LASTEST NEWS

18 ก.ย. 2562สพฐ.ขอคงอัตราเกษียณครูหวั่นถูก คปร.เรียกคืน 18 ก.ย. 2562การจัดลำดับอาวุโสในราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 ก.ย. 2562สพฐ.แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ ค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยงปฏิบัติหน้าที่ฝึกระเบียบวินัย 18 ก.ย. 2562"สุเทพ"สั่งสพท.รับโกลาหล เหตุผอ.-ครู รร.เกษียณพร้อมกัน 2.6หมื่นคน เผยบางแห่งเกษียณเกลี้ยงทั้งรร. 18 ก.ย. 2562มรภ.เพชรบูรณ์ เปิดสอบบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย 20 อัตรา สมัครบัดนี้-31ต.ค.2562 17 ก.ย. 2562แจ้งเขตพื้นที่เตรียมความพร้อมโรงเรียนหลังมีอัตราเกษียณครูพุ่งสูง   17 ก.ย. 2562กศจ.เพชรบูรณ์ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 6 อัตรา บรรจุและแต่งตั้ง 30 ก.ย.2562 17 ก.ย. 2562กรมสรรพากร เปิดสอบรับราชการ 760 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 27ก.ย.-24ต.ค.62 17 ก.ย. 2562แฉ!ครูสังกัดสพฐ.อ้างช่วยสอบครูได้ เพียงจ่าย6แสน 17 ก.ย. 2562เปิดใจครูศูนย์เด็กกาฬสินธุ์ ผวา'ว.33'สั่งให้ออก10คน

ติง!!คุรุสภา คลอดเกณฑ์ฝึกสอนล่าช้า 

  • 25 ส.ค. 2562 เวลา 14:17 น.
  • 1,297 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
ติง!!คุรุสภา คลอดเกณฑ์ฝึกสอนล่าช้า 
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ติง!!คุรุสภา คลอดเกณฑ์ฝึกสอนล่าช้า 

ราชภัฏดิ้นถกปัญหาฝึกสอนหลักสูตรครู 4 ปี หวั่นกระทบนศ. "รัฐกรณ์"เตือนชาวราชภัฏน้อมนำพระราโชบาย รัชกาลที่ 10
 

 วันที่ 25 ส.ค. 2562-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ(สครภ.) เปิดเผย "คม ชัด ลึก ออนไลน์" ว่าเมื่อเร็วๆนี้ สครภ. ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ(ทปอ.มรภ.) ได้จัดประชุมสัมมนาแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(หลักสูตร 4 ปี)ขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.)

 

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อธิการบดี/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีคณะครุศาสตร์/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ตัวแทนอาจารย์นิเทศก์ และผู้ดูแลฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประมาณ 160 คน เข้าร่วมประชุม

 

ทั้งนี้เนื่องจากพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562 มาตรา 44(3) กำหนดผู้ที่จะขอรับใบประกอบวิชาชีพครูจะต้องผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด

 

ประกอบกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี(มคอ.1)สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์(หลักสูตรครู 4 ปี) พ.ศ.2562 ข้อ 16.5(3) ระบุ “การฝึกประสบการวิชาชีพครูสถาบันอุดมศึกษาควรให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ระยะแรกๆ ที่เข้าศึกษาเพื่อให้รู้จักวิชาชีพและสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู

 

"และเพิ่มระดับความเข้มข้นให้มากขึ้นตามลำดับ จนถึงปีสุดท้ายควรจัดควรจัดประสบการณ์ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูในสถานศึกษาตลอดภาคการศึกษา และสถาบันมีความร่วมมือกับสถานศึกษาที่เป็นหน่วยปฏิบัติการสอนทำแผนปฏิบัติการสอนของนิสิตนักศึกษา เพื่อที่บัณฑิตครูสามารถทำหน้าที่ครูได้ทันทีเมื่อเข้าไปประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษา”  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ กล่าว      

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ กล่าวอีกว่า   แต่เนื่องจากจนถึงปัจจุบันคุรุสภายังไม่ได้ออกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไงในการประเมินปฏิบัติการสอน ทำให้แต่ละสถาบันไปจัดทำแผนการฝึกประสบการณ์ที่แตกต่างกัน เช่น บางสถาบันจัดเป็นรายวิชาให้ฝึกประสบการณ์ตั้งแต่ชั้นที่ปี 1-3 รายวิชาละ 2 หน่วยกิต

 

 

และวิชาฝึกประสบการณ์เต็มรูปแบบ 6 หน่วยกิตในชั้นปีที่ 4 บางสถาบันจัดเป็นรายวิชาให้ฝึกประสบการณ์ตั้งแต่ชั้นที่ปี 1-3 แต่กำหนดหน่วยกิตแตกต่างกันไป รวมทั้งสิ้น 6 หน่วยกิต และชั้นปีที่ 4 ฝึกประสบการณ์เต็มรูปแบบ 6 หน่วยกิต

 บางสถาบันกำหนดให้มีการฝึกประสบการณ์เต็มรูปแบบในชั้นปีที่ 4 ทั้งสองเทอม จำนวน 12 หน่วยกิต ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจึงได้จัดสัมมนาขึ้นเพื่อระดมสมองเพื่อหาข้อสรุปดังกล่าว นอกจากนี้หลักสูตรครู 4 ปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏยังได้นำแนวคิดการบูรณาการการเรียนกับการปฏิบัติงาน(Work Integrated Learning : WIL) มาใช้ในการสร้างครู เรียกว่า School Integrated Learning : SIL

 

โดยจะบูรณาการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นเสมือนสถานประกอบการ จัดการเรียนการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เกิดจากสถานการณ์จริงในบริบทของสถานศึกษา คณะครุศาสตร์และสถานศึกษาร่วมรับผิดชอบการพัฒนานักศึกษา โดยอาจารย์ครุศาสตร์ร่วมสอน และเป็นโค้ชในชั้นเรียนร่วมกับครู

 

"ทั้งนี้เพื่อบ่มเพาะนักศึกษาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้และมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและชุมชน มีคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ(พระบรมราโชบาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10) มีทักษะการใช้เทคโนโลยีและภาษาในการจัดการเรียนรู้ รวมถึงมีอัตลักษณ์ตามบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัย นอกจากนี้คณะครุศาสตร์และสถานศึกษาจะร่วมมือกันพัฒนางานวิจัย สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาและชุมชนอีกด้วย"ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ กล่าว

ขอบคุณเนื้อหาและที่มาของข่าวจาก :: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก วันที่ 25 สิงหาคม 2562 - 09:03 น.

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^