LASTEST NEWS

23 ส.ค. 2560สพป.ตาก เขต 2 เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราวและครูอัตราจ้าง 8 อัตรา 23 ส.ค. 2560ครูธุรการ สพฐ ยื่นหนังสือ ครม สัญจร ที่โคราช ทวงถามความมั่นคงในอาชีพ 23 ส.ค. 2560โอกาสดีๆ มีไม่มากนัก เปิดสอบรับราชการ 22,602 อัตรา รับทั่วประเทศ คลิกดูรายละเอียด 23 ส.ค. 2560รับสมัครสอบตำรวจ 790 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 1-22ก.ย.2560 นี้ 22 ส.ค. 2560โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป (สายสามัญ) จังหวัดชลบุรี รับสมัครครูผู้สอน จำนวนมาก 22 ส.ค. 2560โรงเรียนสตรีภูเก็ต รับสมัครครูอัตราจ้าง 9 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 30,000 บาท 22 ส.ค. 2560ปฏิรูป..หรือปฏิสังขรณ์ 22 ส.ค. 2560จัดเคาน์เตอร์เซอร์วิสต่อตั๋วครู 22 ส.ค. 2560"หมอธี"ให้ สพฐ.ช่วยจ่ายค่าน้ำ-ไฟสถานศึกษา 22 ส.ค. 2560สมศ.ย้ำชัดไม่ประเมินโรงเรียนจัดฉาก

สอบครูรอบใหม่ ดาวน์โหลดไปอ่าน! แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • 21 พ.ย. 2559 เวลา 23:04 น.
  • 41,784 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
สอบครูรอบใหม่ ดาวน์โหลดไปอ่าน! แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Advertisement
เพิ่มเราเป็นเพื่อนใน Line กดเลย!

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สอบครูรอบใหม่ ดาวน์โหลดไปอ่าน! แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
สารบัญ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
    
ส่วนที่ 1 บทนำ
- ความเป็นมา
- วัตถุประสงค์
- วิธีดำเนินงาน
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
- กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564
- ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560–2574) 
- นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
- นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564)
- นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
- แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2574)
- แผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2574)
- แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ- โครงสร้างอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ31
- ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ส่วนที่ 3 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- ค่านิยม 
- ประเด็นยุทธศาสตร์
- เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์
- ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ และค่าเป้าหมาย
- กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
- แผนผังความเชื่อมโยงสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)    
              

ส่วนที่ 4 งาน/โครงการตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4.1 ตารางสรุปแผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กองทุน /เงินทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4.2 ตารางรายละเอียดแผนงานบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- แผนงานบุคลากรภาครัฐ
4.3 ตารางรายละเอียดงาน/โครงการจำแนกตามผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/ผลผลิต/กองทุน/เงินทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา
- โครงการขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ผลผลิตหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา    
- ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
- ผลผลิตผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ    
- ผลผลิตผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
- ผลผลิตมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ผลผลิตนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน
- ผลผลิต ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน    
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
- กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
- เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

ส่วนที่ 5 งาน/โครงการตามแผนงานบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
5.1 ตารางสรุปแผนงานบูรณาการของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5.2 ตารางรายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- แผนงานบูรณาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
- แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาข้อเสนอวิจัย
- แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
 - โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงวัย
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
- แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
- โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้
- โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
- แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
- แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ส่วนที่ 6 ระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)        
ภาคผนวก    
- อักษรย่อหน่วยงาน
- หนังสืออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ :: แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 
Advertisement
ติดตามข่าว บน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !

Advertisement

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^