LASTEST NEWS

17 ก.พ. 2562ก.ค.ศ.ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติขรก.ครู ผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ 17 ก.พ. 2562ดาวน์โหลด !! คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2563 17 ก.พ. 2562กศจ.สุโขทัย เรียกบรรจุครูผู้ช่วย โดยขอใช้บัญชี กศจ.เพชรบูรณ์ 2 อัตรา 17 ก.พ. 2562ไม่ต้องผ่านภาค ก วุฒิป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดสอบพนักงานราชการ 17 ก.พ. 2562สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดสอบพนักงานราชการ 17 อัตรา สมัคร 21 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 17 ก.พ. 2562รับราชการครูแต่จับได้ใบแดง 17 ก.พ. 2562ครูช่างเฮ!! บอร์ดคุรุสภาสั่ง กมว.ออกระเบียบปลดล็อกไม่ต้องมีตั๋วครู 17 ก.พ. 2562คุรุสภา รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ ตั้งแต่ 6-20 ก.พ.2562 17 ก.พ. 2562สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 40 อัตรา วุฒิปริญญาตรีเงินเดือน 18,000.- บาท (สมัครบัดนี้เป็นต้นไป) 16 ก.พ. 2562สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบข้าราชการตำรวจ 521 อัตรา สมัคร 12 มี.ค.-1 เม.ย. 62

แชร์ประสบการณ์ การสอบครูคืนถิ่น & TOEIC ตั้งแต่สมัครสอบ-เตรียมสอบ-จนได้บรรจุ

  • 18 ม.ค. 2561 เวลา 15:50 น.
  • 15,234 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
แชร์ประสบการณ์ การสอบครูคืนถิ่น & TOEIC ตั้งแต่สมัครสอบ-เตรียมสอบ-จนได้บรรจุ
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

การสอบครูคืนถิ่น & TOEIC

มีประสบการณ์การสอบอยากมาแชร์กันครับ ผมมีโอกาสได้สอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี  2560 (รุ่น59สอบปี60) และผมได้ผ่านมาแล้ว ก็เอามาแชร์ไว้ให้น้องๆ หรือผู้ที่สนใจได้อ่านครับ เม่าอ่าน

เรื่องที่ 1 คุณสมบัติ และ หลักฐานการสมัคร

ในส่วนนี้ขออ้างอิงตามประกาศเลยนะครับ

คุณสมบัติ
๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีคุณสมบัติ มีบุคลิกภาพดี คุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นครูและบุคลากร ทางการศึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และ มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
(๓) เป็นนิสิตนักศึกษาครูหลักสูตรระดับปริญญาตริ (๕ ปี) ที่ศึกษาขั้นปีที่ ๕ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในสาขาวิชาที่โครงการกำหนด และต้องสำเร็จการศึกษาพร้อมทั้งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ภายใน วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
(๔) ต้องศึกษาตามหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับรอง มาตรฐานปริญญาทางการศึกษาจากคุรุสภา และมาตรฐานคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
(๕) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตามข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่ขั้นปีที่ ๑ - ขั้นปีที่ ๔ ไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ ดังนี้
(๕.๑) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกวิชา 
(๕.๒) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในวิชาเอก 
(๕.๓) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในวิชาชีพครู
(๖) เป็นผู้ที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ไต้คะแนนไม่ต่ำทกว่า ๔๐๐ (paper) หรือไม่ตํ่ากว่า ๑๒๐ (CBT) หรือไม่ต่ำกว่า ๔๐ (IBT) หรือ IELTS ไม่ตํ่ากว่า ๓.๕ หรือ TOEIC ไมjต่ำกว่า ๔๐๐ หรือการสอบ มาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่ากับ TOEFL ได้ เช่น CU-TEP โดยมีผลการสอบไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร  
    กรณีผู้สมัครยังไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษในวันรับสมัคร หากไต้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้ผ่าน การคัดยิ้มเข้าร่วมโครงการ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าวตามที่โครงการกำหนด ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
(๗) เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้านตรงกับสำนักงานเขตพื้นที่หรือจังหวัด ในกรณีเลือก บรรจุในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือตรงกับวิทยาลัยหรือสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือตรงกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ ตรงกับพื้นที่กลุ่มเขตที่จะบรรจุในกรุงเทพมหานคร

หลักฐานการสมัคร

(๑) ใบสมัคร (ติดรูปส่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด ๑.๕x๒ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป)
(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนชองผู้สมัครที่ยังไม่หมดอายุ
(๓) สำเนาทะเบียนบ้านชองผู้สมัคร
(๔) สำเนาทะเบียนบ้านชองบีดา มารดา (ถ้าบีดาและ/หรือมารดา ถึงแส่กรรม ให้แนบใบมรณะบัตรด้วย)
(๔) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
(๖) ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยให้ใช้ใบจริง ที่มีการลงนามโดยคณะบดีคณะครุศาสตร์ หรือศึกษาคาสตรี หรือครุคาสตรีอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานอื่น ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ พร้อมประทับตรามหาวิทยาลัยเท่านั้น
(๗) หลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
(๘) หลักฐานอื่น ๆ เข่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนซื่อ ซื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ เป็นรายละเอียดฉบับเต็มตัวจริง
https://goo.gl/zsRJ8B

----------

เรื่องที่ 2 การได้มาซึ่งเอกสารหลักฐานอย่างครบถ้วน

*ข้อ 6 ของหลักฐานการสมัคร ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) 
อันนี้ขอได้จากทางมหาลัยนะครับ ให้นำใบ (Transcript) ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ (อาจเป็นห้องทะเบียน) เพื่อยื่นเรื่องขอรับรองผลการเรียนให้เราครับ ซึ่งต้องได้ 3.00 ทั้ง 3 อย่าง (๕.๑) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกวิชา  (๕.๒) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในวิชาเอก  (๕.๓) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในวิชาชีพครู
    หากอยากคำนวณเกรดเองต้องถามอาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นคนดูแลหลักสูตรเรานะครับ ว่าวิชาไหนเป็นวิชาชีพครู วิชาไหนเป็นเฉพาะวิชาเอกเรา และวิชาไหนเป็นวิชาพื้นฐานที่ไม่เกี่ยวกับ2ประเภทนี้
*ข้อ 7 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษสามารถนำมายื่นภายหลังได้ซึ่งจะมีเวลาให้ ก่อนการเรียนบรรจุ  (ในปี 2560 นี้มีเวลา 4 เดือน)
*ดำเนินการยื่นเอกสารแหละหลักฐานทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยได้เลยครับ ค่าสมัครประมาณ500บาท

----------

เรื่องที่ 3 การสมัคร

ประกาศแล้ว!!!!! (สกอ.) โครงการครูคืนถิ่น 61
    >> อ่านประกาศได้ที่นี่


ขั้นตอนการสมัคร 2561
หลังจากกรอกข้อมูลและชำระเงินเรียบร้อย ก็เตรียมเอกสารให้พร้อม
แล้วนำไปส่งที่คณะครุศาสตร์ เสร็จ!! กลับบ้านไปนอนตีพุง ไม่ใช่สิ!! ไปอ่านหนังสือ 555+


----------

เรื่องที่ 4 การสอบรอบแรก
    โดยในปีนี้นั้น สกอ. ได้ใช้ข้อสอบแบบการเขียน (essay) 
    เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน (essay) รอบแรกเท่านั้น ถึงจะมีสิทธ์สอบรอบที่สองต่อไป
    ด่านต่อไป เป็นการสอบข้อเขียนโดยการเขียนความเรียง ซึ่งในประกาศรับสมัครก็จะให้กรอบของข้อสอบมาครับ (ตรงทีเดียว 555) ส่วนตัวแล้วมีไปติวมาที่นึงนะ ที่ติวมาก็ได้ใช้อยู่

*อัตราคะแนนตามนี้นะครับ
เกณฑ์การให้คะแนน    ค่าน้ำหนัก
๑. ผลคะแนนการสอบเขียนความเรียง (Essay) ๗๐%
๒. ผลคะแนนการสอบสัมภาษณ์ ๓๐%

    โดยต่อไปนี้คือประสบการณ์ที่เจอจริงๆ จากที่ได้ไปสอบมานะครับ (ข้อสอบจริงปี 2560)
-ให้เขียน ความเรียง ๑๕ หน้า
-ข้อ ๑ = ๘ หน้า ,ข้อ ๒ = ๕ หน้า
-กระดาษทด ๑หน้า หน้าปก ๑หน้า รวมเป็น ๑๕หน้า
*ไม่มีข้อย่อย เป็นความเรียงทั้งหมด
ความรู้ที่เหมาะกับการสอบครั้งนี้คือ
1.จิตวิญญาณความเป็นครู
2.จรรยาบรรณวิชาชีพครู
3.การแก้ไขปัญหาภายในโรงเรียน
แบบทดสอบนี้วัดจิตวิญญาณความเป็นครู การใช้ภาษาและความสามารถในการแก้ไขปัญหา

ข้อสอบข้อที่ 1
ให้เสนอปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่สำคัญที่สุด พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบพอสังเขป และวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา (20 คะแนน)
เขียนโครงการเพื่อแก้ปัญหาข้างต้น ประกอบด้วย ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายวิธีการดำเนินงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (50 คะแนน)

เอาไปปริ้นลองทำดู
>> ตัวอย่างคลิกที่นี่
    
ข้อสอบข้อที่ 2
เขียนคำตอบจากสถานการณ์ที่กำหนดให้
ภายในห้องเรียนครูถามนักเรียนว่า อยากเป็นอะไร
*เด็กคนที่หนึ่ง* ตอบน้ำเสียงที่ร่าเริง ว่าอยากเป็นนก อยากโบยบินไปให้ไกล อยากเห็นโลกที่ไม่เคยได้เห็น
*เด็กคนที่สอง* ตอบด้วยน้ำเสียงลิงโลด ว่าอยากเป็นกระต่าย จะได้กระโดด โลดเต้น ดูน่ารักใครๆจะได้อยากเลี้ยง
*เด็กคนที่สาม*ตอบด้วยน้ำเสียงแผ่วเบา ว่าอยากเป็นสมาร์ทโฟน จะได้ใกล้ชิดพ่อแม่และได้ไม่เหงาแบบนี้
ในฐานะที่เป็นครูคุณคิดว่าเด็กคนไหนมีปัญหาอะไรและควรช่วยเหลือมากที่สุด และจะดำเนินการแก้ปัญหาอย่างไร (30 คะแนน)
เม่าเนิร์ด

----------

เรื่องที่ 5  การสอบรอบสอง
สอบสัมภาษณ์
หลังจากสวัสดีคณะกรรมการ แนะนำตัว แจกแผ่นพับให้กรรมการเรียบร้อยแล้ว ก็เริ่มถามคำถาม
*คณะกรรมทั้งหมด 5 คน ต่อ1ห้องสอบ ช่วยกันถาม
**คณะกรรมการที่พบ คณะบดีคณะครุศาสตร์ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ผอ.โรงเรียนมัธยมศึกษา ผอ.โรงเรียนประถมศึกษา ผอ.โรงเรียนขยายโอกาส
หลักๆเราจะถูกถามประมาณ4คำถาม นอกนั้นแล้วแต่กรณีไป
(ข้อสอบจริงปี 2560)
ทั้งหมด 4ข้อหลัก มาดู
1. ในศตวรรษ ที่ 21 เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิต และการศึกษา เป็นปัจจัยในการทำงานด้านต่างๆ
1.1 ครูควรมีหน้าที่และบทบาทอย่างไรในศตวรรษที่ 21 
1.2 นักเรียนควรมีบทบาทแหละหน้าที่อย่างไร
1.3 ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ควรเป็นแบบใด
1.4 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ จบแล้ว ควรมีทักษะใด
2. ในฐานะที่เราเป็นครูคืนถิ่น จะไปอยู่ท้องถิ่น เราจะมีบทบาทในการช่วยสนับสนุนท้องถิ่นและพัฒนาท้องถิ่นอย่างไร
2.1 วิชาเอกของเรา มีบทบาทในการช่วยพัฒนาท้องถิ่นอย่างไร
3. มีวิธีการจัดการเรียนการสอน ให้บูรณาการได้อย่างไร
4. เมื่อมีการจัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้น มีวิธีวัดและประเมินผลอย่างไร
4.1 ผลที่ได้จากการจัดการเรียนการสอน เอาไปทำอะไร

สัมภาษณ์วิชาการของจริง ตรงประเด็น ตรงเนื้อหา
ไม่มีถามเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว คำขวัญ ลูกเสือ หรือเศรฐกิจพอเพียง 
บางคนโดนถามเรื่อง STEM นะครับ ศึกษามาให้ดี
เม่าติดดอย

----------

เรื่องที่ 6 การสอบถาษาอังกฤษ

ด่านสุดท้ายแล้วนะครับ โดยส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ชอบภาษาเอามากๆ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อารมณ์เดียวกันกับคนที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์เลยครับ 55 (แต่ผมชอบคณิตศาสตร์ ฟิกสิกส์ )
    หลังจากประกาศผลเรียบร้อยก็กลับมาที่คุณสมบัติข้อ6กัน ด่านสุดท้ายแล้ววววว จากข้อมูลที่ได้มา เขาว่ากันว่าTOEIC ง่ายที่สุด (หรอออออ 555) แถมค่าสมัครถูกที่สุดแล้ว (ครั้งละ1500บาท แต่สอบกับมหาลัยถูกกว่า ประมาณ700บาท) หลังจากพักเหนื่อยไปสักพักก็กลับมาตั้งใจกับTOEICกันต่อ 
    *หนังสือแนะนำของ Baron นะครับ หนังสือ Baron ที่ได้มาจะมีข้อสอบให้เราฝึกทำ แล้วจะมีเฉลยพร้อมอธิบายด้านหลัง

----------

ลิงค์รวมตัวอย่างข้อสอบ TOEIC ใครสนใจเตรียมตัวเนิ่นๆ จัดเลย
https://goo.gl/iYN6pv 

แต่พี่ได้ทำแค่ในลิงค์ข้างล่างนี้ (แอบขี้เกียจ ซึ่งไม่ควรเอาเป็นตัวอย่าง555)
***Barron’s https://goo.gl/UZZL9G https://goo.gl/BktfTA 
***Cambridge https://goo.gl/fVcjRr 
***Oxford https://goo.gl/5NHfdz 
***เกาหลี https://goo.gl/P116RK 

----------

ที่ตั้งศูนย์สอบ TOEIC ตึก BB Tower (Center for Professional Assessment (Thailand) TOEIC® Services) ----------

ใช้เวลาประมาณ1เดือนกว่ากับการสอบTOEIC สอบไป 5รอบ สุดท้ายนี้ หลังจากคุณสมบัติครบทุกอย่างแล้ว ก็มีขั้นตอนต่อไปคือไปเข้าร่วมอบรม ยืนยันสิทธิ์ >ไปขอเอกสารรับรองผลการเรียนที่ฝ่ายทะเบียน>และก็นำไปส่งที่ สกอ. ชั้น15 ซึ่งหลังจากนี้ยังมีขั้นตอนที่รอดำเนินการก็คือการสัมภาษณ์จากทางเขตและเลือกโรงเรียน แต่สำหรับพี่ ณ ตอนนี้ มันก็เป็นความรู้สึกที่สุดๆจริงๆ ตอนขึ้นบัญชีว่าสุดๆแล้ว ตอนนี้มันยิ่งกว่า มันผ่อนคลายทุกอย่าง มันโล่ง มันหายเหนื่อยเลยจริงๆ 


เอาล่ะเป็นครูเตรียมรับเงินเดือนกันได้แล้ว เย่ๆๆๆ

ขอบคุณรีวิวส่วนหนึ่งของเพื่อน Nantikorn

ปรับปรุงเรื่อยๆ ครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก https://pantip.com/topic/37128009
Advertisement
Advertisement

Advertisement

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^