LASTEST NEWS

20 ม.ค. 2564สพฐ.ชี้โควิดเป็นเหตุปรับข้อสอบเข้าม.1และม.4 20 ม.ค. 2564“อัมพร” ชี้ !!! ร.ร.ให้เด็กเลื่อนชั้นอัตโนมัติได้ แต่ครูต้องประเมิน นร.รายคน  20 ม.ค. 2564ครูค้านร่าง พ.ร.บ.การศึกษา 20 ม.ค. 2564โรงเรียนวัดด่านสำโรง รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา  20 ม.ค. 2564โรงเรียนวัดเทพคันธาราม (เลื่อน เทียนประสิทธิ์สงเคราะห์) รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคณิตศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ 20 ม.ค. 2564วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด รับสมัครครูอัตราจ้าง ระหว่างวันที่ 19-29 มกราคม 2564 20 ม.ค. 2564นายกฯ สั่งหารือเงินช่วย ขรก. พนง.รัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างรัฐ เหมือน “เราชนะ” 19 ม.ค. 2564ข้าราชการ - รัฐวิสาหกิจ - ลูกจ้างรัฐ เฮลั่น ! บิ๊กตู่ เตรียมให้เงินช่วยเหมือนโครงการเราชนะ 19 ม.ค. 2564สช.เพิกถอนใบอนุญาต 'รร.นอกระบบ'ในกทม.609แห่ง 19 ม.ค. 2564การชะลอการสำรวจความต้องการขอรับจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการครูฯ ในสถานศึกษา

คุรุสภาประกาศ!! วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน สมัครสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

  • 02 ธ.ค. 2563 เวลา 16:47 น.
  • 1,295 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
คุรุสภาประกาศ!! วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน สมัครสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
เรื่อง ระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล และสมัครเข้ารับการทดสอบ
และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
เรื่อง ระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล และสมัครเข้ารับการทดสอบ
และประเมินสรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๖/๑ กำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญตประกอบวิชาชีพครูต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ผ่านการรับรองประสบการณ์วิชาชีพครูตามที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด
และ (๒)ผ่านการทดสอบและประมินสมรรณะทางวิชาชีพครูตามหลักกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒ แห่งประกศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการคุรุสภา
เรื่อง กำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑ และ ข้อ ๓ กำหนดให้มีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทาง
วิชาชีพครู ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๐ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการ
ลงทะเบียน บันทึข้อมูล และสมัครข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ ๑ ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สำนักงานลขาธิการคุรุสภา โดยความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบเพื่อขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชชีพครู จึงกำหนดระบบ วิธีการ ขั้นตอน และงื่อนไขในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล และสมัคร
เข้ารับการทดสอบและประมินสมรรณะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
รวมทั้งการปฏิบัติอื่น ๆ ของผู้เข้ารับการทดสอบ ไว้ดังต่อไปนี้

รายละเอียด >> ดาวน์โหลด

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^