LASTEST NEWS

27 พ.ค. 2565กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท สมัคร 25 พ.ค.-15 มิ.ย. 27 พ.ค. 2565รื้อระบบขอตั๋วครูใหม่ !!! บอร์ดคุรุสภาเห็นชอบในหลักการ   27 พ.ค. 2565สารพันปัญหา ถาม-ตอบ ข้อสงสัย กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการครูฯ 208 อัตรา 27 พ.ค. 2565สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิปวส.ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค.-21 มิ.ย.2565 27 พ.ค. 2565บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB) รับสมัครพนักงานประจำ วุฒิปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) สมัครออนไลน์ 27 พ.ค. 2565สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 38,000.-บาท 27 พ.ค. 2565บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน สมัครตั้งแต่บัดนี้-31 พ.ค.2565 26 พ.ค. 2565สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.- บาท 26 พ.ค. 2565โรงเรียนวัดลาดปลาดุก รับสมัครครูวิชาเอก นิเทศศาสตร์ ปฐมวัย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย พลศึกษา วิทยาศาสตร์เคมี 26 พ.ค. 2565มติ กศจ.ตรัง เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 110 อัตรา

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี รับสมัครครูพิเศษสอน จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 13,000 - 15,000.- บาท

  • 20 พ.ย. 2564 เวลา 15:37 น.
  • 2,657 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี รับสมัครครูพิเศษสอน จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 13,000 - 15,000.- บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี รับสมัครครูพิเศษสอน จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 13,000 - 15,000.- บาท สมัครบัดนี้ - 26 พ.ย.2564
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู

    ด้วย วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน จึงอาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1027/2557 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยและผู้อำนวยการสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับงานบุคลากร) จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
    ตำแหน่งครูพิเศษสอน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (ช่างไฟฟ้ากำลัง)
        - ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/วิศวกรรมไฟฟ้า/เทโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์(ไฟฟ้า)/วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต จำนวน 1 ตำแหน่ง
        - อัตราเงินเดือนรวมค่าครองชีพชั่วคราว รวมเดือนละ 15,000 บาท สำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
        - อัตราเงินเดือนรวมค่าครองชีพชั่วคราว รวมเดือนละ 13,000 บาท สำหรับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือมีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
    2.1 มีสัญชาติไทย
    2.2 อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
    2.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
    2.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคติดต่อ
    2.5 ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
    2.6 ไม่เป็นผู้เคยถูกโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    3.1 เพศชาย หรือ เพศหญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว)
    3.2 มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
    3.3 มีความประพฤติเรียบร้อย
    3.4 มีคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี
    3.5 มีความรู้พื้นฐานในวิชาชีพครู สามารถทำการสอนในระดับ ปวช. และ ปวส. ได้
    3.6 ผู้สมัครสอบแผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ถ้ามีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัคร
    4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
    4.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา
    4.ต สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา
    4.4 สำเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริงมาแสดง
    4.5 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฏ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2526) จำนวน 1 ฉบับ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน (รับรองจากโรงพยาบาล)
    4.6 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริงมาแสดง
    4.7 สำเนาใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด. 43) พร้อมฉบับจริงมาแสดงสำหรับเพศชาย
    4.8 สำเนาเกียรติบัตรหรือหลักฐานแสดงผลงานที่เคยได้เข้าร่วมหรือได้รับรางวัล (ถ้ามี)

5. วัน เวลา และสถานที่สมัคร
    รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 25'64 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ที่งานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ถนนพหลโยธิน(เลี่ยงเมืองสระบุรี) ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 036 - 200661 , 083 - 4262311

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: ไฟล์แนบ
  • 20 พ.ย. 2564 เวลา 15:37 น.
  • 2,657 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^