LASTEST NEWS

20 ส.ค. 2562“ชวลิต”เผาบ้านเก่า! แฉสอบ“ขรก.ท้องถิ่น”งาบหัวคิวฟาดหนักหัว5แสน 20 ส.ค. 2562โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 12,000.- บาท 20 ส.ค. 2562กศจ.ราชบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 8 20 ส.ค. 2562อบจ.ขอนแก่น เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 4 อัตรา สมัคร 22-30 ส.ค.2562 20 ส.ค. 2562นายกฯเผยเตรียมเพิ่ม"โค้ดดิ้ง"หลักสูตรภาคบังคับระดับประถมยันอุดมศึกษา 20 ส.ค. 2562โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต เปิดสอบพนักงานราชการครู และลูกจ้างชั่วคราว 21 อัตรา 20 ส.ค. 2562อยู่ใกล้ไปสมัคร! โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต เปิดสอบพนักงานราชการครู 7 อัตรา 20 ส.ค. 2562สพป.สตูล เปิดสอบพนักงานราชการครู 7 อัตรา  19 ส.ค. 2562โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี รับสมัครครูอัตราจ้าง สมัครบัดนี้-21 สิงหาคม 2562 19 ส.ค. 2562โรงเรียนวัดควนเมา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 19-23 ส.ค.2562

โรงเรียนวัดบางน้ำวน(รอดพิทยาคม) รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกประถมศึกษา สมัครบัดนี้-26 ก.ค.2562

  • 21 ก.ค. 2562 เวลา 14:53 น.
  • 4,701 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
โรงเรียนวัดบางน้ำวน(รอดพิทยาคม) รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกประถมศึกษา สมัครบัดนี้-26 ก.ค.2562
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนวัดบางน้ำวน(รอดพิทยาคม) รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกประถมศึกษา สมัครบัดนี้-26 ก.ค.2562
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนวัดบางน้ำวน(รอดพิทยาคม)

ประกาศโรงเรียนวัดบางน้ำวน(รอดพิทยาคม)
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ต้าแหน่งที่จะด้าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท)
 1.1 ครูผู้สอน จ้านวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
 2.1 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกประถม
 2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิที่จากคุรุสภา
 2.3 มีสัญชาติไทย
 2.4 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 2.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 2.6 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก้าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 2.7 ไม่เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 2.8 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุก เพราะกระท้าความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 2.9 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 2.10 ไม่เป็นภิกษุ นักพรต หรือ นักบวช

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่โรงเรียนวัดบางน้้าวน(รอดพิทยาคม) อ้าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 กรกฎาคม 2562

ประกาศรับสมัคร

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^