LASTEST NEWS

23 ต.ค. 2563กศจ.ลพบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ2 จำนวน 148 อัตรา - รายงานตัว 30 ต.ค.2563 23 ต.ค. 2563โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 12,000.-บาท สมัคร 22-28 ตุลาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 22 ต.ค. 2563ที่ ศธ 04009/ว6264 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ 22 ต.ค. 2563ความคืบหน้าการพิจารณาทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีข้าราชการครูฯไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินฯ ว13/2556 22 ต.ค. 2563ธนาคาร ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร สมัครออนไลน์บัดนี้-22 พฤศจิกายน 2563 22 ต.ค. 2563วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิตบริหารธุรกิจโพนสวรรค์ รับสมัครครูผู้สอน 15 อัตรา (ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิครู) 22 ต.ค. 2563โรงเรียนวัดฝาง รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.-บาท สมัครบัดนี้-26 ต.ค.2563 22 ต.ค. 2563โรงเรียนอนุบาลโสธิญา รับสมัครครูผู้สอน 5 อัตรา เงินเดือน 14,000 บาท ที่พักฟรี! สมัครบัดนี้-15 พ.ย.63 22 ต.ค. 2563กศจ.นครปฐม เตรียมเรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 2 กว่า 100 อัตรา 22 ต.ค. 2563กศจ.ศรีสะเกษ ประกาศผลย้ายครู รอบ2 แล้ว

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบํารุงที่ 87 รับสมัครผู้ช่วยครูผู้สอนนักเรียน สมัครบัดนี้-15 ต.ค.2563

  • 30 ก.ย. 2563 เวลา 15:52 น.
  • 15,614 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบํารุงที่ 87 รับสมัครผู้ช่วยครูผู้สอนนักเรียน สมัครบัดนี้-15 ต.ค.2563
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบํารุงที่ 87 รับสมัครผู้ช่วยครูผู้สอนนักเรียน สมัครบัดนี้-15 ต.ค.2563
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบํารุงที่ 87

ประกาศ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบํารุงที่ 87
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานผู้ช่วยครูช่วยสอนนักเรียนชาติพันธุ์
ตามโครงการสนับสนุนผู้ช่วยครู มูลนิธิ กู้ดเนเบอร์ซ (ประเทศไทย)

จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานผู้ช่วยครู ช่วยสอนนักเรียนชาติพันธุ์
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบํารุงที่ 87 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
ตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานผู้ช่วยครู ทําหน้าที่ เป็นสื่อกลางระหว่างครูและนักเรียนชาติพันธุ์ ช่วยสอนภาษาอาข่า ภาษาจีน(ถ้าได้) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบํารุงที่ 87 จํานวน 1 อัตรา

2. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงาน
2.1 กิจกรรมการสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาไทยให้กับเด็กนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่พูดภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง สามารถเรียนรู้ภาษาไทยได้อย่างเข้าใจดียิ่งขึ้น
2.2 ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียนปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา(โรงเรียน)
2.3 งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาและมูลนิธิฯ มอบหมาย

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
3.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
   1. มีสัญชาติไทย
   2. อายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
   3. เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
   4. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
   5. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟื้นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.
   6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
   7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
   8. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
   9. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษหรือจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความคิดที่ได้กระทําโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ
   10. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
   11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทําผิดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น
   12. ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริต ในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

3.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
   1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาต้นปลาย(ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
   2. สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาอาข่าและภาษาไทยได้เป็นอย่างดีในกรณีที่ได้ภาษาจีน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
   3. มีประสบการณ์ทํางานด้านการศึกษาอย่างน้อย 1-2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
   4. มีความอดทน และสามารถทํางานได้จนจบสัญญาว่าจ้าง

4. อัตราค่าจ้าง
ค่าจ้างในอัตราเดือนละ 10,000 บาท (มีระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)

5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานของตนเอง ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบํารุงที่ 87 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2563 ถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^