LASTEST NEWS

18 ม.ค. 2565สพฐ. รับลูก “รมว.ศธ.” จัดสร้างบ้านพักครูสำรวจสภาพพื้นที่-ความเหมาะสม หวังทำให้มีคุณภาพ 18 ม.ค. 2565ผู้ปกครองร้อง ศธ. เลิกตรวจ ATK- ใส่หน้ากากอนามัยใน รร. มองโอมิครอนไม่น่ากลัว 17 ม.ค. 2565โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครครูและลูกจ้างชั่วคราว สมัคร 17 ม.ค.-4 ก.พ.2565 17 ม.ค. 2565(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ข ปี พ.ศ.2564 (ประกาศใหม่) ทั่วประเทศ 17 ม.ค. 2565กศจ.สิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ภาค ก และ ภาค ข สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2564 17 ม.ค. 2565กศจ.พะเยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ภาค ก และ ภาค ข สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2564 17 ม.ค. 2565โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ รับสมัครเจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา วุฒิปวส.-ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 11,500 - 15,000.- 17 ม.ค. 2565โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า รับสมัครครูอัตราจ้าง สมัคร 12-28 ม.ค.2565 17 ม.ค. 2565“คนละครึ่ง เฟส 4” เปิดลงทะเบียนวันวาเลนไทน์ เริ่มใช้จ่ายเร็วขึ้น 21 กุมภาพันธ์  17 ม.ค. 2565จี้สอบครูผู้ช่วยต้องโปร่งใส เป็นต้นแบบให้เยาวชน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 พะเยา รับสมัครพนักงานราชการครู 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-17 ม.ค.2565

  • 05 ม.ค. 2565 เวลา 11:44 น.
  • 4,574 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 พะเยา รับสมัครพนักงานราชการครู 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-17 ม.ค.2565
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 พะเยา รับสมัครพนักงานราชการครู 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-17 ม.ค.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา      

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2565

    ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท ครูผู้สอน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 4 มกราคม 2565งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

    1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
        กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
        ตำแหน่ง ครูผู้สอน
        ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
           1. ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความสำคัญทั้งความรู้คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
           2. ปฏิบัติงานประสานงานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ
           3. ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำหอนอนและพักอาศัยอยู่ประจำในโรงเรียนได้

           4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่รับมอบหมายอัตราว่าง จำนวน 6 อัตรา วิชาเอกดังนี้
               1. ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
               2. ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
               3. ดนตรีศึกษา จำนวน 1 อัตรา
               4. คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
               5. นาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
               6. วิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีชีวภาพ) จำนวน 1 อัตรา

           ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
           สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
           ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง

    2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
        คุณสมบัติทั่วไป
           (1) มีสัญชาติไทย
           (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (ถ้าเป็นโสดจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
           (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
           (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
           (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
           (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
           (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย

        คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
        ตำแหน่ง ครูผู้สอน
        ก. ต้องเป็นผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศึกษาวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
        ข. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์การเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

3. การรับสมัคร
    3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุนจังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 11-17 มกราคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่ เวลา08.30 16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  054-468129
ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :: เอกสารแนบ

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^