LASTEST NEWS

17 ก.ย. 2564โรงเรียนมัธยมหนองเขียด รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา เงินเดือน 12,000.- บาท สมัคร 20-23 ก.ย.2564 17 ก.ย. 2564โรงเรียนวัดสุทธิวราราม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาฝรั่งเศส ไม่ต้องมีวุฒิครู เงินเดือน 15,000.- สมัครออนไลน์ 17 ก.ย. 2564ข่าวดี !! "ครูผู้ช่วย" ท้องถิ่น กำหนดผลงาน 27 รางวัล ใช้บรรจุครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ โดยไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน 17 ก.ย. 2564บัณฑิต จบ ป.ตรี "14,510 อัตรา" ได้เฮ "รัฐบาล" เตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการ 17 ก.ย. 2564ดาวน์โหลด !! ใบสมัครคัดเลือกรางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2564 /ปีที่11 ไฟล์ word แก้ไขได้ 17 ก.ย. 2564เปิดรายละเอีดยคุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูดีไม่มีอบายมุข (รุ่น 11) ปีที่ 11 ปีการศึกษา 2564 17 ก.ย. 2564ประกาศแล้ว! โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 11 ปีการศึกษา 2564 รายละเอียดโครงการที่นี่ 16 ก.ย. 2564สภาฯรื้อคำสั่ง คสช. !!! คืนอำนาจบรรจุแต่งตั้งให้เขตพื้นที่ 16 ก.ย. 2564ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารสำรวจ-สรุป-แสดงความประสงค์-แบบคัดกรอง การฉีดวัคซีนนักเรียน ของกระทรวงศึกษาธิการ 16 ก.ย. 2564ด่วน‼ เชียงใหม่อนุญาต 40 สถานศึกษา เปิดการเรียนการสอนแบบปกติ (On-Site)

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ 1,183 อัตรา สมัคร 9-20 สิงหาคม 2564

  • 07 ส.ค. 2564 เวลา 14:39 น.
  • 13,514 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ 1,183 อัตรา สมัคร 9-20 สิงหาคม 2564
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ 1,183 อัตรา สมัคร 9-20 สิงหาคม 2564
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (พนักงานช่วยงานด้านธุรการ, พนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข และพยาบาลวิชาชีพ)

รับสมัคร คัดเลือก
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ

โดยมีรายละเอียดตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

1. พนักงานช่วยงานด้านธุรการ จำนวน 138 อัตรา
    - วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงในสาขาวิชาการบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การขาย การตลาด การเงินและการธนาคาร ให้ได้รับค่าตอบแทนวันละ 500 บาท หรือ 620 บาท เดือนละไม่เกิน 25 วัน


2. พนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข จำนวน 700 อัตรา
    - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาต ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา หรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชัวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุก ให้ได้รับคำตอบแทนวันละ 750 บาท เดือนละไม่เกิน 25 วัน


3. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 345 อัตรา
    - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสายาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ 200 บาท วันละไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน


คุณสมบัติทั่วไป
    - มีสัญชาติไทย
    - มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
    - เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยบริสุทธิ์ใจ


เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัคร
   1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
   2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
   3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
   4. สำเนาใบสำคัญทางการศึกษา ได้แก่ ปริญญาบัตรหรือใบประกาศนียบัต หรือระเบียนแสดงผลการศึกษา และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (เฉพาะผู้สมัครตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
   5. สำเนาหลักฐานทางการทหาร ได้แก่ ใบสำคัญแบบ ส.ด.9 หรือสมุดประจำตัวทหารกองหนุน (แบบ ส.ด.8) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ ส.ด.43) จำนวน 1 ฉบับ
   6. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ แะแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามวัณโรคในระยะแพร่เชื้อกระจาย
      - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
      - โรคติดยาเสพติดให้โทษ
      - โรคพิษสุราเรื้อรัง
      -โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
   7. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส จำนวน 1 ฉบับ

   ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า "สำเนาถูกต้อง" และลงชื่อกำกับไว้ด้วย


กำหนดวัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
   ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://office.bangkok.go.th/sdhd และยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย ชั้น 4 อาคารธานินพวัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 9-20 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0 2245 2615 , 0 2203 2810

ประกาศรับสมัคร , ใบสมัคร

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^