LASTEST NEWS

19 มี.ค. 2562[ รวมลิงค์ ] ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 19 มี.ค. 2562กศจ.อุทัยธานี ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 19 มี.ค. 2562กศจ.ราชบุรี ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 19 มี.ค. 2562กศจ.สระบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 43 อัตรา รายงานตัว 29มี.ค.62 19 มี.ค. 2562กศจ.เชียงราย ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 19 มี.ค. 2562เงินดี โบนัสสูง!! “ซีพีออลล์” เปิดรับพนักงาน 35,000 อัตรา รับวุฒิม.6,ปวช,ปวส.,ป.ตรี,ป.โท,ป.เอก ทั่วประเทศ 19 มี.ค. 2562การเปลี่ยนแปลงสำนักงานศึกษาธิการภาคใหม่ มีผลต่อการเรียกบัญชีครูผู้ช่วยจาก กศจ.อื่น 19 มี.ค. 2562กศจ.ลพบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 33 อัตรา รายงานตัว 29มี.ค.62 19 มี.ค. 2562ตัวอย่างการเลื่อนเงินเดือนร้อยละข้าราชการครูฯ ทุกอันดับตำแหน่งและวิทยฐานะ 19 มี.ค. 2562โรงเรียนบ้านพญาไพร รับสมัครครูทวิภาษา ตั้งแต่ 25-27 มีนาคม 2562

โรงเรียนวัดดอนชัย รับสมัครครูอัตราจ้าง สมัคร 29 ม.ค. - 4 ก.พ. 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  • 30 ม.ค. 2562 เวลา 17:54 น.
  • 5,533 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
โรงเรียนวัดดอนชัย รับสมัครครูอัตราจ้าง สมัคร 29 ม.ค. - 4 ก.พ. 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนวัดดอนชัย รับสมัครครูอัตราจ้าง สมัคร 29 ม.ค. - 4 ก.พ. 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ประกาศโรงเรียนวัดดอนชัย
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวจ้างจากงบเงินรายได้สถานศึกษา

ด้วย โรงเรียนวัดดอนชัยหมู่ที่ 6 ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ด้วยเงินรายได้สถานศึกษาของโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ 3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29 / 2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นครูผู้สอน
ครูผู้สอน(วุฒิปริญญาตรี) วิชาเอกประถมศึกษา หรือ คณิตศาสตร์ หรือ สังคมศึกษา หรือ พลศึกษา หรือ ดนตรี หรือ หรือนาฏศิลป์ หรือแนะแนว หรือเกษตร หรือ ภาษาไทย หรือ วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 

2. คุณสมบัติของผู้สมัครและค่าตอบแทน
2.1 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรอง ค่าตอบแทน 7,000 บาท/ เดือน
    คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
        1. มีสัญชาติไทย
        2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
        3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
        4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
        5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน พรรคการเมือง
        6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
        7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนวัดดอนชัยตำบลแม่ทา อำเภอ แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคมถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น.
(โทร.062 8597973) และ ( 082-482-7340 )

4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร 
   4.1 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงาน ผลการศึกษา(Transcript) พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
   4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
   4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
   4.4 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562เวลา 16.30น.(โทร.062 8597973)
6. กำหนดการสอบคัดเลือก วันที่ 5กุมภาพันธ์ 2562เวลา 08.30น.- 12.00น. (สอบสัมภาษณ์) ที่ โรงเรียนวัดดอนชัย
7. ประกาศผลการคัดเลือก โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในวันที่5 กุมภาพันธ์ 2562เวลา 16.30 น. ณ โรงเรียนวัดดอนชัย(โทร.062 8597973)

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562


ลงชื่อ 
                            (นางทัศนีย์ คำป๋า)
ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนชัย
 
Advertisement

Advertisement

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^