LASTEST NEWS

28 ม.ค. 2566รับเยอะ 96 อัตรา กรมการแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. - 1 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครเจ้าหน้าที่จัดทำภาพและสื่อประชาสัมพันธ์ (ช่างภาพ) วุฒิปวส./ป.ตรีทุกสาขา 28 ม.ค. 2566วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 20,250 บาท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย บัดนี้-23 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566​​​​​​​สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครพนักงานกองทุน 6 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท  28 ม.ค. 2566#จบแล้วบรรจุเป็นครู  ทุนเอราวัณ รับสมัครนักเรียนม.6 จำนวน 50 คน เรียนป.ตรี สมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 28 ก.พ.66 28 ม.ค. 2566ไม่ต้องผ่าน ก.พ. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครพนักงานราชการ ตั้งแต่บัดนี้-30 ม.ค.66 28 ม.ค. 2566มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย ตั้งแต่บัดนี้-31 ม.ค.2566 28 ม.ค. 2566มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ - 21 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ เงินเดือน 11,280-13,800 ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค.-3 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ม.ค.2566

สพม.พิจิตร รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.- บาท

  • 15 พ.ย. 2564 เวลา 13:04 น.
  • 4,729
สพม.พิจิตร รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.- บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพม.พิจิตร รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.- บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร มีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
     ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
     1.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
           1.1.1 นักจัดการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
           1.1.2 นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
           1.1.3 นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
           1.1.4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
           1.1.5 นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
                  (รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)
     1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
     1.3 อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
 ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป อัตราค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน 18,000 บาท และ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 กำหนดไว้
     1.4 ระยะเวลาการจ้าง
          นับแต่วันทำสัญญาจ้างถึง 30 กันยายน 2565 และอาจต่อสัญญาได้อีกภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ทั้งนี้ ไม่เกินคราวละ 4 ปี โดยในระยะเวลาการจ้าง จะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์2554 และที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้
     1.5 สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิทางปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในทุกสาขาวิชา ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับน

3. การสมัครเข้ารับการเลือกสรร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. โดยสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ตำแหน่งประเภท นักจัดการงานทั่วไป
สายงาน บริหารงานทั่วไป กลุ่มอำนวยการ
ลักษณะงานโดยทั่วไป
ปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา งานสารบรรณ งานช่วยอำนวยการ งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมงานยานพาหนะ งานประสานงาน งานสรรหาคณะกรรมการและอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์
งานจัดสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งานธุรการในกลุ่มอำนวยการ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเสริมส่งเสริมภารกิจต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินตามบทบาทภารกิจ รวมทั้งมีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
ทักษะการถ่ายภาพ และงานประชาสัมพันธ์
คุณวุฒิทางการศึกษา
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
สิทธิประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2557
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่เริ่มทำสัญญาจ้าง โดยให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดตำแหน่งประเภท นักวิชาการเงินและบัญชี
สายงาน บริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ลักษณะงานโดยทั่วไป
ปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา งานการเงินดำเนินงานเกี่ยวกับรับเงินการเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงินการนำเงินส่งคลังการเก็บเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงานบัญชีงานบริหารบัญชีดำเนินการเกี่ยวข้องกับ งานบัญชีงานพัสดุและงานบริหารงานสินทรัพย์และงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ดำเนินงานเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุการควบคุมพัสดุการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเสริมส่งเสริมภารกิจต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินตามบทบาทภารกิจ
คุณวุฒิทางการศึกษา
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชีพาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร
ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
สิทธิประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2557
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่เริ่มทำสัญญาจ้าง โดยให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด


ตำแหน่งประเภท นักทรัพยากรบุคคล
สายงาน บริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุคคล
ลักษณะงานโดยทั่วไป
ปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา งานจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลทะเบียนประวัติข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ การปฏิบัติการและอำนวยความสะดวก ในเรื่องการออกหนังสือต่าง ๆ การออกบัตรประจำตัว และการขออนุญาตต่าง ๆปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย และการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ส่งเสริมภารกิจต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินตามบทบาทภารกิจ
คุณวุฒิทางการศึกษา
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางการปกครองการบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
สิทธิประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2557
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่เริ่มทำสัญญาจ้าง โดยให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดตำแหน่งประเภท นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สายงาน บริหารงานทั่วไป กลุ่มนโยบายและแผน
ลักษณะงานโดยทั่วไป
ปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา งานแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา งานส่งเสริมสนับสนุนภาษาในเชิงนโยบาย ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยประสานงานประมวลแผน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มอื่น ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ส่งเสริมภารกิจต่าง ๆ ให้สามารถดำเนิน ตามบทบาทภารกิจได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์การวางแผน เศรษฐศาสตร์สถิติสังคมวิทยา คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์พฤติกรรมศาสตร์และประชากรศาสตร์
ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
สิทธิประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2557
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่เริ่มทำสัญญาจ้าง โดยให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด


ตำแหน่งประเภท นักวิชาการศึกษา
สายงาน บริหารงานทั่วไป กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ลักษณะงานโดยทั่วไป
ปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติงานด้านจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยเน้นการบูรณาการการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย นําแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใชประกอบการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพผูเรียนทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคมสติปญญา ทักษะชีวิตคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การกีฬา ลูกเสือ เนตรนารียุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์องคกรนักเรียน สิทธิเด็ก การจัดหา
ทุน–กองทุนการศึกษา เพื่อชวยเหลือผูเรียนทั้งเด็กปกติเด็กด้อยโอกาส เด็กบกพร่อง เด็กพิการ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ อีกทั้งส่งเสริมให้บุคคลครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคเอกชนรวมจัดการศึกษาที่จะสงผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนรวมทั้งปฏิบัติตามพันธกิจที่ได้มีการลงนามในความตกลงรวมกันระหว่างประเทศ การรองรับประชาคมอาเซียนในด้านการจัดการศึกษาทั้งการแลกเปลี่ยนและการส่งเสริมการจัดการศึกษา ตลอดจนการดําเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเสริมส่งเสริมภารกิจต่าง ๆ ให้สามารถดำเนิน ตามบทบาทภารกิจ
คุณวุฒิทางการศึกษา
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางศึกษาศาสตร์สังคมศาสตร์
ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
สิทธิประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2557
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่เริ่มทำสัญญาจ้าง โดยให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ
  • 15 พ.ย. 2564 เวลา 13:04 น.
  • 4,729

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^