LASTEST NEWS

22 ก.พ. 2561สอบครูผู้ช่วยแบบใหม่ จัดสอบช่วงเดือนก.ค.-ส.ค.2561 เพื่อบรรจุให้ทันในเดือนตุลาคม 2561 22 ก.พ. 2561สพป.อุทัยธานี เขต 1 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง (สมัคร26ก.พ.-4มี.ค.61) 22 ก.พ. 2561สพฐ.ยอมให้ โรงเรียนรับ.ม.4ได้50คนต่อห้อง 22 ก.พ. 2561สพม.25 เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ 9 อัตรา (สมัคร26ก.พ.-4มี.ค.61) 22 ก.พ. 2561สพป.นครพนม เขต 2 เปิดสอบครูอัตราจ้าง 11 อัตรา (สมัคร1-9มี.ค.61) 22 ก.พ. 2561สพป.มหาสารคาม เขต 1 เปิดสอบพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง 11 อัตรา (สมัคร1-7มี.ค.61) 22 ก.พ. 2561สพป.อำนาจเจริญ เปิดสอบพนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง 9 อัตรา (สมัคร27ก.พ.-5มี.ค.61) 22 ก.พ. 2561ก.ค.ศ.เผย ไร้หลักฐานเรียกตัวลำดับที่ 18 บัญชีกศจ.สุโขทัย 22 ก.พ. 2561ม.นอกระบบส่อวืดจัดสอบครูผู้ช่วยแบบใหม่ 22 ก.พ. 2561อบจ.ลำปาง เปิดสอบผู้ช่วยครู จำนวน 3 อัตรา (สมัคร5-13 มีนาคม 2561)

มีผลแล้ว! ขึ้นเงินเดือน "อส.มหาดไทย" สูงสุด 13,285 บาท

  • 27 ก.ย. 2559 เวลา 22:31 น.
  • 8,225 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
มีผลแล้ว! ขึ้นเงินเดือน "อส.มหาดไทย" สูงสุด 13,285 บาท
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

มีผลแล้ว! ขึ้นเงินเดือน "อส.มหาดไทย" สูงสุด 13,285 บาท

        มีผลแล้ว! ขึ้นเงินเดือนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดมหาดไทยทั่วประเทศ สูงสุด 13,285 บาท ส่วน “อาสาสมัครคนใด” ค่าตอบแทนไม่ถึง 1 หมื่นบาท ให้ปรับเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเป็น 1 หมื่นบาท
       
       วันนี้ (27 ก.ย.) มีรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทยเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ที่เห็นชอบให้ปรับอัตราเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย ให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนี้
       
       “อาศัยอํานาจตามความใน (๒) ของมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
       
       ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๙”
       
       ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
       
       ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๗ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
       
       “ข้อ ๑๗ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้รับเงินค่าตอบแทนไม่ถึงเดือนละหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบห้าบาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละสองพันบาท แต่เมื่อรวมกับเงินค่าตอบแทนแล้ว ต้องไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบห้าบาทถ้าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย ผู้ใดได้รับเงินตามวรรคหนึ่งรวมกันไม่ถึงเดือนละหนึ่งหมื่นบาท ให้ผู้นั้นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจนเมื่อรวมกับเงินค่าตอบแทนแล้วถึงเดือนละหนึ่งหมื่นบาท”
       
       ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
       อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง”
       
       มีรายงานว่า ปัจจุบันอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย มีจำนวน 46 กองร้อยใน 46 จังหวัด พบว่าปีงบประมาณ 2550 กระทรวงมหาดไทยมีการสั่งใช้กำลังพลสมาชิก อส.ประจำกองจำนวนทั้งสิ้น 15,727 อัตรา ในพื้นที่ 75 จังหวัด 877 อำเภอ/กิ่งอำเภอ
       
       ทั้งนี้ ค่าครองชีพชั่วคราวและอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงสนามของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดง (อส.) ที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งแต่เดิมได้เคยกำหนดอัตราไว้เมื่อปี พ.ศ. 2555 ว่าหากได้รับค่าตอบแทนเดือนละไม่ถึง 12,285 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวอีกเดือนละ 1,500 บาท แต่เมื่อบวกกับค่าตอบแทนแล้วเพดานสูงสุดต้องไม่เกิน 12,285 บาท แต่กำหนดเพดานขั้นต่ำว่า ถ้ารวมกันระหว่างค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพ รวมไม่ถึงเดือนละ 9,000 บาท ให้รับไปทั้งหมด 9,000 บาท แต่อัตราที่กำหนดใหม่เพิ่มเป็นค่าตอบแทน 13,285 บาท แต่หากไม่ถึงให้ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวอีกเดือนละ 2,000 บาท แต่เมื่อรวมกันแล้วเพดานสูงสุดต้องไม่เกิน 13,285 บาท และเพดานขั้นต่ำถ้ารวมกันแล้วได้รับไม่เกิน 10,000 บาท ให้ได้รับเป็น 10,000 บาท นอกจากนี้ยังได้เพิ่มค่าเบี้ยเลี้ยงสนามจากเดิมวันละ 120 บาท เป็นวันละ 200 บาท ซึ่งมีอัตราเท่ากับทหารบกและทหารพราน

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ 27 กันยายน 2559 14:34 น. (แก้ไขล่าสุด 27 กันยายน 2559 14:45 น.)
Advertisement

Advertisement

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^