LASTEST NEWS

28 ม.ค. 2566รับเยอะ 96 อัตรา กรมการแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. - 1 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครเจ้าหน้าที่จัดทำภาพและสื่อประชาสัมพันธ์ (ช่างภาพ) วุฒิปวส./ป.ตรีทุกสาขา 28 ม.ค. 2566วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 20,250 บาท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย บัดนี้-23 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566​​​​​​​สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครพนักงานกองทุน 6 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท  28 ม.ค. 2566#จบแล้วบรรจุเป็นครู  ทุนเอราวัณ รับสมัครนักเรียนม.6 จำนวน 50 คน เรียนป.ตรี สมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 28 ก.พ.66 28 ม.ค. 2566ไม่ต้องผ่าน ก.พ. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครพนักงานราชการ ตั้งแต่บัดนี้-30 ม.ค.66 28 ม.ค. 2566มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย ตั้งแต่บัดนี้-31 ม.ค.2566 28 ม.ค. 2566มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ - 21 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ เงินเดือน 11,280-13,800 ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค.-3 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ม.ค.2566

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานและยามรักษาการณ์ 3 อัตรา

  • 12 พ.ย. 2564 เวลา 00:50 น.
  • 1,184
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานและยามรักษาการณ์ 3 อัตรา

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานและยามรักษาการณ์ 3 อัตรา สมัคร 3-16 พ.ย.2564
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์
และตำแหน่ง ยามรักษาการณ์

ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็น เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา และ ยามรักษาการณ์ จำนวน 2 อัตรา รวม 3 อัตรา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์ และ ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์
1.1 เพศหญิง สัญชาติไทย มีอายุระหว่าง 20 ปี ขึ้นไป - 35 ปี
1.2 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าปริญญาขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชาและมีใบรายงานผลการศึกษา (Transcript ที่สำเร็จการศึกษา
1.3 มีทักษะความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office เช่น Word , Excel , Powerpoint เป็นต้น
1.4 สามารถใช้โปรแกรมตัดแต่งรูปภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เช่น Canva เป็นต้น
1.5 สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ดีและเป็นพิธีกรกิจกรรม/งานต่างๆได้
1.6 มีบุคลิกภาพดี สุภาพเรียบร้อย
1.7 มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการประสานงานและมีใจรักในงานบริการ
1.8 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
1.9 ไม่เป็นผู้พิการ มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
1.10 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

*** หมายเหตุ ผู้สอบผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์จะต้องมารายงานตัวและทดลองปฏิบัติงานที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564- วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นระยะเวลา 1 เดือนหากไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงานจะไม่ได้
รับการพิจารณาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์

ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
1.1 เพศชาย สัญชาติไทย มีอายุระหว่าง 30 ปี ขึ้นไป - 65 ปี
1.2 เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
1.3 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
1.4 เพศชาย ต้องมีเอกสารการผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือเป็นกำลังพลสำรองรักษาดินแดน (รด.)
1.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
1.6 ไม่เป็นผู้พิการ มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
1.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.8 มีบุคลิกภาพรูปร่าง ท่าทางเหมาะสมที่จะทำงานด้านการรักษาความปลอดภัย มีความคล่องแคล่ว ชื่อสัตย์ และกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
1.9 มีกิริยามารยาทเรียบร้อย มีความพร้อมและรักในการบริการ มีความอดทน เข้มแข็ง มีทัศนคติที่ดีและมีปฏิภาณไหวพริบ
1.10 ไม่เป็นผู้เสพหรือเคยเสพหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เล่นการพนัน และโรคที่สังคมรังเกียจ พร้อมทั้งต้องมีใบรับรองแพทย์

2. คุณวุฒิและตำแหน่งที่รับสมัคร( อัตราค่าจ้าง )
    ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์
              - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เดือนละ 13,800 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)
              - ปริญญาตรี เดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

    ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
              - ประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไปเดือนละ 11,ㆍ0 บาท (-หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)
              - มีประสบการณในการทำงานจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หมายเหตุ ผู้สมัครต้องมีผู้ค้ำประกันสัญญาจ้าง เป็นข้าราชการครูหรือลูกจ้างประจำระดับ 3 ขึ้นไป

3. รับสมัครตำแหน่ง
- เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
- ยามรักษาการณ์ จำนวน 2 อัตรา

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบสัมภาษณ์
ผู้ประสงค์จะสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์ และตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ ให้ขอรับใบสมัครด้วยตนเองหรือทางเว็บไซต์โรงเรียน www.tupy.ac.thและมายื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ ตั้งแต่วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 - วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา .4.30- 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: ไฟล์แนบ
  • 12 พ.ย. 2564 เวลา 00:50 น.
  • 1,184

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^