LASTEST NEWS

12 พ.ย. 2562ดึงครูเกษียณแล้วแต่ยังเป็นหนี้เข้าศูนย์เศรษฐกิจฐานราก 12 พ.ย. 2562ชี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัญหาใหญ่ก่อหนี้ครู 12 พ.ย. 2562โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000 + บ้านพักฟรี! 12 พ.ย. 2562รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ไม่จำกัดสาขาวิชาเอก สมัครบัดนี้-22พ.ย.62 12 พ.ย. 2562กศจ.สระบุรี ประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 3 ราย 11 พ.ย. 2562กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.-บาท 11 พ.ย. 2562สำนักงาน กศน.หนองคาย เปิดสอบพนักงานราชการครู วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาทุกสาขา สมัคร 11-15 พ.ย.2562 11 พ.ย. 2562ยันปี63ทุกโรงเรียนใช้เน็ตความเร็วสูง ความเร็ว1กิ๊กกะไบต์ 11 พ.ย. 2562โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว รับสมัครครูผู้สอน และลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา - สมัคร 18-26 พ.ย.2562 10 พ.ย. 2562ชะลอตั้ง ศธภ.รอปรับโครงสร้างชัดเจน 

ธนาคาร ธ.ก.ส. ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน ประจำปีบัญชี 2562

  • 04 พ.ย. 2562 เวลา 20:13 น.
  • 14,530 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
ธนาคาร ธ.ก.ส. ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน ประจำปีบัญชี 2562
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ธนาคาร ธ.ก.ส. ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน ประจำปีบัญชี 2562

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน
ปฏิบัติงานประจำฝ่ายตรวจสอบ ประจำปีบัญชี2562

ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานประจำฝ่ายตรวจสอบ ระดับ 10 จำนวน 1 อัตรา และระดับ 8 - 9 จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
 กำกับ ติดตาม และปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนด้านการตรวจสอบ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานงานตรวจสอบ การสอบทาน/การประเมิน การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการควบคุมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารขับเคลื่อนโครงการสำคัญและให้ข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน และแนวทางแก้ไขที่สอดคล้องกับ นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และวิธีปฏิบัติของธนาคาร ตรวจสอบกิจกรรมที่มีความซับซ้อน ลักษณะงานที่เป็น Digital banking และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ Big data analytics พัฒนาการปฏิบัติงานและระบบการตรวจสอบ ตลอดจนการประสานงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกธนาคารเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนงานและนโยบายธนาคาร

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 หัวหน้าสายตรวจสอบ ระดับ 10 จำนวน 1 อัตรา
 2.1.1 อายุไม่เกิน 45 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562)
 2.1.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านบัญชี การสอบบัญชี เศรษฐศาสตร์ (ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคาร) การเงินการธนาคาร การเงินธุรกิจ การตรวจสอบภายในบริหารการเงิน การเงินและการลงทุน การลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การจัดการการเงิน การเงินเชิงปริมาณ การธนาคารและธุรกิจการเงิน การเงินและการคลัง การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง (ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562)
 2.1.3 มีประสบการณ์ในงานบริหารตรวจสอบการดำเนินงานองค์กรที่มีสินทรัพย์ขนาดใหญ่มากกว่า 5,000 ล้านบาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 7 ปี และหากมีประสบการณ์ในธุรกิจธนาคารหรือสถาบันการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 2.1.4 มีประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน CPIAT หรือ CIA
 2.1.5 มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารระบบตรวจสอบ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีทักษะในการพัฒนาระบบตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ
 2.1.6 มีความสามารถในการบริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้มีทัศนคติที่ดี เอาใจใส่ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สามารถประสานงานกับส่วนงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกธนาคารกล้าแสดงความคิดเห็น และมีทักษะการให้คำปรึกษาและแนะแนวทางแก้ไข
 2.1.7 สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

2.2 พนักงานตรวจสอบ ระดับ 8 - 9 จำนวน 1 อัตรา
 2.2.1 อายุไม่เกิน 40 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562)
 2.2.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านบัญชี การสอบบัญชี เศรษฐศาสตร์ (ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคาร) การเงินการธนาคาร การเงินธุรกิจ การตรวจสอบภายใน บริหารการเงิน การเงินและการลงทุน การลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การจัดการการเงิน การเงินเชิงปริมาณ การธนาคารและธุรกิจการเงิน การเงินและการคลัง การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง (ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562)
 2.2.3 มีประสบการณ์ในงานบริหารตรวจสอบการดำเนินงานองค์กรที่มีสินทรัพย์ขนาดใหญ่มากกว่า 5,000 ล้านบาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 5 ปี และหากมีประสบการณ์ในธุรกิจธนาคารหรือสถาบันการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 2.2.4 มีประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน CPIAT หรือ CIA
 2.2.5 มีทักษะการรวบรวม สังเกต วิเคราะห์ข้อมูล และทักษะในการพัฒนาระบบตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ
 2.2.6 มีความสามารถทำงานในรูปแบบโครงการ การทำงานเป็นทีม กล้าแสดงความคิดเห็น และมีทักษะการให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
 2.2.7 สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้


4. การสมัคร
4.1 ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันทีได้ โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น

4.2 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่านระบบคลังข้อมูลผู้สมัครของ ธ.ก.ส. ได้ที่เว็บไซต์ http://www.irecruitbaac.com (เลือกสายงานที่สนใจตำแหน่ง “หัวหน้าสายตรวจ ระดับ 10 ” หรือ “พนักงานตรวจสอบ ระดับ 8 – 9” เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สำหรับผู้ที่เคยฝากประวัติไว้ในคลังข้อมูลผู้สมัครแล้ว ให้เปลี่ยนสายงานที่สนใจเป็นตำแหน่ง “หัวหน้าสายตรวจ ระดับ 10 ” หรือ “พนักงานตรวจสอบ ระดับ 8 – 9” เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น โดยธนาคารจะพิจารณาประวัติผู้สมัครจนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ผ่านระบบคลังข้อมูลผู้สมัครของ ธ.ก.ส. เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8332, 8334-6ทั้งนี้ หากมีจำนวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคารไม่เพียงพอกับความต้องการ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขยายระยะเวลาในการรับสมัครได้

ประกาศรับสมัคร

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^