LASTEST NEWS

18 ม.ค. 2565สพฐ. รับลูก “รมว.ศธ.” จัดสร้างบ้านพักครูสำรวจสภาพพื้นที่-ความเหมาะสม หวังทำให้มีคุณภาพ 18 ม.ค. 2565ผู้ปกครองร้อง ศธ. เลิกตรวจ ATK- ใส่หน้ากากอนามัยใน รร. มองโอมิครอนไม่น่ากลัว 17 ม.ค. 2565โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครครูและลูกจ้างชั่วคราว สมัคร 17 ม.ค.-4 ก.พ.2565 17 ม.ค. 2565(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ข ปี พ.ศ.2564 (ประกาศใหม่) ทั่วประเทศ 17 ม.ค. 2565กศจ.สิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ภาค ก และ ภาค ข สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2564 17 ม.ค. 2565กศจ.พะเยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ภาค ก และ ภาค ข สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2564 17 ม.ค. 2565โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ รับสมัครเจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา วุฒิปวส.-ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 11,500 - 15,000.- 17 ม.ค. 2565โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า รับสมัครครูอัตราจ้าง สมัคร 12-28 ม.ค.2565 17 ม.ค. 2565“คนละครึ่ง เฟส 4” เปิดลงทะเบียนวันวาเลนไทน์ เริ่มใช้จ่ายเร็วขึ้น 21 กุมภาพันธ์  17 ม.ค. 2565จี้สอบครูผู้ช่วยต้องโปร่งใส เป็นต้นแบบให้เยาวชน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 รับสมัครพนักงานราชการครู 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท

  • 05 ม.ค. 2565 เวลา 17:02 น.
  • 6,041 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 รับสมัครพนักงานราชการครู 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 รับสมัครพนักงานราชการครู 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท สมัคร 5-12 มกราคม 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11  กันยายน 2552 อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559  เรื่อง  มอบอำนาจการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.  ชื่อตำแหน่ง  กลุ่มงานและรายละเอียดการจ้างงาน
     1.1 ตำแหน่ง  ครูผู้สอน  จำนวน  6  อัตรา
          1.1.1  วิชาเอกดนตรีไทย จำนวน 1 อัตรา 
          1.1.2  วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา 
          1.1.3  วิชาเอกเกษตร จำนวน 1 อัตรา 
          1.1.4  วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา 
          1.1.5  วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 1 อัตรา 
          1.1.6  วิชาเอกพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 

          - ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทำหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
          - ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท 
          - สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  
          - ระยะเวลาจ้าง 1 เดือน (ทดลองงาน) นับตั้งแต่วันรายงานตัว

2.  คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
     2.1 คุณสมบัติทั่วไป
          1.  มีสัญชาติไทย
          2.  มีอายุไม่ต่ำกว่า  18  ปีบริบูรณ์
          3.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          4.  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
          5.  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
          6.  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษ  โดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เพราะกระทำผิดทางอาญา  ยกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม                                                      
          7.  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

          หมายเหตุ
          ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการครู  หรือลูกจ้างของ     ส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานลูกจ้างของราชการ    ส่วนท้องถิ่น

     2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
          2.2.1 ตำแหน่ง  ครูผู้สอน 
คุณวุฒิที่ใช้สำหรับการเลือกสรรต้องเป็นคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กำหนดและต้องมี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  กำหนดในกลุ่มวิชาเอก  ดังนี้
                2.2.1.1  กลุ่มวิชาดนตรีไทย กลุ่มวิชา  หรือ สาขาวิชาเอก    
                          1.  ดนตรีศึกษา
                          2. ดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย)
                          3.  ดนตรีไทย
                          4. ดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ

                2.2.1.2  กลุ่มวิชาภาษาจีน กลุ่มวิชา  หรือ สาขาวิชาเอก    
                          1.  ภาษาจีน
                          2. ภาษาจีนกลาง
                          3.  การสอนภาษาจีน
                          4. ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
                          5.  ภาษาจีนธุรกิจ
                          6.  การประยุกต์ใช้ภาษาจีน

                2.2.1.3 วิชาเอกเกษตร  กลุ่มวิชา  หรือ สาขาวิชาเอก        
                          1.  เกษตรศาสตร์
                          2.  เกษตรทั่วไป
                          3.  เกษตรศาสตร์ทั่วไป
                          4.  พืชสวน
                          5.  พืชศาสตร์
                          6.  พืชผัก
                          7.  พืชสวนประดับ
                          8.  พืชศาสตร์
                          9.  ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
                          10.  เทคโนโลยีการเกษตร
                          11.  เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมการเกษตร
                          12.  อุตสาหกรรมการเกษตร
                          13.  อุตสาหกรรมเกษตร
                          14.  วิศวกรรมเกษตร
                          15.  ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
                          16.  วิทยาศาสตร์การเกษตร
                          17.  สัตวศาสตร์
                2.2.1.4 วิชาเอกพลศึกษา  กลุ่มวิชา  หรือ สาขาวิชาเอก        
                          1.  พลศึกษา
                          2.  การสอนพลศึกษา
                          3.  พลศึกษาและสุขศึกษา
                          4.  สุขศึกษาและพลศึกษา

                2.2.1.5 วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์  กลุ่มวิชา  หรือ สาขาวิชาเอก        
                          1.  อุตสาหกรรมศิลป์
                          2.  อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี
                          3.  การสอนอุตสาหกรรมศิลป์     

                2.2.1.6 วิชาเอกพยาบาลศาสตร์  กลุ่มวิชา  หรือ สาขาวิชาเอก        
                          1.  การบริหารการพยาบาล
                          2.  การพยาบาลชีวอนามัย
                          3.  การพยาบาลผู้ใหญ่
                          4.  การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
                          5.  การพยาบาลเด็ก
                          6.  การพยาบาลผู้สูงอายุ
                          7.  การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
                          8.  การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
       
      2.2.1.7 วิชาเอกคู่  ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่ง  หรือวิชาเอกทั้งคู่  ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อที่  2.2.1.1 -  2.2.1.6  หลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาที่ศึกษาไว้  หรือระบุไว้แตกต่าง                      จากประกาศรับสมัครให้นับจำนวนหน่วยกิตจากรายวิชาที่ศึกษาตาม  Transcript  ทั้งหมด  ดังนี้
                          1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ปี  และหลักสูตร  5  ปี ต้องศึกษาวิชานั้น ไม่น้อยหว่า 30  หน่วยกิต
                          2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี  หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาวิชานั้นในระดับปริญญาตรี  ไม่น้อยกว่า 20  หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าได้ไม่เกิน 10  หน่วยกิต  รวมแล้วไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต  ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 02026.6/ว9  ลงวันที่  29  มีนาคม  2556

3.  การรับสมัคร
     3.1  การระบุสถานที่ที่จะปฏิบัติงาน
            ผู้สมัครจะต้องสมัครตามคุณสมบัติ  สาขาและวิชาเอก  และระบุสถานศึกษาที่จะปฏิบัติการทำงานตามรายการในประกาศนี้
     3.2  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร
            ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องฝ่ายบริหาร งานบุคคล  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31  โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  รับสมัครตั้งแต่  วันพุธ ที่ 5 มกราคม 2565  - วันพุธ ที่ 12  มกราคม 2565 ช่วงเช้า เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 13.00 น.– 16.30 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: ไฟล์แนบ

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^