LASTEST NEWS

22 พ.ค. 2565(( รวมข่าว )) สพฐ., กศน. และสอศ. เปิดสอบพนักงานราชการครู 80 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท 22 พ.ค. 2565ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สมัคร 27 พ.ค.-2มิ.ย.2565 22 พ.ค. 2565สพม.จันทบุรี ตราด รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 5 อัตรา สมัคร 25-29 พฤษภาคม 2565 22 พ.ค. 2565สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการครู 27 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท 21 พ.ค. 2565เทศบาลนครนครราชสีมา เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 9 อัตรา สมัคร 25 พ.ค.-7 มิ.ย.2565 21 พ.ค. 2565โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 15,800.- บาท 21 พ.ค. 2565โรงเรียนวัดสระเกศ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน เงินเดือน 15,000.- บาท สมัคร 20-26 พ.ค.2565 21 พ.ค. 2565โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-30 พฤษภาคม 2565 21 พ.ค. 2565( ไม่ต้องผ่านภาค ก ) 208 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอบแข่งขันบรรจุรับราชการ 21 พ.ค. 2565โรงเรียนเทพศิรินทร์ รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 18-26 พ.ค.2565

โรงเรียนบ้านซิแบร รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสุขศึกษาและพละศึกษา เงินเดือน 6,500.- บาท

  • 29 ธ.ค. 2564 เวลา 16:47 น.
  • 1,004 ครั้ง
  • LINE it!
โรงเรียนบ้านซิแบร รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสุขศึกษาและพละศึกษา เงินเดือน 6,500.- บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนบ้านซิแบร รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสุขศึกษาและพละศึกษา เงินเดือน 6,500.- บาท ตั้งแต่วันที่ 4-7 มกราคม 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบ้านซิแบร

ประกาศโรงเรียนบ้านซิแบร
ที่ 12/2564
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

จากเงินนอกงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ด้วยโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จากเงินนอกงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา ดังนั้นอาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนทีสุด ที่ 14009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 และคำสั่งสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจ เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ทั้งนี้

1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
    1.1 ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา
          กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก สุขและพละศึกษา
    1.2 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 6,500 บาท
    1.3 ระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก มีดังนี้
    2.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตาม 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากเป็นคนในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
    2.2 ครูสมบัติเฉพาะ
           2.2.1 เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย จำแนกตามคุณวุฒิ ดังนี้
                     - ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หรือ
                     - ปริญญา หลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือ
                     - ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี
    2.2.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบ วิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนเว้นแต่สาขาขาดแคลนที่ได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา

    กรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครนำมาใช้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคุณวุฒิซึ่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือกรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัคร จะพิจารณานับหน่วยกิตใน Transcript ของผู้สมัคร ตามแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 1206.6/ว7 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 (รายละเอียดแนบท้าย) หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาหรือกลุ่มวิชาหรือทางสาขาวิชาเอก จะหารือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 และการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ถือ เป็นที่สุด

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับเอกสารและ หลักฐานที่ใช้สมัครทุกฉบับ ที่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมานในวันสมัครคัดเลือก
    ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารฉบับจริงและสำเนาจำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาเอกสาร ดังนี้
    4.1 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่ผู้มีอำนาจอนุมัติการสำเร็จการศึกษาแล้ว และใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
    4.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
    4.3 บัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)
    4.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
    4.5 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ศ.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
    4.6 รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 เดือน) จำนวน 3 รูป
    4.7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ ผู้สมัคร
คัดเลือกไม่มีสิทธิ์คัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก ครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
    โรงเรียนบ้านชิแบร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนบ้านซิแบร

รายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^