LASTEST NEWS

17 ก.ย. 2564โรงเรียนมัธยมหนองเขียด รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา เงินเดือน 12,000.- บาท สมัคร 20-23 ก.ย.2564 17 ก.ย. 2564โรงเรียนวัดสุทธิวราราม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาฝรั่งเศส ไม่ต้องมีวุฒิครู เงินเดือน 15,000.- สมัครออนไลน์ 17 ก.ย. 2564ข่าวดี !! "ครูผู้ช่วย" ท้องถิ่น กำหนดผลงาน 27 รางวัล ใช้บรรจุครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ โดยไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน 17 ก.ย. 2564บัณฑิต จบ ป.ตรี "14,510 อัตรา" ได้เฮ "รัฐบาล" เตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการ 17 ก.ย. 2564ดาวน์โหลด !! ใบสมัครคัดเลือกรางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2564 /ปีที่11 ไฟล์ word แก้ไขได้ 17 ก.ย. 2564เปิดรายละเอีดยคุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูดีไม่มีอบายมุข (รุ่น 11) ปีที่ 11 ปีการศึกษา 2564 17 ก.ย. 2564ประกาศแล้ว! โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 11 ปีการศึกษา 2564 รายละเอียดโครงการที่นี่ 16 ก.ย. 2564สภาฯรื้อคำสั่ง คสช. !!! คืนอำนาจบรรจุแต่งตั้งให้เขตพื้นที่ 16 ก.ย. 2564ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารสำรวจ-สรุป-แสดงความประสงค์-แบบคัดกรอง การฉีดวัคซีนนักเรียน ของกระทรวงศึกษาธิการ 16 ก.ย. 2564ด่วน‼ เชียงใหม่อนุญาต 40 สถานศึกษา เปิดการเรียนการสอนแบบปกติ (On-Site)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา รับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุและสินทรัพย์ วุฒิป.ตรีทุกสาขา สมัครออนไลน์

  • 13 ก.ค. 2564 เวลา 09:00 น.
  • 1,607 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา รับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุและสินทรัพย์ วุฒิป.ตรีทุกสาขา สมัครออนไลน์
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา รับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุและสินทรัพย์ วุฒิป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000.-บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์

ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีความประสงค์จัดจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์จึงออกประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกบุคคล ดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงานและรายละเอียดการจ้าง
     1.1 ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุและสินทรัพย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
     1.2 กลุ่มงานบริการงบประมาณ
     1.3 ขอบข่ายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
           หน้าที่และความรับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำเอกสารการจัดซื้อ–จัดจ้าง ใบสั่งซื้อ สั่งจ้างเอกสารตรวจรับ เอกสารเบิกจ่าย บันทึกข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ราคากลางและประกาศในเว็บไซต์ http://gprocurement.go.th จัดทำสัญญาซื้อขายหรือสัญญาจ้าง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา การวดหรือลดค่าปรับ การขยายเวลาทำการตามสัญญา จัดทำใบเบิกเพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายพัสดุ จัดทำเอกสารทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา เมื่อมีการวางหลักประกันสัญญาและจัดทำเอกสารการเบิกคืนหลักประกันสัญญาเมื่อครบกำหนดระยะเวลาค้ำประกัน จัดทำหนังสือรับรองผลงาน ด้วยเงินทุกประเภท ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายลักษณะของงานที่ปฏิบัติปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สำนักงาน งานพัสดุและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ประสานงานกับกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงานอื่น ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
     1.4 อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท (ค่าจ้าง หนึ่งหมื่นห้าพันบาท/เดือน และเงินประกันสังคม ร้อยละ 5 หรือตามที่ประกันสังคมประกาศ )

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
     1) มีสัญชาติไทย
     2) เป็นผู้ที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยและสามารถแต่งกายตามที่โรงเรียนกำหนด
     3) เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความอดทน เสียสละ มีวินัย ตรงต่อเวลาในการทำงานมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นในการทำงาน

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
     1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
     2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office, Internet ได้เป็นอย่างดี
     3) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
     4) ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานพัสดุและระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

3. การรับสมัคร
วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ในวันและเวลาราชการ) หรือสมัครผ่านทาง Internet โดยส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครผ่าน E-mail : Personnel@tupr.ac.th ตั้งแต่วันที่ 9 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ประกาศรับสมัคร

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^