LASTEST NEWS

18 ส.ค. 2565“ตรีนุช” สั่งสพฐ.ตั้งกก.สอบโรงเรียนสอนโดยไม่มีไฟฟ้าใช้ 17 ส.ค. 2565โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม รับสมัครครูผู้สอน 19 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-31 สิงหาคม 2565 17 ส.ค. 2565โรงเรียนสถาพรศึกษา รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 30,000.-บาท 17 ส.ค. 2565สพป.สระแก้ว เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 สิงหาคม 2565 17 ส.ค. 2565สพฐ.แจ้งการจัดสรรอัตราพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1,082 อัตรา 16 ส.ค. 2565ศธ.จับมือกองทุน กบข.ปล่อยสินเชื่อช่วยครูหนี้วิกฤติ 16 ส.ค. 2565โรงเรียนสนามบิน รับสมัครครูอัตราจ้าง และครูพี่เลี้ยงปฐมัย 2 อัตรา ตั้งแต่ 17-23 สิงหาคม 2565 16 ส.ค. 2565กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 756 อัตรา บัดนี้-30 สิงหาคม 2565 15 ส.ค. 2565“ตรีนุช”กำชับผู้บริหารรร.สร้างเครือข่ายส่งต่อเด็ก พัฒนาการเรียนรูปแบบผสมผสาน 15 ส.ค. 2565สพฐ.ตั้งเป้าลุยปูพรมรร.คุณภาพครบทุกตำบล

กรุงเทพมหานคร เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 1,163 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค.64 - 11 ม.ค.65

  • 21 ธ.ค. 2564 เวลา 10:02 น.
  • 17,549
กรุงเทพมหานคร เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 1,163 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค.64 - 11 ม.ค.65

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2564

      ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 (9) มาตรา 29 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบกรุงทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 มติ ก.ก. ครั้งที่ 2560 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 มติ ก.ก. ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 และมติ ก.ก. ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 30 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1.ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
   1.1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 14 ตำแหน่ง ตำแหน่งว่างจำนวน 963 ตำแหน่ง
   1.2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 16 ตำแหน่ง ตำแหน่งว่างจำนวน 180 ตำแหน่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครสอบดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
2. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
    ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จะได้รับเงินเดือน ดังนี้
    2.1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
           2.1.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 9,400 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด
           2.1.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท. และอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 10,840 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด
          2.1.3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 11,500 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

    2.2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
          2.2.1 ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด
          2.2.2 ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กำหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด
          2.2.3 ปริญญาตรีสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ก.ก. กำหนด

    ทั้งนี้ ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ จะมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย ในอัตราเดือนละ 5,000 บาท ตามหลักเกณฑ์แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย พ.ศ. 2548

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
    ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครสอบแนบท้ายประกาศนี้


เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด
A : รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 64 - 11 ม.ค. 65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th

Q : การชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ เปิดรับชําระเงินถึงเมื่อไร และสามารถชําระช่องทางใดได้บ้าง
A : 1. เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ในเวลา ทําการของธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 64 - 12 ม.ค. 65
     2. ระบบ Internet payment (KTB netbank/Krungthai NEXT) ตลอด 24 ชั่วโมง โดยชําระได้ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 64 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 12 ม.ค. 65 เวลา 22.00 น.
 * ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าสมัครสอบแล้ว

Q : การสอบแข่งขันของ กทม. ต้องสอบอะไรบ้าง
A : - สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (สําหรับผู้สมัครที่เป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก ของกทม. หรือของสํานักงาน ก.พ. สามารถใช้หนังสือการรับรองผลการสอบผ่านฯ แทนการสอบภาค ก ของกทม. ได้)
    - สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข)
    - สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค)

Q : สอบภาค ก ของกทม. มีวิชาอะไรบ้าง
A : 1. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
     2. วิชาภาษาอังกฤษ
     3. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

Q : เป็นผู้สอบผ่านภาค ก ของสํานักงาน ก.พ. ในรุ่นที่ไม่มีวิชาภาษาอังกฤษ ต้องเข้าสอบภาค ก ของกทม. อีกหรือไม่
A : ไม่ต้องสอบ (ผลการสอบผ่านภาค ก ของสํานักงาน ก.พ. ทุกรุ่นนํามาใช้แทนการสอบภาค ก. ของกทม. ได้)

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ
เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัครได้ที่ http://ksb.bangkok.go.th/
  • 21 ธ.ค. 2564 เวลา 10:02 น.
  • 17,549

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^