LASTEST NEWS

09 ธ.ค. 2562กศจ.หนองคาย เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 177 อัตรา - รายงานตัว23 ธันวาคม 2562 09 ธ.ค. 2562กศจ.พระนครศรีอยุธยา เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 11 จำนวน 9 อัตรา - รายงานตัว 11 ธ.ค.2562 08 ธ.ค. 2562กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสอบบรรจุรับราชการ 15 อัตรา (เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท) 08 ธ.ค. 2562กรมสรรพสามิต เปิดสอบบรรจุรับราชการ 36 อัตรา (วุฒิปวส.-ปริญญาตรี) สมัครทางอินเทอร์เน็ต 6-27 ธ.ค.2562 08 ธ.ค. 2562(มีวุฒิป.ตรีทุกสาขา) กรมทางหลวง เปิดสอบบรรจุรับราชการ 11 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 08 ธ.ค. 2562กรมปศุสัตว์ เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 21 อัตรา สมัครออนไลน์ 08 ธ.ค. 2562เงินเดือนดี โบนัสสูง SCG เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนหลายอัตรา 08 ธ.ค. 2562กองทัพอากาศ เปิดสอบพนักงานราชการ 6 อัตรา สมัคร 2-27 ธ.ค.2562 08 ธ.ค. 2562โรงเรียนสตรีชัยภูมิ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา สมัคร 6-12 ธันวาคม 2562 08 ธ.ค. 2562กศจ.นนทบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 59 อัตรา รายงานตัว 16 ธ.ค.2562

การจัดเรียงเอกสารและหลักฐาน สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2562

  • 15 ก.ค. 2562 เวลา 14:08 น.
  • 26,876 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
การจัดเรียงเอกสารและหลักฐาน สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2562
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

การจัดเรียงเอกสารและหลักฐาน สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2562
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศไปครบทุกจังหวัดแล้วนะครับ สำหรับการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2562 วันนี้(15 กรกฎาคม 2562) ครูวันดีขอนำสาระเกร็ดความรู้ เกี่ยวกับการสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2562 มาฝากกันครับ

หลายๆ ท่านคงตัดสินใจสมัครสอบกันแล้วว่าจะสมัครที่ ศธจ.ไหน ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน และยื่นใบสมัคร

** ขอย้ำว่า การนำเสนอข้อมูลนี้ อ้างอิงจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งจังหวัดอื่นๆ อาจจะดำเนินการแตกต่างกัน ให้ผู้สมัครสอบดูจากประกาศรับสมัครของ กศจ.นั้นๆ นะครับการจัดเรียงเอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัคร
จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร ต้องเรียบร้อย ครบถ้วนสมบูรณ์ในวันสมัคร ดังนี้

1. ใบสมัครคัดเลือกตามแบบที่กำหนด                        
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร ที่ยังไม่หมดอายุ 
3. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้สมัคร 
4. สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ 
5. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (ฉบับภาษาไทย) ที่ระบุสาขาวิชาเอก
6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งที่คุรุสภาออกให้และยังไม่หมดอายุ          
เอกสารรายการที่ 4.2 – 4.6 ให้มีฉบับจริงมาแสดง และสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ    พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ
7. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว X 1.5 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน
8. ตารางสอนในภาคเรียนปัจจุบัน ณ วันที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก
9. แบบรายงานระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่สอน 
10. แบบรายงานประวัติการปฏิบัติงานตามแบบที่กำหนดคำสั่งจ้างหรือสัญญาจ้างหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่ามีการจ้างด้วยเงินงบประมาณในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เท่านั้น                
11. หนังสือรับรองของโรงเรียน กรณีที่จ้างด้วยเงินรายได้ของสถานศึกษา (ตามระเบียบกระทรวง การคลัง ว่าด้วยเงินรายได้ของสถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล พ.ศ. 2546 หรือระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2549 และประกาศฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการนำเงินรายได้สถานศึกษา ไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2551)
12. หรือ หนังสือรับรองของโรงเรียนที่จ้างจากเงินงบประมาณโดยให้ผู้รับรองระบุโครงการที่จ้างไว้ในหนังสือรับรองรายการที่ 8-12 ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้รับรองและสำเนาเอกสารทุกรายการ
13. ใบรับรองคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา กรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครนำมาใช้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคุณวุฒิซึ่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือกรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัคร ให้ระบุว่าเป็นคุณวุฒิในกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอกนั้นๆ เพื่อประโยชน์และสิทธิ์ของผู้สมัครในการพิจารณานับหน่วยกิต (ถ้ามี)
14. กรณีลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา ที่จัดทำสัญญาจ้างจากเงินนอกงบประมาณ ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้รับรองสัญญาจ้าง
15.  ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐที่ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกายถึงวันที่รับสมัคร
16. หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล สำเนาทะเบียนสมรส กรณีที่ชื่อ ชื่อสกุล ไม่ตรงกัน (ถ้ามี)            
17. ประวัติและผลงานซึ่งได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับประกอบการประเมินตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด (จัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน 3 เล่ม)    
18. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ข้อ 9) โดยผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้ประเมินให้นำฉบับจริงใส่ซองปิดผนึกประทับตราลับพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ ยื่นพร้อมใบสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^