LASTEST NEWS

16 ก.ค. 2563ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 ประกาศครบแล้วทุกจังหวัด และ สศศ. 16 ก.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 16 ก.ค. 2563อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (จชต.) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 16 ก.ค. 2563อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 16 ก.ค. 2563กศจ.อำนาจเจริญ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 16 ก.ค. 2563กศจ.ปทุมธานี ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 16 ก.ค. 2563กศจ.สมุทรสาคร ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 16 ก.ค. 2563กศจ.สุรินทร์ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 16 ก.ค. 2563กศจ.สมุทรปราการ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 16 ก.ค. 2563กศจ.ระนอง ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563

สถานี ก.ค.ศ. การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลับเข้ารับราชการ

  • 14 พ.ค. 2562 เวลา 17:53 น.
  • 6,880 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
สถานี ก.ค.ศ. การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลับเข้ารับราชการ
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สถานี ก.ค.ศ. (10 พ.ค. 62) การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลับเข้ารับราชการ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 9ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 64 ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ผู้ออกจากราชการไปแล้วและมิใช่เป็นการออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการสามารถสมัครกลับเข้ารับราชการได้ โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านพ้นไปแล้วกับการเลือกตั้ง ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ลาออกจากราชการเพื่อไปสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นจำนวนมากหากไม่ได้รับเลือกตั้ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก็มีสิทธิที่จะขอกลับเข้ารับราชการยังหน่วยงานที่ตนเคยสังกัดได้ตามสาระสำคัญของหลักเกณฑ์ดังกล่าว ดังนี้

1. การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปแล้วและสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องเป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ


2. ผู้สมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานตำแหน่งและหรือมาตรฐานวิทยฐานะที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
2.2 ไม่เป็นผู้ที่ออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
2.3 เป็นผู้ที่ออกจากราชการไปแล้วไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่คำสั่งออกจากราชการมีผลใช้บังคับถึงวันที่หน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่ออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งรับคำขอสมัครเข้ารับราชการ เว้นแต่ กรณีออกจากราชการไปดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือ
ลาออกจากราชการเพื่อติดตามคู่สมรสที่ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ
2.4 อายุไม่เกิน 50 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอสมัครเข้ารับราชการ


3. ต้องไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือก ในตำแหน่งนั้นขึ้นบัญชีรอการบรรจุและแต่งตั้ง เว้นแต่ การบรรจุและแต่งตั้งในกรณีดังต่อไปนี้
3.1 ผู้ออกจากราชการไปดำรงตำแหน่งทางการเมือง
3.2 ผู้ออกจากราชการไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกวุฒิสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
3.3 ผู้ลาออกจากราชการเพื่อติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ
3.4 ผู้ออกจากราชการเนื่องจากทางราชการเลิกหรือยุบหน่วยงานหรือยุบตำแหน่ง

สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งครู ต้องไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือก ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ในกลุ่มวิชา หรือสาขาวิชา หรือวิชาเอกเดียวกันขึ้นบัญชีรอการบรรจุและแต่งตั้ง


4. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องเป็นตำแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน และหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการนั้นต้องมีตำแหน่งและอัตรากำลังไม่เกินเกณฑ์และหรือกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด

5. ให้บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเดิมและวิทยฐานะเดิม หรือตำแหน่งเดิมและระดับที่ไม่สูงกว่าเดิมก่อนออกจากราชการ

6. ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับและขั้นหรืออัตราที่ไม่สูงกว่าที่ได้รับอยู่เดิมก่อนออกจากราชการ

7. การนับเวลาออกจากราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการโดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้สมัครเข้ารับราชการต้องยื่นคำขอต่อหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการแล้วแต่กรณีพร้อมเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด การพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งผู้สมัครเข้ารับราชการให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 พิจารณาเหตุผลความจำเป็นและประโยชน์ทางราชการที่จะได้รับ เสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการ(แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณา หากมีมติอนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง ซึ่งแม้บุคคลซึ่งขอกลับเข้ารับราชการจะได้แสดงความประสงค์ขอกลับเข้ารับราชการที่เดิม แต่การพิจารณาเป็นดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณาถึงความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นจะต้องบรรจุและแต่งตั้งผู้นั้นให้ดำรงตำแหน่งเดิม
แต่อย่างใด

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 9 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2556) ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. www.otepc.go.th

ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์
เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบ PDF ได้ที่ :: ไฟล์แนบ

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง  วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^