LASTEST NEWS

28 พ.ค. 2565โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา 28 พ.ค. 2565สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 14-20 มิ.ย.2565 28 พ.ค. 2565กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิปวช. เงินเดือน 11,280 บาท 28 พ.ค. 2565สวพ.7 รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา วุฒิม.3, ม.6, ปวช., ปวส., ป.ตรี เงินเดือน 10,430 บาท - 18,000.-บาท 28 พ.ค. 2565กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (สวส.) 4 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท 28 พ.ค. 2565โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-10มิ.ย.2565 28 พ.ค. 2565รายชื่อ 31 จังหวัด เตรียมนำร่องถอดหน้ากากอนามัย ไม่อึดอัดแล้ว ที่ไหนบ้างเช็กเลย ! 28 พ.ค. 2565โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกทั่วไป วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา 28 พ.ค. 2565สพป.สระบุรี เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เงินเดือน 18,000.-บาท 27 พ.ค. 2565กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท สมัคร 25 พ.ค.-15 มิ.ย.

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ รับสมัครเจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา วุฒิปวส.-ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 11,500 - 15,000.-

  • 17 ม.ค. 2565 เวลา 22:22 น.
  • 1,702 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ รับสมัครเจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา วุฒิปวส.-ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 11,500 - 15,000.-

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ รับสมัครเจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา วุฒิปวส.-ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 11,500 - 15,000.- บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา

          ด้วยโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

          1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
          2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก
              2.1 คุณสมบัติทั่วไป
                    1. วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส./ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
                    2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ควบคุมและซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
                    3. มีสัญชาติไทย
                    4. เพศชาย
                    5. อายุ ระหว่าง 20 - 35 ปี
                    6. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขตามรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทย
                    7. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
                    8. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
                    9. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ

          3. การรับสมัคร
              3.1. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะรับสมัคร ขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
              3.2. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาในวันยื่นใบสมัคร
                    1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
                    2. สำเนาวุฒิทางการศึกษา 1 ฉบับ
                    3. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ฉบับ
                    4. สำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 ฉบับ

          4. วิธีการคัดเลือก วันที่ 31 มกราคม 2565 ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป
              1. สัมภาษณ์
              2. ทดลองและฝึกปฏิบัติงาน

          5. ปฏิบัติหน้าที่การสอน
              1. เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

          6. ค่าจ้างตามวุฒิการศึกษา
              1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราค่าจ้าง 11,500.- บาท/เดือน
              2. ปริญญาตรี อัตราค่าจ้าง 15,000.- บาท/เดือน

 
ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565

(นายเทพพร อาจเวทย์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

อ่านรายละเอียดเพิมเติมได้ที่ :: ลิงก์ประกาศรับสมัคร
  • 17 ม.ค. 2565 เวลา 22:22 น.
  • 1,702 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^