LASTEST NEWS

08 เม.ย. 2563ระบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID-19 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ ผ่าน 70% รับเกียรติบัตรทันที ไม้ต้องรอเมล์ 08 เม.ย. 2563ก.ค.ศ.ไฟเขียวสอบครูผู้ช่วยใช้ข้อสอบภาค ก ของก.พ. 08 เม.ย. 2563ด่วน! แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การก้าวสู่ห้องเรียนโลกอนาคตด้วย Google Classroom ผ่าน 80% ได้รับเกียรติบัตร 08 เม.ย. 2563แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นวิธีการป้องกันและรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ผ่านรับเกียรติบัตร 08 เม.ย. 2563นายกฯไฟเขียว ศธ.ซื้อ"แท็บเล็ต" แจกนักเรียน รองรับเรียนสอนทางออนไลน์  08 เม.ย. 2563"ณัฏฐพล"เผยไม่มีปิดเทอม เดือนต.ค.63 และเม.ย. ปี64 หลังเลื่อนเปิดเทอมปี63เป็น1ก.ค. 07 เม.ย. 2563"เสมา1"จ่อแจกแท็บเล็ตเด็กเรียนออนไลน์หลังเลื่อนเปิดเรียน 1 ก.ค. 07 เม.ย. 2563ด่วน! ครม.เห็นชอบเลื่อนการเปิดภาคเรียน จาก 16 พ.ค. เป็น 1 ก.ค.63 07 เม.ย. 2563ครม.ไฟเขียวเลื่อนเปิดเทอม จาก 16 พ.ค. เป็น 1 ก.ค. 63 ตามที่ ศธ. เสนอ 07 เม.ย. 2563ด่วนที่สุด! ท้องถิ่นมีหนังสือ ด่วนที่สุด! ซักซ้อมให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ ปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง

มรภ.ศรีสะเกษ รับสมัครเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รับผู้จบป.ตรี ทุกสาขา สมัครตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค. -30 เม.ย.2563

  • 27 ก.พ. 2563 เวลา 18:47 น.
  • 38,222 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
มรภ.ศรีสะเกษ รับสมัครเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รับผู้จบป.ตรี ทุกสาขา สมัครตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค. -30 เม.ย.2563
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รับสมัครเรียนระดับป.บัณฑิตวิชาชีพครู สมัครตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 – 30 เมษายน 2563
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ประจำปีการศึกษา 2563

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้รับการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) และได้รับการอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรดังกล่าว จากสำนักงานเลขาธิการครุสภา ประจำปีการศึกษา 2563เพื่อพัฒนาผู้ที่จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูต้องเข้าสู่กระบวนการดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด

อธิการบดี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูประจำปีการศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จากบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจึงประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัครและคัดเลือกดังนี้

1. หลักสูตรที่เปิดรับ (ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ ระยะเวลา 3 ภาคการศึกษาปกติ)ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู Graduate Diploma (Teaching Profession)

2. ระบบการศึกษา
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค (Semester) ในหนึ่งปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา โดยใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ภาคการศึกษา

3. จำนวนที่เปิดรับ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูจำนวน 180 คน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณารับในลักษณะแบ่งเป็นกลุ่มสาขาวิชา ในอัตราที่เหมาะสมเพื่อโอกาส และเกิดความเป็นธรรมของผู้เข้าสอบ

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาตามหลักสูตรนี้ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
    4.1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาใดๆ ที่ ก.พ.รับรองคุณวุฒิ และไม่ใช่สาขาวิชาทางด้านครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์
    4.2) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือเป็นโรคอันเป็นที่รังเกียจของสังคม อันเป็นอุปสรรคต่อวิชาชีพครู
    4.3) มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในศีลธรรมอันดี และมีความรักความศรัทธาในวิชาชีพครู
    4.4) เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน โดยมีสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน จนถึงวันที่รับสมัคร โดยสัญญาจ้างต้องระบุตำแหน่งครูผู้สอน กรณีสัญญาจ้าง ไม่ระบุตำแหน่งครูผู้สอน ต้องมีเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างระบุให้ปฏิบัติหน้าที่สอน และคำสั่งของโรงเรียนปีปัจจุบัน ที่มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนระบุรายวิชาและระดับชั้นที่รับผิดชอบ

5. การจำหน่ายใบสมัครและการรับสมัคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จะดำเนินการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 – 30 เมษายน 2563 เวลา 8.30 - 16.00 น. หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์โดยสมัครด้วยตนเอง และต้องกรอกข้อมูลใบสมัครพร้อม ติดรูปถ่าย ให้ครบถ้วนเรียบร้อยยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครอื่นๆ ตามที่กำหนด โดยสามารถซื้อใบสมัครได้ที่สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 (อาคารครุศาสตร์) พร้อมชำระค่าสมัคร จำนวน 500 บาท ณ งานคลัง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550(อาคารตึก 9 ชั้น) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

หมายเหตุ : หลักฐานการสมัครหากมหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติการสมัครของหลักสูตรแล้ว พบว่าข้อมูลและเอกสารเป็นเท็จหรือไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนด ผู้สมัครยินดีให้มหาวิทยาลัยตัดสิทธิ์การสมัครโดยไม่มีเงื่อนไข

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร ==> ไฟล์แนบ

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^