LASTEST NEWS

18 มิ.ย. 2561แก้แล้ว! สพป.อุดรธานี เขต 1 เพิ่มสอบข้อเขียน พนักงานราชการครู 15 อัตรา (จากเดิมสัมภาษณ์อย่างเดียว) 18 มิ.ย. 2561สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัคร25-29มิ.ย.2561 18 มิ.ย. 2561องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เปิดสอบพนักงานจ้าง และผู้ช่วยครู 25อัตรา (สมัคร20-29 มิถุนายน 2561) 18 มิ.ย. 2561โรงเรียนเจียรวนนทอุทิศ 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์ สมัคร 20-24มิ.ย.61 18 มิ.ย. 2561สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานสรรพากร จำนวน 2 อัตรา (สมัคร25-29มิ.ย.61) 18 มิ.ย. 2561สพฐ./สอศ./กศน.และท้องถิ่น เปิดสอบพนักงานราชการครู และครูอัตราจ้าง 147 อัตรา สมัครบัดนี้เป็นต้นไป 18 มิ.ย. 2561สมาพันธ์ครูชายแดนใต้ วอนดูแลธุรการ รร. กว่า600 ชีวิตระส่ำหลัง"สพฐ."เลิกจ้าง 17 มิ.ย. 2561วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย รับสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครู สมัคร18มิ.ย.-6ก.ค.2561 17 มิ.ย. 2561โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) รับสมัครครูอัตราจ้าง สมัครบัดนี้-27มิ.ย.2561 17 มิ.ย. 2561ตารางสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ. รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2561

ข่าวดี! ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ทุนการศึกษา ปริญญาตรีปี2 - ปี4 ในประเทศ สมัครตั้งแต่บัดนี้-23ธ.ค.59

  • 27 พ.ย. 2559 เวลา 22:18 น.
  • 7,012 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
ข่าวดี! ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ทุนการศึกษา ปริญญาตรีปี2 - ปี4 ในประเทศ สมัครตั้งแต่บัดนี้-23ธ.ค.59
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ประกาศ
เรื่อง การให้ทุนการศึกษา ประเภททุนนักศึกษาที่กำลังศึกษาปริญญาตรี ปี 2 – ปี 4 ในประเทศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี2559

ทุนนักศึกษาที่กำลังศึกษาปริญญาตรีปี 2 - ปี 4 ในประเทศ ประจำปี 2559(ปิดรับสมัคร วันที่ 23 ธันวาคม 2559)

ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะให้ทุนการศึกษาประเภททุนนักศึกษาที่กำลังศึกษาปริญญาตรีปี 2 – ปี 4 ในประเทศไทย ประจำปี2559 จึงประกาศการให้ทุนการศึกษาแก่ นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยภาครัฐต่างๆ เพื่อรับทุน จำนวน 10 ทุน ดังต่อไปนี้
1. ลักษณะทุนที่ให้
ทุนสำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีปี 2 – ปี 4 ในมหาวิทยาลัยที่ ธปท. กำหนดในประเทศไทย จำนวน 10 ทุน ใน 8 สาขาวิชา ได้แก่ คอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์เศรษฐศาสตร์การเงิน บัญชีสถิติคณิตศาสตร์และกฎหมาย


2. คุณสมบัติของผู้ที่ขอรับทุน
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 เป็นโสด
2.3 เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 25 ปีนับถึงวันที่ 1 มกราคม 2559
2.4 เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีปี 2 – ปี 4 ที่เหลือระยะเวลาการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับทุนโดยสถานศึกษา
ที่ ธปท. กำหนด ดังนี้
1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3) มหาวิทยาลัยมหิดล
4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
9) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2.5 มีผลการเรียนดี ได้รับคะแนนเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปขณะขอรับทุน
2.6 เป็นคนเก่ง ดี มีคุณธรรม ศีลธรรม ความประพฤติดี และทำกิจกรรมเพื่อสังคม
2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
2.8 ไม่เป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นโรคติดต่ออันพึงรังเกียจ
2.9 เป็นผู้ที่ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนใดๆ 

3. รายละเอียดการรับทุน
3.1 สมัครผ่านมหาวิทยาลัยที่ ธปท. กำหนดตามข้อ 2.4 โดยมหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกและส่งชื่อนิสิต นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีคุณธรรม ความประพฤติเรียบร้อย และทำกิจกรรม
เพื่อสังคมเป็นผู้รับทุน ให้ ธปท. โดยกำหนดการคัดเลือกเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3.2 มหาวิทยาลัยต้องส่งรายชื่อของนิสิต นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกตามข้อ 3.1 เพื่อรับทุนจำนวน 1 ราย โดยกรอกรายละเอียดในแบบเสนอชื่อนิสิต นักศึกษา เพื่อรับทุนนักศึกษา
ที่กำลังศึกษาปริญญาตรี ปี 2 – ปี 4 ในประเทศ และส่งกลับ ทีมทุนการศึกษา ธปท.ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559
3.3 นิสิต นักศึกษา ที่ได้รับเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้รับทุน ตาม ข้อ 3.1 กรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารที่กำหนด ผ่านระบบสมัครทุนออนไลน์ ที่ http:www.bot.or.th หัวข้อ
“ร่วมงานกับเรา / ทุนการศึกษา” ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2559
3.4 เอกสารและหลักฐาน ที่ต้องยื่นเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมการกรอกข้อมูลออนไลน์(ต้นฉบับให้นำมายื่น ที่ ธปท. เมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ได้ทุน) ประกอบด้วย
 - ประวัติย่อ (Resume) พร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาแสดงผลการเรียนรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน 1 ชุด
- หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการรับทุนจากอาจารย์ที่ปรึกษา
- เอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย 

4. การสอบคัดเลือก
มหาวิทยาลัยตามรายชื่อที่ ธปท. กำหนดจะเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกผู้ได้ทุน

5. การประกาศผลการคัดเลือก
ธปท. จะประกาศรายชื่อผู้ได้ทุน ทาง Website ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ http://www.bot.or.th หัวข้อ “ร่วมงานกับเรา / ทุนการศึกษา”

6. การเพิกถอนการให้ทุน
ธปท. จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้มีสิทธิได้ทุน หากเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
6.1 คุณสมบัติไม่ตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบ
6.2 เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย
6.3 ไม่ประพฤติตนตามแนวทางที่ ธปท. วางไว้
6.4 หลีกเลี่ยง ละเลย การรายงานตัว การอบรม และการทำสัญญาตามที่ ธปท. กำหนด

7. การทำสัญญาทุนการศึกษา
ผู้ได้ทุนต้องทำสัญญากับ ธปท. ตามแบบสัญญาที่ ธปท. กำหนด และจะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งของ ธปท. เกี่ยวกับทุนการศึกษา โดยเคร่งครัด

8. สิทธิและข้อผูกพันในการรับทุน
8.1 ผู้ได้ทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายเป็นค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 25,000 บาท (50,000 บาทต่อปี) ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกของปีพ.ศ. 2559
ทั้งนี้ หากประสงค์ได้รับทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี ผู้ได้ทุนต้องรายงานผลการศึกษาและรักษาระดับผลการเรียนเฉลี่ยไปต่ำกว่า 3.00 ในทุกภาคการศึกษา
8.2 หากผู้ได้ทุนรับทุนไปแล้วช่วงหนึ่ง และไปรับทุนอื่นต่อ จะถือว่าสถานะการรับทุน ธปท.เป็นอันสิ้นสุด
8.3 ผู้ได้ทุนมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อฝึกงานกับ ธปท. ตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด เฉพาะในสาขาวิชาที่ ธปท. เปิดรับเพื่อฝึกงานในปีนั้น ๆ ได้โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน แต่ต้องมาเข้า
กระบวนการสอบสัมภาษณ์ตามที่ ธปท. กำหนด
8.4 ภายหลังสำเร็จการศึกษา ผู้ได้ทุนไม่มีข้อผูกพันต้องกลับมาทำงานชดใช้ ธปท.
8.5 ในกรณีที่ผู้ได้ทุนสละสิทธิการรับทุน หรือผู้ได้ทุนไม่สำเร็จการศึกษาตามที่กำหนดธปท. อาจพิจารณาให้ผู้ได้ทุนต้องจ่ายเงินค่าใช้จ่ายที่ ธปท. จ่ายไปทั้งหมดให้แก่ ธปท.
และ ผู้ได้ทุนต้องชดใช้เงินดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ได้ทุนได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ธปท.
8.6 ผู้ได้ทุนต้องยินยอมให้ธปท. คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของจำนวนเงินที่คงค้างชำระนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระตามข้อ 8.5 ทั้งนี้ ธปท. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

ธนาคารแห่งประเทศไทย
 2 พฤศจิกายน 2559

ดาวน์โหลดรายละเอียด ประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษา ประเภททุนนักศึกษาที่กำลังศึกษาปริญญาตรี ปี 2 – ปี 4 ในประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี2559 ได้ที่นี่
Advertisement
Advertisement

Advertisement

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^