LASTEST NEWS

16 ก.ค. 2563ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 ประกาศครบแล้วทุกจังหวัด และ สศศ. 16 ก.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 16 ก.ค. 2563อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (จชต.) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 16 ก.ค. 2563อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 16 ก.ค. 2563กศจ.อำนาจเจริญ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 16 ก.ค. 2563กศจ.ปทุมธานี ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 16 ก.ค. 2563กศจ.สมุทรสาคร ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 16 ก.ค. 2563กศจ.สุรินทร์ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 16 ก.ค. 2563กศจ.สมุทรปราการ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 16 ก.ค. 2563กศจ.ระนอง ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563

โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่ 21-25 ตุลาคม 2562

  • 10 ต.ค. 2562 เวลา 16:41 น.
  • 6,573 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่ 21-25 ตุลาคม 2562
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่ 21-25 ตุลาคม 2562
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม

ประกาศโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สพม.เขต 5
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท)
  1.1 ครูผู้สอนสาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์   จำนวน 1 อัตรา
  1.2 ครูผู้สอนสาขาวิชาเอก พลศึกษา  จำนวน 1 อัตรา    

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
  2.1 มีสัญชาติไทย  
  2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี      
  2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  2.4 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์และสาขาวิชาพลศึกษา  ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ กำหนด
  2.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  หรือ หนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้
  2.6 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
  2.7 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  2.8 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ                   
  2.9 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
  2.10 ไม่เป็นภิกษุ นักพรต หรือ นักบวช

3. ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
  3.1 ทำหน้าที่ครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  จำนวน 12  คาบ
  3.2 ทำหน้าที่ครูที่ปรึกษานักเรียน/ครูแนะแนว/ครูกิจกรรมลูกเสือ  จำนวน   3  คาบ
  3.3 งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม หมู่ที่ 5  ตำบลบางหลวง  อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท   ตั้งแต่วันที่ 21 – 25  ตุลาคม  2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 09-8750-5992 หรือ ครูเครือวัลย์ 09-3032-1063

ประกาศรับสมัคร

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^