LASTEST NEWS

26 ก.พ. 2563สพม.36 ประกาศผลสอบพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว แล้ว!! 26 ก.พ. 2563ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 จำนวน 3.2 ล้านล้าน 26 ก.พ. 2563เห็นชอบอนุมัติตำแหน่งครูผู้ช่วย สอศ.และ กศน.รวม 1,843 อัตรา 26 ก.พ. 2563กศจ.พิจิตร ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย กศจ.พิษณุโลก จำนวน 6 อัตรา - รายงานตัว 28 กุมภาพันธ์ 2563 26 ก.พ. 2563ข่าวดี ! กศจ.พิจิตร ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย กศจ.นครสวรรค์ 6 อัตรา- รายงานตัว 9 มี.ค.2563 นี้ 26 ก.พ. 2563สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการ 13 อัตรา (ไม่ต้องผ่านภาค ก.) สมัครบัดนี้เป็นต้นไป 26 ก.พ. 2563ไม่ต้องผ่านภาค ก 111 อัตรา กรมสรรพากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สมัครทางอินเทอร์เน็ต 5 - 26 มีนาคม 2563 26 ก.พ. 2563กทม.สั่งปิด437รร. ช่วง26-28กุมภาพันธ์ ฝุ่นพิษพุ่งทั่วพื้นที่ 26 ก.พ. 2563สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 สรุปสถิติยอดผู้สมัครพนักงานราชการ วันแรก 232 อัตรา 25 ก.พ. 2563ข่าวดี! กศจ.สุพรรณบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 13 จำนวน 20 อัตรา - รายงานตัว 2 มีนาคม 2563

ครม.รับทราบให้มีการสอบครูผู้ช่วย กศน. จำนวน 396 อัตรา

  • 27 ม.ค. 2563 เวลา 10:03 น.
  • 14,265 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
ครม.รับทราบให้มีการสอบครูผู้ช่วย กศน. จำนวน 396 อัตรา
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ครม.รับทราบให้มีการสอบครูผู้ช่วย กศน.ปีพ.ศ.2563 จำนวน 396 อัตรา

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 21 มกราคม 2563 (update)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

  วันนี้ (21 มกราคม 2563)  เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

3.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

3.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม                        1) ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส และการจัดการศึกษาสงเคราะห์เป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กด้อยโอกาส ข้อสั่งการให้สถานศึกษาดำเนินการ (1) จัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาชั้นปฐมวัย และประถมศึกษา Coding แบบ Unplug คือ เรียนแบบไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เด็กมีทักษะจำเป็นในยุคศตวรรษที่ 21 (2) นำแนวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรม (Science –Technology - Innovation : STI) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และ (3) มุ่งผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งฝึกลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพ                        2) การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำ ของสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดปัตตานี ข้อสั่งการ ให้สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดำเนินการ (1) สนับสนุนให้ครู และบุคลากร เข้าอบรมจิตอาสา 904 (2) น้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษานอกระบบสำหรับประชาชน (3) เร่งพัฒนาปรับปรุงสื่อนิทรรศการ และกิจกรรมการเรียนรู้ในศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยประสานความร่วมมือกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO STEM – ED) และ SEAMEO SEPS (4) เร่งดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ จาก OOCC (ONIE Online Commerce Centre) ที่โดดเด่น 100 ผลิตภัณฑ์ เพื่อเข้าคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ OOCC ที่โดดเด่น 100 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ และให้สำรวจสถานีบริการน้ำมัน PT ในพื้นที่ว่าแห่งใดมีทำเลที่เหมาะสมต่อการนำผลิตภัณฑ์ OOCC ไปวางจำหน่าย (5) ให้พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าผ่านการเรียนหลักสูตรอาชีพกับสำนักงานฯ และให้มีการประกวดแข่งขันผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ เช่น ผ้าพื้นเมืองภาคใต้ เป็นต้น รวมทั้งให้มีการประกวด Young Designer ที่เป็นนักศึกษาของสำนักงานฯ เพื่อส่งเสริมด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์


(6) กำหนดให้มีการสอบครูผู้ช่วย จำนวน 396 อัตรา โดยปรับหลักเกณฑ์และคุณสมบัติให้สอดคล้องกับผู้ปฏิบัติงานสำนักงานฯ มากขึ้น


(7) เร่งดำเนินการปรับแก้ กฎ ระเบียบ กฎหมาย ที่เป็นข้อจำกัดในการเรียนรู้ โดยเฉพาะเรื่องการเงินและพัสดุ (8) ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ให้มีความทันสมัย แก้ปัญหาจำนวนวิชาที่มากเกินความจำเป็น จำนวนวิชาที่ซ้ำซ้อน จำนวนเวลาเรียนที่มากหรือน้อยเกินไป รวมถึงวิธีวัดและประเมินผล สำหรับกลุ่มเป้าหมายการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (9) เร่งพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองความต้องการตามบริบทของแต่ละพื้นที่ เช่น หลักสูตรภาษายาวี มลายู เป็นต้น (10) ให้มีการใช้ประโยชน์จากโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ถูกควบรวม โดยให้ สำนักงาน กศน.จังหวัด ดำเนินการสำรวจเพื่อประสานขอใช้ประโยชน์ในการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย หรือศูนย์การเรียนรู้อื่นตามความเหมาะสม (11) เร่งดำเนินการสำรวจและทำแผนปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให้ทันการเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ (12) จัดทำแนวทางการส่งเสริมให้ครูสอนเด็กเร่ร่อนมีความมั่นคงในอาชีพ

ขอบคุณเนื้อหาและที่มาของข่าวจาก :: สรุปข่าวการประชุม ครม. วันที่ 21 มกราคม 2563

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^