LASTEST NEWS

31 พ.ค. 2566ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ 30 พ.ค. 2566เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 รับสมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566“คุรุสภา” พร้อมอบรม ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.สงขลา เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน เงินเดือน 9,000.- บาท สมัคร 5-13 มกราคม 2565

  • 11 ม.ค. 2565 เวลา 16:19 น.
  • 1,331
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน เงินเดือน 9,000.- บาท สมัคร 5-13 มกราคม 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน เงินเดือน 9,000.- บาท สมัคร 5-13 มกราคม 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน

ด้วยโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิซาเอกดนตรี จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง
    1. ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา 
    2. อัตราค่าจ้าง จำนวน 9,000 บาท

2. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
    คุณสมบัติทั่วไป
     1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี วิชาเอกภาษาจีน หากมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านโปงลางจะพิจารณาเป็นพิเศษ
     2. สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
     3. ไม่เป็นผู้ที่ติดอบายมุข
     4. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
     5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
     6. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
     1. ปฏิบัติงานสอนวิชาดนตรี
     2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     3. จัดอบรม สั่งสอน และจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
     4. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
     5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
     6. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
     7. ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     8. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการซองผู้เรียนเพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
     9. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

3. หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสมัคร มีดังต่อนี้
     1. สำเนาวุฒิบัตรการศึกษา (พร้อมด้วยตัวจริง) จำนวน 1 ฉบับ
     2. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมด้วยตัวจริง) จำนวน 1 ฉบับ
     3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมด้วยตัวจริง) จำนวน 1 ฉบับ
     4. รูปถ่ายขนาด 3 นิ้ว (ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3ใบ
     5. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 3 ฉบับ
     6. อื่น ๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ ใบรับรองการทำงาน

4. กำหนดการรับสมัครสถานที่รับสมัคร
     1. รับสมัครในระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2565 - 13 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
     2. สถานที่รับสมัคร ห้องบุคคล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: ไฟล์แนบ
  • 11 ม.ค. 2565 เวลา 16:19 น.
  • 1,331

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <