LASTEST NEWS

26 ก.ย. 2565ข่าวดี!! กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 150 อัตรา - รายงานตัว 5 ต.ค.2565 25 ก.ย. 2565สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการครู 8 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2565 25 ก.ย. 2565สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2565 25 ก.ย. 2565สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 21,000+บาท 25 ก.ย. 2565กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา ตั้งแต่วัน 26 ก.ย.- 5 ต.ค. 65  25 ก.ย. 2565จังหวัดลพบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิปวท.-ปวส. เงินเดือน 13,800.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-6ต.ค.2565 25 ก.ย. 2565กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิไม่ต่ำกว่าม.3 เงินเดือน 10,430.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-6 ต.ค.2565 25 ก.ย. 2565กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 12 ก.ย.-12 ต.ค.2565 25 ก.ย. 2565สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 50 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท (รับทั่วประเทศ) 24 ก.ย. 2565โรงเรียนหนองเรือวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 27 กันยายน 2565

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา รับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุและสินทรัพย์ วุฒิป.ตรีทุกสาขา สมัครออนไลน์

  • 13 ก.ค. 2564 เวลา 09:00 น.
  • 2,706
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา รับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุและสินทรัพย์ วุฒิป.ตรีทุกสาขา สมัครออนไลน์

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา รับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุและสินทรัพย์ วุฒิป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000.-บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์

ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีความประสงค์จัดจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์จึงออกประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกบุคคล ดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงานและรายละเอียดการจ้าง
     1.1 ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุและสินทรัพย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
     1.2 กลุ่มงานบริการงบประมาณ
     1.3 ขอบข่ายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
           หน้าที่และความรับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำเอกสารการจัดซื้อ–จัดจ้าง ใบสั่งซื้อ สั่งจ้างเอกสารตรวจรับ เอกสารเบิกจ่าย บันทึกข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ราคากลางและประกาศในเว็บไซต์ http://gprocurement.go.th จัดทำสัญญาซื้อขายหรือสัญญาจ้าง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา การวดหรือลดค่าปรับ การขยายเวลาทำการตามสัญญา จัดทำใบเบิกเพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายพัสดุ จัดทำเอกสารทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา เมื่อมีการวางหลักประกันสัญญาและจัดทำเอกสารการเบิกคืนหลักประกันสัญญาเมื่อครบกำหนดระยะเวลาค้ำประกัน จัดทำหนังสือรับรองผลงาน ด้วยเงินทุกประเภท ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายลักษณะของงานที่ปฏิบัติปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สำนักงาน งานพัสดุและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ประสานงานกับกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงานอื่น ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
     1.4 อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท (ค่าจ้าง หนึ่งหมื่นห้าพันบาท/เดือน และเงินประกันสังคม ร้อยละ 5 หรือตามที่ประกันสังคมประกาศ )

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
     1) มีสัญชาติไทย
     2) เป็นผู้ที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยและสามารถแต่งกายตามที่โรงเรียนกำหนด
     3) เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความอดทน เสียสละ มีวินัย ตรงต่อเวลาในการทำงานมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นในการทำงาน

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
     1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
     2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office, Internet ได้เป็นอย่างดี
     3) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
     4) ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานพัสดุและระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

3. การรับสมัคร
วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ในวันและเวลาราชการ) หรือสมัครผ่านทาง Internet โดยส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครผ่าน E-mail : Personnel@tupr.ac.th ตั้งแต่วันที่ 9 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ประกาศรับสมัคร
  • 13 ก.ค. 2564 เวลา 09:00 น.
  • 2,706

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^