LASTEST NEWS

25 พ.ค. 2565ผู้ช่วยเลขากพฐ.ลั่นถ้าครูลงโทษตัดผมนร.เจอย้ายทันที 24 พ.ค. 2565กศจ.ร้อยเอ็ด เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 80 อัตรา - รายงานตัว 6 มิ.ย.2565 24 พ.ค. 2565กทม.เรียบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 249 อัตรา รายงานตัว ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 2 มิถุนายน 2565 24 พ.ค. 2565โรงเรียนเสรีศึกษา รับสมัครครูผู้สอน 8 อัตรา และพนักงานขับรถ 1 อัตรา 23 พ.ค. 2565โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน เงินเดือน 15,000.-บาท 23 พ.ค. 2565โรงเรียนปากช่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท  23 พ.ค. 2565โรงเรียนวัดในไร่ รับสมัครครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000-15,800.-บาท สมัคร 20-26 พ.ค.2565 23 พ.ค. 2565ผิดกฎหมาย !!! “ตรีนุช” สั่งห้ามครูลงโทษตัดผม นร. 23 พ.ค. 2565“ตรีนุช” ชี้ไม่มีกฎให้ครูลงโทษตัดผม นร. พบเห็นแจ้งได้ที่ MOE Safety Center 23 พ.ค. 2565ยุบ ศธจ.ศจภ?:การทับซ้อนของอำนาจบริหาร? บทความโดย : รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.- บาท

  • 19 ธ.ค. 2564 เวลา 11:37 น.
  • 1,097 ครั้ง
  • LINE it!
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.- บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.- บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)

ประกาศโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ

ด้วยโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง
   1. ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา
   2. อัตราค่าจ้าง จำนวน 15,000.- บาท

2. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
    คุณสมบัติทั่วไป
       1. มีสัญชาติไทย
       2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
       3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
       4. ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
       5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง
       6. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแตโทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
       7. ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
       8. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
       9. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาภาษาอังกฤษหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ตามที่ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด และหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ที่สำเร็จการศึกษา
    2. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    3. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือ หนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

3. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
    ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตั้งแต่ วันที่ 17 - 20 ธันวาคม 2564

4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
    1. สำเนาปริญญาบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่รับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
    2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ
    3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
    4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
    5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
    6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
    7. ใบรับรองการฉีดวัคนอย่างน้อย 2 เข็ม

5. การยื่นใบสมัคร
    1. ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
    2. ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร หากมีข้อสงสัยติดต่อทางโทรศัพท์ 054-719441 และ 184-5012732

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) และ Facebook ของโรงเรียน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :: ลิงก์ประกาศรับสมัคร

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^