LASTEST NEWS

14 ต.ค. 2562โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สมัคร 15-21 ตุลาคม 2562 14 ต.ค. 2562โรงเรียนจ่านกร้อง รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา สมัคร 10-17 ต.ค.2562 14 ต.ค. 2562โรงเรียนพนมดงรักวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สมัคร 12-21 ตุลาคม 2562 14 ต.ค. 2562โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี รับสมัครครูผู้สอน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท 14 ต.ค. 2562เด็กเกิดน้อย จะยุบโรงเรียน หรือทางเลือกอื่นที่สร้างสรรค์ 14 ต.ค. 2562รมว.ศธ.เอาจริงสางโกงข้าวเด็ก จ่อเอกซเรย์ทุกจุด ลั่นพบเชือดแน่ 14 ต.ค. 2562"ณัฏฐพล" ช่วยสางหนี้ให้ครูมีเงินหลือติดบัญชี 14 ต.ค. 2562ตั้ง"วราวิช" รื้อโครงสร้างศธ.ภูมิภาค 14 ต.ค. 2562โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) รับสมัครครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา สมัคร 10-21 ตุลาคม 2562 13 ต.ค. 2562เครือข่ายองค์กรครูจัดประชุมเพื่อกำหนดมาตรการให้กระทรวงศึกษาธิการแก้ไขปัญหาความล้มเหลวของการจัดการศึกษา

ยื่นกมธ.กระจายอำนาจฯสอบ 98 ครูผดด.ถูกออกจากราชการไม่เป็นธรรม

  • 15 ก.ย. 2562 เวลา 18:39 น.
  • 2,202 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
ยื่นกมธ.กระจายอำนาจฯสอบ 98 ครูผดด.ถูกออกจากราชการไม่เป็นธรรม
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ยื่นกมธ.กระจายอำนาจฯสอบ 98 ครูผดด.ถูกออกจากราชการไม่เป็นธรรม

เมื่อวันที่ 15 ก.ย.62 ที่เดอะคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมฯเข้ายื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ เพื่อขอให้ตรวจสอบการให้ครูผู้ดูแลเด็กออกจากราชการ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังท้องถิ่นไท ในรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ 1 รับเรื่องแทน

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า จากกรณีที่สำนักงาน ก.ท./ก.อบต. มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว.๓๓ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ แจ้งให้นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ./ก.อบต.จังหวัด มีคำสั่งให้ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผดด.) ซึ่งได้บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ระหว่างปี 2554-2556 รวม 98 ราย ออกจากราชการโดยพลัน โดยอ้างเหตุคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรณีพิเศษโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน ไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและไม่มีเหตุเยียวยา
นายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ได้รับการร้องทุกข์จากครูผู้ดูแลเด็กจำนวนมากเพื่อขอให้ช่วยเหลือ โดยสมาคมฯได้ตรวจสอบสอบข้อมูลรายละเอียดในปัญหาดังกล่าวแล้วพบว่า เหตุของปัญหาเกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมิได้เกิดจากครูผู้ดูแลเด็กทั้ง 98 รายแต่อย่างใด โดยมีประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาซึ่งเป็นข้อพิพาท คือ การตรวจสอบคุณวุฒิในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกที่มีการกำหนดไว้ว่า “มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้” และจากการตรวจสอบเอกสารประกาศรับสมัครคัดเลือกของเทศบาลและอบต.หลายแห่งแล้วได้มีการแนบรายละเอียดตำแหน่งและคุณวุฒิของผู้สมัครคัดเลือกแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ปฏิบัติตามประกาศของแต่ละเทศบาลหรืออบต.ที่ตนสมัครเข้ารับการคัดเลือกโดยครบถ้วนสมบูรณ์ เหตุบกพร่องดังกล่าวจึงมิได้เกิดขึ้นจากครูผู้ดูแลเด็กทั้ง 98 คนแต่อย่างใด แต่อาจเกิดจากข้อผิดพลาดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ

(๑) สำนักงาน ก.ท. / ก.อบต. โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือเวียนแจ้งการจัดสรรตำแหน่งข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่ง ครูผู้แลเด็กไปยังให้เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ ผ่านสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแต่ละแห่ง โดยมีระยะเวลาเร่งรัดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลา หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาจะดำเนินการยึดอัตราตำแหน่งดังกล่าวคืน โดยมีข้อแนะนำในการดำเนินการคัดเลือกเป็นกรณีมีเหตุพิเศษโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน ซึ่งมิได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กมาด้วยแต่อย่างใด

(๒) คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) และฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการทั้งสองคณะ มีมติให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโดยฝ่ายเลขานุการของก.ท.จ.และก.อบต.จังหวัด ได้รับรองต่อคณะกรรมการทั้งสองคณะว่า ผู้ผ่านการคัดเลือกมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงถือเป็นมติที่ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว เมื่อมติดังกล่าวถูกส่งไปยังเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้ออกคำสั่งบรรจุแต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็กตามมติดังกล่าว

(๓) เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ใช้แนวทางของสำนักงาน ก.ท.ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๔/๑๔๓๓ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ ซึ่งได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณวุฒิของผู้สมัครตำแหน่ง ครูผู้ช่วย มาเป็นแนวทางในการตรวจสอบคุณวุฒิของผู้เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก โดยมีความเข้าใจว่า เป็นคุณวุฒิที่ ก.ท.ได้กำหนดไว้ที่ใช้เทียบเคียงกัน (เนื่องจาก ณ เวลานั้น ก.ท.มิได้กำหนดคุณวุฒิอื่นสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กไว้) ทำให้เป็นสาเหตุสำคัญของข้อบกพร่องดังกล่าว โดยที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ซึ่งรับผิดชอบเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดและคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด มิได้ทักท้วงแต่อย่างใด

​ “ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีที่ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) มีมติให้ผู้บริหารเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กทั้ง ๙๘ คนออกจากราชการโดยพลันนั้น จึงไม่น่าจะชอบด้วยกฎหมายและพิจารณาโดยไม่ใช้หลักคุณธรรมประกอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กทั้ง ๙๘ ราย แต่กลับสร้างความไม่สงบสุขให้เกิดขึ้นกับบ้านเมืองและสังคม จึงเป็นการพิจารณาที่ไม่อาจถือได้ว่าเป็นที่ยอมรับได้ของสังคมภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อีกทั้งยังอาจขัดหรือแย้งกับแนวทางการปฏิบัติของทางราชการตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ซึ่งคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเคยมีคำวินิจฉัยในลักษณะใกล้เคียงกันมาแล้ว (กรณีการเพิกถอนบัญชีการสอบแข่งขันขององค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน ๘ แห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เรื่องเสร็จที่ ๕๗๖/๒๕๖๑) และแนวคำพิพากษาของศาลปกครองกลางคดีหมายเลขแดงที่ บ.๒๒๒/๒๕๖๒ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ กรณีวินิจฉัยคุณวุฒิทางการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง จังหวัดสมุทรปราการ”นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในการนี้ สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยตัวแทนเครือข่ายครูผู้ดูแลเด็กทวงความเป็นธรรม จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านได้โปรดพิจารณานำประเด็นปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องเร่งด่วนเพื่อให้คณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ พิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑)ขอได้โปรดเรียกบุคคล คณะบุคคล ประกอบด้วย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะเลขานุการ ก.ท. / ก.อบต. และข้าราชการเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ก.ท./ก.อบต. ผู้แทนผู้บริหารท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่น ใน ก.ท. และก.อบต. ครูผู้ดูแลเด็ก รวมทั้งบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ท่านเห็นสมควร และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของมติ ก.ท. / ก.อบต. ที่เกี่ยวข้องในประเด็นให้ครูผู้ดูแลเด็กทั้ง ๙๘ รายออกจากราชการโดยพลัน

(๒) ขอได้โปรดได้เชิญเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือผู้แทน ให้ข้อแนะนำในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

(๓) ขอให้ระงับการปฏิบัติตามหนังสือของสำนักงาน ก.ท. / ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว.๓๓ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดในฐานะเลขานุการ ก.ท.จ. / ก.อบต.จังหวัด และเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีข้าราชการส่วนท้องถิ่นตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ทั้ง ๙๘ รายปฏิบัติราชการอยู่ จนกว่าการตรวจสอบตามข้อ (๑) และข้อ (๒) จะแล้วเสร็จ“ทั้งนี้สมาคมฯได้รับแจ้งจากเครือข่ายครูผู้ดูแลเด็กทวงความเป็นธรรมว่า เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ นายนิยม ภูผานม อายุ ๔๓ ปี สามีของนางปิยะวดี ภูผานม ครู คศ.๒ สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผูกคอตาย โดยมีสาเหตุมาจากความเครียดหนักหลังได้รับทราบว่า นางปิยะวดี เป็นหนึ่งใน ๙๘ รายของครูผู้ดูแลเด็กที่ ก.ท./ก.อบต.มีมติให้ออกจากราชการ โดยก่อนที่นายนิยมฯจะผูกคอตาย ได้บ่นกับนางปิยะวดีและญาติให้ฟังบ่อยครั้งว่า อยากไปผูกคอตายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ใหญ่ได้รับรู้ความทุกข์ของครอบครัว เพราะสงสารภรรยาและครอบครัวที่ต้องทนทุกข์กับเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ในการนี้ สมาคมฯจึงขอความอนุเคราะห์ให้คณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจฯได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวด้วย หากการผูกคอตายของนายนิยมฯมีสาเหตุหลักมาจากประเด็นดังกล่าว ใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้มีมาตรการเยียวยาครอบครัวผู้ตายด้วย” นายพิพัฒน์ กล่าว

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: หนังสือพิมพ์สยามรัฐออนไลน์  15 กันยายน 2562 15:56 

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^