LASTEST NEWS

24 ก.พ. 2563โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน รับสมัครพนักงานราชการครู สมัคร 24-28 กุมภาพันธ์ 2563 24 ก.พ. 2563โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สมัครบัดนี้ - 3 เมษายน 2563 24 ก.พ. 2563โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา สมัครบัดนี้ - 20 มีนาคม 2563 24 ก.พ. 2563กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป 32 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 2-11 มี.ค.2563 24 ก.พ. 2563"บิ๊กตู่"สั่งศธ.ฟื้นคิดเลขในใจ-เรียงความ-ย่อความ 24 ก.พ. 2563อพท. เปิดรับเจ้าหน้าที่ งานวิเทศสัมพันธ์ 9 อัตรา สมัครบัดนี้-4มี.ค.2563 24 ก.พ. 2563ตั้งทีมวิเคราะห์ข้อมูลครูทั้งระบบ 24 ก.พ. 2563กศจ.โคราช ให้กศจ.อื่น ใช้บัญชีครูผู้ช่วย 94 อัตรา 24 ก.พ. 2563บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 16 อัตรา สมัครออนไลน์ บัดนี้-9มี.ค.2563 24 ก.พ. 2563เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เปิดสอบผู้ช่วยครู 3 อัตรา สมัคร 2 - 10 มีนาคม 2563 

(รับสมัคร 111 อัตรา) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน สมัครบัดนี้-3 เม.ย.2562

  • 23 มี.ค. 2562 เวลา 23:43 น.
  • 31,325 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
(รับสมัคร 111 อัตรา) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน สมัครบัดนี้-3 เม.ย.2562
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

รับเยอะ 111 อัตรา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน สมัครบัดนี้-3 เม.ย.2562
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน
ครั้งที่ 2/2562

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน
ปฏิบัติงาน ณ ส่วนงานในสำนักงานใหญ่ (แจ้งวัฒนะ) นครหลวง ปริมณฑล และภูมิภาค

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 นักงบประมาณและการเงิน
1.2 นักบัญชี
1.3 นักการตลาด
1.4 นักประชาสัมพันธ์
1.5 นิติกร
1.6 บุคลากร
1.7 วิศวกร
1.8 นักคอมพิวเตอร์
1.9 นักบริหารผลิตภัณฑ์
1.10 นักบริหารงานขาย
1.11 นักบริหารงานพาณิชย์
1.12 นักบริหารงานทั่วไป
1.13 นักฝึกอบรม
1.14 นักสนับสนุนการขาย
1.15 นักบริหารลูกค้าสัมพันธ์
(ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

2. คุณสมบัติผู้สมัคร
2.1 อายุไม่เกิน 35 ปี
2.2 สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิ และสาขาวิชาที่กำหนดในแต่ละตำแหน่งตามประกาศฯ โดยอนุโลมให้ผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลการศึกษาในภาคเรียนสุดท้าย สามารถยื่นสมัครได้ ทั้งนี้ ต้องนำหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ์มายื่นก่อนวันประกาศผลสอบข้อเขียน
2.3 สำหรับตำแหน่ง นักบริหารผลิตภัณฑ์ นักบริหารงานขาย นักบริหารงานพาณิชย์ นักบริหารงานทั่วไปนักฝึกอบรม นับสนับสนุนการขาย และ นักบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ต้องเป็นลูกจ้างนิติบุคคลที่ปัจจุบันทำงานให้กับทีโอที ต้องมีประสบการณ์การทำงานมา ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากส่วนงานที่ปฏิบัติงาน
2.4 กรณีเพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
2.5 หากมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 455 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 47 หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4 หรือผลคะแนนการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถเทียบเท่า TOEIC ตามเกณฑ์คะแนนข้างต้นได้ ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี จะได้คะแนนเพิ่มในการสอบสัมภาษณ์เป็นกรณีพิเศษ
2.6 ส่วนงานในภูมิภาคต่อไปนี้ ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตจังหวัด ดังนี้
     2.6.1 ส่วนบริการลูกค้าเกาะสมุย : จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต พังงา ชุมพร ระนอง
     2.6.2 ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดระยอง, ส่วนบริการลูกค้ามาบตาพุด, ส่วนบริการลูกค้าเมืองพัทยา : จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด ชลบุรี ระยอง

2.7 คุณสมบัติทั่วไป
2.7.1 สามารถทำงานให้แก่ บมจ.ที่โอที ได้เต็มเวลา
2.7.2 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
2.7.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือ ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
2.7.4 ไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.7.5 ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
2.7.6 ไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.7.7 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกดำเนินการทางวินัย หรืออยู่ในระหว่างการสืบสวน หรือ การสอบสวน หรือการพิจารณาทางวินัย หรือถูกพักงาน หรือถูกสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับถูกพักงาน หรืออยู่ในระหว่างการถูกดำเนินคดีทางอาญา
2.7.8 ไม่เคยถูก ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทมหาชน จำกัด หรือบริษัทเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือเพราะประพฤติชั่วหรือกระทำผิด หรือหย่อนความสามารถ
2.8.9 ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียสัญญากับ ทีโอที หรือในกิจการที่กระทำให้แก่ ทีโอที หรือดำเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับกิจการ ทีโอที ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่ เป็นเพียงผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชนีในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจำกัด ที่กระทำการอันมีส่วนได้เสียเช่นว่านั้น
2.8.10 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ว่าด้วย คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และ พ.ศ. 2558


3. ขั้นตอนการสมัคร
3.1 สมัครงานผ่านระบบ Oท(ine โดยกรอกข้อมูลสมัครงานผ่าน http://www.tot.co.th > สมัครงานทีโอที ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 เมษายน 2562 และดำเนินการตามชั้นตอนกรอกใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
3.2 ให้ผู้สมัครเลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัครในระบบสมัครงานได้ 1 ตำแหน่ง เท่านั้น
3.3 ผู้สมัครที่ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบสมัคร ให้แจ้งชื่อ/เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และข้อมูลที่ต้องการแก้ไข ส่งทาง e-mai ไปที่ tothuman@tot.co.th ภายในวันที่ประกาศรับสมัคร
3.4 กรณีมีข้อสงสัย หรือพบปัญหาการสมัครงาน ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-574-9490-2
02-505-1586-7(คุณนิวัฒน์, คุณจารุณี, คุณพรสิริ, คุณปริมประภา, คุณณัฐณิชา)

4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 200 บาท (ชำระเงินเต็มรูปแบบ ได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอทีทุกสาขา โดยตรวจสอบ ชื่อ-สกุล และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงกับใบเสร็จรับเงินที่ออกจาก ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที)

5. ระยะเวลาการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น.

6. ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน พร้อมรายละเอียดและสถานที่สอบทาง www.tot.co.th >สมัครงาน ทีโอที ภายในวันที่ 10 เมษายน 2562

ดาวน์โหลดรายละเอียดรับสมัคร :: ไฟล์แนบ[ประกาศรับสมัคร], เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร[คลิกที่นี่่]
 

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^