ บุคลากรฯ มาตรา 38ค.(2) 26 มิ.ย. 2565(เรียนจบครู แล้วบรรจุทันที) เปิดรับสมัครแล้ว! ทุนคุรุทายาท รุ่นที่ 20 รับวุฒิ ม.6/เทียบเท่า 26 มิ.ย. 2565โรงเรียนแสนทองวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย ตั้งแต่ 22-28 มิ.ย.2565

โรงเรียนบ้านนาบง รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 5,000.-บาท ทุกสาขาวิชาเอก(ยกเว้นปฐมวัย) มีบ้านพักครู ฟรี!!

  • 22 มี.ค. 2565 เวลา 21:32 น.
  • 829 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาบง รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 5,000.-บาท ทุกสาขาวิชาเอก(ยกเว้นปฐมวัย) มีบ้านพักครู ฟรี!!

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนบ้านนาบง รับสมัครครูอัตราจ้าง ทุกสาขาวิชาเอก(ยกเว้นปฐมวัย) มีบ้านพักครู ฟรี!!
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบ้านนาบง

ประกาศโรงเรียนบ้านนาบง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว

ด้วย โรงเรียนบ้านนาบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ด้วยเงินอุดหนุนของโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นครูผู้สอน
ครูผู้สอน วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกวิชาเอก (ยกเว้น วิชาเอกปฐมวัย) จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานบริการและค่าตอบแทน
   - เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรอง
   - ค่าตอบแทน 5,000 บาท/ เดือน
   - บ้านพักครู

คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
   1. มีสัญชาติไทย
   2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
   3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
   4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
   5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน พรรคการเมือง
   6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
   7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
   8. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกวิชาเอก (ยกเว้นวิซาเอกปฐมวัย)

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
   ยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านนาบง ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2565 จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ เบอร์ติดต่อ 099-2719202

4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
   4.1สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว จำนวน 1 ฉบับ
   4.2 ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
   4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
   4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ 
   4.5 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 ฉบับ 
   4.6 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ 
   4.7 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ

5. กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก
   สอบสัมภาษณ์ และ สอบสอน ใน วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านนาบง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

6. ประกาศผลการคัดเลือก
   โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ใน วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านนาบง และเฟชบุ๊คของโรงเรียน

7. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
   1. กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 รายงานตัวทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน
   2. การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูอัตราจ้างครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
   3. ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
   4.การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้างไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
   5. ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฎว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลงชื่อ
(นางสาวกนพิชญ์ ถาปนา)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบง
รายละเอียดประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
  • 22 มี.ค. 2565 เวลา 21:32 น.
  • 829 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^