LASTEST NEWS

01 ธ.ค. 2564เปิดเรียนออนไซต์ 1 เดือนยังไม่พบปัญหา 01 ธ.ค. 2564ปราจีนบุรี พบเด็กนักเรียน ติดโควิด 5 ราย สั่งปิดโรงเรียน ลดการแพร่กระจายเชื้อ 01 ธ.ค. 2564นักเรียน-ครู-พ่อแม่หนุนเรียน On-Site 01 ธ.ค. 2564กรมการข้าว รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 27 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต บัดนี้ - 27 ธ.ค.2564 01 ธ.ค. 2564ปลัด ศธ. แจงทุกประเด็น กรณีรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ฟาดการศึกษาไทย "ใกล้ปรอทแตก" 01 ธ.ค. 2564ผลประเมินเปิดเรียน On-Site พบเด็กขาดหน้ากากอนามัย 30 พ.ย. 2564ด่วนที่สุด การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 30 พ.ย. 2564โรงเรียนบ้านสว้า รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกประถมศึกษา ภาษาไทย ปฐมวัย เงินเดือน 12,000.-บาท 30 พ.ย. 2564สำรวจพบ 94% ต้องการให้เปิดเรียนแบบ On Site 30 พ.ย. 2564มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 5 อัตรา เงินเดือน ป.โท 26,250/ป.เอก 31,500 บาท

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี รับสมัครครูพิเศษสอน จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 13,000 - 15,000.- บาท

  • 20 พ.ย. 2564 เวลา 15:37 น.
  • 1,906 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี รับสมัครครูพิเศษสอน จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 13,000 - 15,000.- บาท
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี รับสมัครครูพิเศษสอน จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 13,000 - 15,000.- บาท สมัครบัดนี้ - 26 พ.ย.2564
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู

    ด้วย วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน จึงอาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1027/2557 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยและผู้อำนวยการสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับงานบุคลากร) จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
    ตำแหน่งครูพิเศษสอน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (ช่างไฟฟ้ากำลัง)
        - ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/วิศวกรรมไฟฟ้า/เทโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์(ไฟฟ้า)/วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต จำนวน 1 ตำแหน่ง
        - อัตราเงินเดือนรวมค่าครองชีพชั่วคราว รวมเดือนละ 15,000 บาท สำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
        - อัตราเงินเดือนรวมค่าครองชีพชั่วคราว รวมเดือนละ 13,000 บาท สำหรับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือมีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
    2.1 มีสัญชาติไทย
    2.2 อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
    2.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
    2.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคติดต่อ
    2.5 ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
    2.6 ไม่เป็นผู้เคยถูกโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    3.1 เพศชาย หรือ เพศหญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว)
    3.2 มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
    3.3 มีความประพฤติเรียบร้อย
    3.4 มีคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี
    3.5 มีความรู้พื้นฐานในวิชาชีพครู สามารถทำการสอนในระดับ ปวช. และ ปวส. ได้
    3.6 ผู้สมัครสอบแผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ถ้ามีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัคร
    4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
    4.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา
    4.ต สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา
    4.4 สำเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริงมาแสดง
    4.5 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฏ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2526) จำนวน 1 ฉบับ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน (รับรองจากโรงพยาบาล)
    4.6 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริงมาแสดง
    4.7 สำเนาใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด. 43) พร้อมฉบับจริงมาแสดงสำหรับเพศชาย
    4.8 สำเนาเกียรติบัตรหรือหลักฐานแสดงผลงานที่เคยได้เข้าร่วมหรือได้รับรางวัล (ถ้ามี)

5. วัน เวลา และสถานที่สมัคร
    รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 25'64 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ที่งานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ถนนพหลโยธิน(เลี่ยงเมืองสระบุรี) ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 036 - 200661 , 083 - 4262311

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: ไฟล์แนบ

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^