LASTEST NEWS

25 พ.ค. 2565ผู้ช่วยเลขากพฐ.ลั่นถ้าครูลงโทษตัดผมนร.เจอย้ายทันที 24 พ.ค. 2565กศจ.ร้อยเอ็ด เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 80 อัตรา - รายงานตัว 6 มิ.ย.2565 24 พ.ค. 2565กทม.เรียบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 249 อัตรา รายงานตัว ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 2 มิถุนายน 2565 24 พ.ค. 2565โรงเรียนเสรีศึกษา รับสมัครครูผู้สอน 8 อัตรา และพนักงานขับรถ 1 อัตรา 23 พ.ค. 2565โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน เงินเดือน 15,000.-บาท 23 พ.ค. 2565โรงเรียนปากช่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท  23 พ.ค. 2565โรงเรียนวัดในไร่ รับสมัครครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000-15,800.-บาท สมัคร 20-26 พ.ค.2565 23 พ.ค. 2565ผิดกฎหมาย !!! “ตรีนุช” สั่งห้ามครูลงโทษตัดผม นร. 23 พ.ค. 2565“ตรีนุช” ชี้ไม่มีกฎให้ครูลงโทษตัดผม นร. พบเห็นแจ้งได้ที่ MOE Safety Center 23 พ.ค. 2565ยุบ ศธจ.ศจภ?:การทับซ้อนของอำนาจบริหาร? บทความโดย : รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย เงินเดือน 12,000 บาท

  • 18 ธ.ค. 2564 เวลา 16:47 น.
  • 2,004 ครั้ง
  • LINE it!
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย เงินเดือน 12,000 บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย เงินเดือน 12,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 20-24 ธันวาคม 2564
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500)

ประกาศโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกปฐมวัย

ด้วย โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500) อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย ค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 - 30 กันยายน 2565 เป็นเวลา 9 เดือน อาศัย อำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตามรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
    1.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตาม มาตรา 30 พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    1.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
         ตำแหน่ง ครูผู้สอน
         (1) ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. หรือที่ ก.ค. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานในวิชาเอกปฐมวัย
         (2)  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ (ที่ยังไม่หมดอายุ)
         (3) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

2. หลักฐานเอกสารการรับสมัคร
    (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
    (2) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจาก ผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปีดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมถ่ายสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
    (3) บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
    (4) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535)
(5) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล พร้อมถ่ายสำเนา

3. การรับสมัคร
    ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500) ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 20 - 24 ธันวามคมพ.ศ. 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.

4. การยื่นใบสมัคร
   (1) ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดใน ใบสมัครให้
   (2) ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
   (3) ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกสรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภายในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500) , หรือโทรสอบถาม
081-2836-178 นางอัจฉรานุช วรรณเพชร รองผู้อำนวยการโรงเรียน

6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครจะต้องได้รับการสอบคัดเลือกด้วยวิธีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

7. การสอบคัดเลือก
สอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :: ไฟล์แนบ

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^