LASTEST NEWS

12 พ.ย. 2562เป็นครู ที่ท้อใจกับในสังคมความเป็นอยู่ของครูมากๆ 12 พ.ย. 2562ดึงครูเกษียณแล้วแต่ยังเป็นหนี้เข้าศูนย์เศรษฐกิจฐานราก 12 พ.ย. 2562ชี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัญหาใหญ่ก่อหนี้ครู 12 พ.ย. 2562โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000 + บ้านพักฟรี! 12 พ.ย. 2562รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ไม่จำกัดสาขาวิชาเอก สมัครบัดนี้-22พ.ย.62 12 พ.ย. 2562กศจ.สระบุรี ประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 3 ราย 11 พ.ย. 2562กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.-บาท 11 พ.ย. 2562สำนักงาน กศน.หนองคาย เปิดสอบพนักงานราชการครู วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาทุกสาขา สมัคร 11-15 พ.ย.2562 11 พ.ย. 2562ยันปี63ทุกโรงเรียนใช้เน็ตความเร็วสูง ความเร็ว1กิ๊กกะไบต์ 11 พ.ย. 2562โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว รับสมัครครูผู้สอน และลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา - สมัคร 18-26 พ.ย.2562

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ

  • 05 พ.ย. 2562 เวลา 20:03 น.
  • 1,020 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
โรงเรียนสามโก้วิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

ประกาศโรงเรียนสามโก้วิทยาคม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
๑.๑ ตําแหน่ง ครูผู้สอน จํานวน ๑ อัตรา
 อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๕๐๐ บาท/เดือน

๒. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงานของครูผู้สอนโรงเรียน ดังต่อไปนี้
๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
๒.๒ งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๓.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓.๒ มีสัญชาติไทย
๓.๓ มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
๓.๔ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
๓.๕ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓.๖ ไม่เป็นผู้พิการ มีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
๓.๗ ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง
๓.๘ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษ สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๓.๙ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
๓.๑๐ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

๓.๑๑ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
๑. มีความรู้ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (เอกภาษาอังกฤษ)
๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
๓. หรือมีใบผ่านการปฏิบัติงานสอน จากหน่วยงานเดิม (จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

๔. การรับสมัคร
๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครเข้ารับการคัดเลือก
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร ชั้น ๒ อาคาร ๑ โรงเรียนสามโก้วิทยาคม ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูลการติดต่อ
โรงเรียนสามโก้วิทยาคม
หมู่ที่ 10 บ้านสามโก้ ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14160
โทรศัพท์ : 0-3569-7075
โทรสาร : 035697606

ประกาศรับสมัคร

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^