LASTEST NEWS

25 ก.ย. 2563ด่วนที่สุด ! สพฐ.จัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ จำนวน 21,409 อัตรา 25 ก.ย. 2563โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา สมัคร 21-27 ก.ย.2563 25 ก.ย. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 25 ก.ย. 2563กศจ.ชุมพร ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 25 ก.ย. 2563กศจ.ชุมพร ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 25 ก.ย. 2563กศจ.ชัยภูมิ ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 25 ก.ย. 2563กศจ.ชัยนาท ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 25 ก.ย. 2563กศจ.ชลบุรี ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 25 ก.ย. 2563กศจ.ฉะเชิงเทรา ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 25 ก.ย. 2563กศจ.จันทบุรี ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่)

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ

  • 05 พ.ย. 2562 เวลา 20:03 น.
  • 2,441 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
โรงเรียนสามโก้วิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

ประกาศโรงเรียนสามโก้วิทยาคม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
๑.๑ ตําแหน่ง ครูผู้สอน จํานวน ๑ อัตรา
 อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๕๐๐ บาท/เดือน

๒. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงานของครูผู้สอนโรงเรียน ดังต่อไปนี้
๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
๒.๒ งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๓.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓.๒ มีสัญชาติไทย
๓.๓ มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
๓.๔ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
๓.๕ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓.๖ ไม่เป็นผู้พิการ มีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
๓.๗ ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง
๓.๘ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษ สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๓.๙ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
๓.๑๐ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

๓.๑๑ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
๑. มีความรู้ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (เอกภาษาอังกฤษ)
๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
๓. หรือมีใบผ่านการปฏิบัติงานสอน จากหน่วยงานเดิม (จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

๔. การรับสมัคร
๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครเข้ารับการคัดเลือก
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร ชั้น ๒ อาคาร ๑ โรงเรียนสามโก้วิทยาคม ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูลการติดต่อ
โรงเรียนสามโก้วิทยาคม
หมู่ที่ 10 บ้านสามโก้ ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14160
โทรศัพท์ : 0-3569-7075
โทรสาร : 035697606

ประกาศรับสมัคร

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^