LASTEST NEWS

30 พ.ย. 2565ไม่ต้องผ่าน ก.พ. กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวช.-ปวส. ตั้งแต่บัดนี้-2 ม.ค.2566 30 พ.ย. 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิป.ตรี เงินเดือน 18,000.-บาท 29 พ.ย. 2565ด่วนที่สุด ! เปิดสอบครู กทม. 18 วิชาเอก 110 อัตรา สมัคร 6-13 ธ.ค.2565 29 พ.ย. 2565สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท 29 พ.ย. 2565ทุนโครงการ สควค.มาแล้ว !! มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัคร เรียนตรี ควบโท จบแล้วบรรจุเป็นครู 29 พ.ย. 2565(29 พ.ย.65) ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ อัปเดทข่าว เรียกบรรจุครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.สุรินทร์ 29 พ.ย. 2565เลขา สพฐ รับ จะไม่นำผลประกวดงานศิลปหัตถกรรมไปใช้ ในการพิจารณา ความดีความชอบ ใดๆ 29 พ.ย. 2565รมว.ศธ. พร้อมผู้บริหาร สพฐ. ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 11/2565 29 พ.ย. 2565กพฐ.เห็นชอบแยกสอนวิชาประวัติศาสตร์ “ตรีนุช” ยันไม่เป็นภาระครู-นักเรียน 29 พ.ย. 2565อาจารย์ มธ.ชี้ ไม่จำเป็นต้องแยกวิชาประวัติศาสตร์

กรุงเทพมหานคร เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 1,163 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค.64 - 11 ม.ค.65

  • 21 ธ.ค. 2564 เวลา 10:02 น.
  • 17,856
กรุงเทพมหานคร เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 1,163 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค.64 - 11 ม.ค.65

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2564

      ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 (9) มาตรา 29 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบกรุงทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 มติ ก.ก. ครั้งที่ 2560 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 มติ ก.ก. ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 และมติ ก.ก. ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 30 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1.ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
   1.1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 14 ตำแหน่ง ตำแหน่งว่างจำนวน 963 ตำแหน่ง
   1.2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 16 ตำแหน่ง ตำแหน่งว่างจำนวน 180 ตำแหน่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครสอบดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
2. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
    ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จะได้รับเงินเดือน ดังนี้
    2.1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
           2.1.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 9,400 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด
           2.1.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท. และอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 10,840 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด
          2.1.3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 11,500 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

    2.2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
          2.2.1 ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด
          2.2.2 ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กำหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด
          2.2.3 ปริญญาตรีสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ก.ก. กำหนด

    ทั้งนี้ ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ จะมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย ในอัตราเดือนละ 5,000 บาท ตามหลักเกณฑ์แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย พ.ศ. 2548

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
    ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครสอบแนบท้ายประกาศนี้


เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด
A : รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 64 - 11 ม.ค. 65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th

Q : การชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ เปิดรับชําระเงินถึงเมื่อไร และสามารถชําระช่องทางใดได้บ้าง
A : 1. เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ในเวลา ทําการของธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 64 - 12 ม.ค. 65
     2. ระบบ Internet payment (KTB netbank/Krungthai NEXT) ตลอด 24 ชั่วโมง โดยชําระได้ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 64 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 12 ม.ค. 65 เวลา 22.00 น.
 * ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าสมัครสอบแล้ว

Q : การสอบแข่งขันของ กทม. ต้องสอบอะไรบ้าง
A : - สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (สําหรับผู้สมัครที่เป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก ของกทม. หรือของสํานักงาน ก.พ. สามารถใช้หนังสือการรับรองผลการสอบผ่านฯ แทนการสอบภาค ก ของกทม. ได้)
    - สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข)
    - สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค)

Q : สอบภาค ก ของกทม. มีวิชาอะไรบ้าง
A : 1. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
     2. วิชาภาษาอังกฤษ
     3. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

Q : เป็นผู้สอบผ่านภาค ก ของสํานักงาน ก.พ. ในรุ่นที่ไม่มีวิชาภาษาอังกฤษ ต้องเข้าสอบภาค ก ของกทม. อีกหรือไม่
A : ไม่ต้องสอบ (ผลการสอบผ่านภาค ก ของสํานักงาน ก.พ. ทุกรุ่นนํามาใช้แทนการสอบภาค ก. ของกทม. ได้)

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ
เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัครได้ที่ http://ksb.bangkok.go.th/
  • 21 ธ.ค. 2564 เวลา 10:02 น.
  • 17,856

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^