LASTEST NEWS

14 ต.ค. 2562โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สมัคร 15-21 ตุลาคม 2562 14 ต.ค. 2562โรงเรียนจ่านกร้อง รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา สมัคร 10-17 ต.ค.2562 14 ต.ค. 2562โรงเรียนพนมดงรักวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สมัคร 12-21 ตุลาคม 2562 14 ต.ค. 2562โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี รับสมัครครูผู้สอน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท 14 ต.ค. 2562เด็กเกิดน้อย จะยุบโรงเรียน หรือทางเลือกอื่นที่สร้างสรรค์ 14 ต.ค. 2562รมว.ศธ.เอาจริงสางโกงข้าวเด็ก จ่อเอกซเรย์ทุกจุด ลั่นพบเชือดแน่ 14 ต.ค. 2562"ณัฏฐพล" ช่วยสางหนี้ให้ครูมีเงินหลือติดบัญชี 14 ต.ค. 2562ตั้ง"วราวิช" รื้อโครงสร้างศธ.ภูมิภาค 14 ต.ค. 2562โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) รับสมัครครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา สมัคร 10-21 ตุลาคม 2562 13 ต.ค. 2562เครือข่ายองค์กรครูจัดประชุมเพื่อกำหนดมาตรการให้กระทรวงศึกษาธิการแก้ไขปัญหาความล้มเหลวของการจัดการศึกษา

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ รับสมัครครูอัตราจ้าง สมัครบัดนี้ - 4 ตุลาคม 2562

  • 22 ก.ย. 2562 เวลา 18:26 น.
  • 10,848 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ รับสมัครครูอัตราจ้าง สมัครบัดนี้ - 4 ตุลาคม 2562
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ รับสมัครครูอัตราจ้าง สมัครบัดนี้ - 4 ตุลาคม 2562
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

ประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โดยใช้เงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

 คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกิน 35 ปี
3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
4. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
5. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
9. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
10. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
12. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
 
Advertisement


13. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
14. เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า วิชาเอกตามสาขาวิชาที่สอนและ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsolf Word, Excel, Power Point หรือ อื่น ๆ ได้
15. ไม่เคยถูกไล่ออกจากงานฐานมีความประพฤติไม่ดีหรือประพฤติผิดวินัย
16. ข้าราชการระดับ 3 ขึ้นไปรับรองความประพฤติ
17. ไม่มีโรคติดต่อเรื้อรังและร้ายแรงตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
18. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก
19. เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
20. มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของการรับสมัครเข้าเป็นครูของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
21. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร หรือนักพรต นักบวชของศาสนาต่าง ๆ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- วุฒิปริญญาตรีตามที่ ก.พ. และ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์
หากมีประสบการณ์สอน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตราค่าจ้าง
ค่าจ้างรายเดือนวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท พร้อมเงินประกันสังคมร้อยละ 4

การรับสมัคร
วัน เวลา วันที่ 16 กันยายน – 4 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ
สถานที่ สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณฯ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ โทรศัพท์ 02-3880030-1ต่อ 201

ประกาศรับสมัคร

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^