LASTEST NEWS

20 ก.พ. 2560ด่วนที่สุด! การจัดทำข้อมูลงบประมาณเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูฯ ประจำปี พ.ศ.2560 20 ก.พ. 2560(วุฒิปวส.-ป.ตรีทุกสาขา) สพฐ.เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 10 อัตรา 20 ก.พ. 2560ก.ค.ศ.ปรับเกณฑ์สอบครูผู้ช่วย ร่นเวลาเร็วขึ้น 10 วันให้แล้วเสร็จเดือนเม.ย. 20 ก.พ. 2560เล็งให้บริษัทประกันดูแลค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ 20 ก.พ. 2560ผลการประชุม ก.ค.ศ. 2/2560 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 20 ก.พ. 2560สอศ.บรรจุครูผู้ช่วยอาชีวะรอบที่ 6 20 ก.พ. 2560ก.ค.ศ.ปรับปฏิทินสอบครูผู้ช่วยสพฐ.เร็วขึ้น 20 ก.พ. 2560ก.ค.ศ.เห็นชอบให้ปรับปฏิทินการสอบครูผู้ช่วย โดยให้ทุกอย่างแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 60 20 ก.พ. 2560แชร์ด่วน! ((ประกาศแล้ว!)) สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาค ก ทั่วไป ปี2560 แล้ว (สมัคร1-21มี.ค.2560) 20 ก.พ. 2560เกณฑ์วิทยฐานะใหม่คลอด มี.ค.ดันแม่พิมพ์ได้’ชำนาญการ’ภายใน 5-7 ปี’หมอธี’จี้ ก.ค.ศ.วางแนวดูแลครูบรรจุใหม่

มีผลแล้ว! ขึ้นเงินเดือน "อส.มหาดไทย" สูงสุด 13,285 บาท

  • 27 ก.ย. 2559 เวลา 22:31 น.
  • 8,046 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
มีผลแล้ว! ขึ้นเงินเดือน "อส.มหาดไทย" สูงสุด 13,285 บาท

Advertisement
เพิ่มเราเป็นเพื่อนใน Line กดเลย!

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

มีผลแล้ว! ขึ้นเงินเดือน "อส.มหาดไทย" สูงสุด 13,285 บาท

        มีผลแล้ว! ขึ้นเงินเดือนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดมหาดไทยทั่วประเทศ สูงสุด 13,285 บาท ส่วน “อาสาสมัครคนใด” ค่าตอบแทนไม่ถึง 1 หมื่นบาท ให้ปรับเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเป็น 1 หมื่นบาท
       
       วันนี้ (27 ก.ย.) มีรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทยเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ที่เห็นชอบให้ปรับอัตราเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย ให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนี้
       
       “อาศัยอํานาจตามความใน (๒) ของมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
       
       ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๙”
       
       ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
       
       ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๗ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
       
       “ข้อ ๑๗ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้รับเงินค่าตอบแทนไม่ถึงเดือนละหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบห้าบาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละสองพันบาท แต่เมื่อรวมกับเงินค่าตอบแทนแล้ว ต้องไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบห้าบาทถ้าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย ผู้ใดได้รับเงินตามวรรคหนึ่งรวมกันไม่ถึงเดือนละหนึ่งหมื่นบาท ให้ผู้นั้นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจนเมื่อรวมกับเงินค่าตอบแทนแล้วถึงเดือนละหนึ่งหมื่นบาท”
       
       ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
       อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง”
       
       มีรายงานว่า ปัจจุบันอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย มีจำนวน 46 กองร้อยใน 46 จังหวัด พบว่าปีงบประมาณ 2550 กระทรวงมหาดไทยมีการสั่งใช้กำลังพลสมาชิก อส.ประจำกองจำนวนทั้งสิ้น 15,727 อัตรา ในพื้นที่ 75 จังหวัด 877 อำเภอ/กิ่งอำเภอ
       
       ทั้งนี้ ค่าครองชีพชั่วคราวและอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงสนามของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดง (อส.) ที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งแต่เดิมได้เคยกำหนดอัตราไว้เมื่อปี พ.ศ. 2555 ว่าหากได้รับค่าตอบแทนเดือนละไม่ถึง 12,285 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวอีกเดือนละ 1,500 บาท แต่เมื่อบวกกับค่าตอบแทนแล้วเพดานสูงสุดต้องไม่เกิน 12,285 บาท แต่กำหนดเพดานขั้นต่ำว่า ถ้ารวมกันระหว่างค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพ รวมไม่ถึงเดือนละ 9,000 บาท ให้รับไปทั้งหมด 9,000 บาท แต่อัตราที่กำหนดใหม่เพิ่มเป็นค่าตอบแทน 13,285 บาท แต่หากไม่ถึงให้ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวอีกเดือนละ 2,000 บาท แต่เมื่อรวมกันแล้วเพดานสูงสุดต้องไม่เกิน 13,285 บาท และเพดานขั้นต่ำถ้ารวมกันแล้วได้รับไม่เกิน 10,000 บาท ให้ได้รับเป็น 10,000 บาท นอกจากนี้ยังได้เพิ่มค่าเบี้ยเลี้ยงสนามจากเดิมวันละ 120 บาท เป็นวันละ 200 บาท ซึ่งมีอัตราเท่ากับทหารบกและทหารพราน

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ 27 กันยายน 2559 14:34 น. (แก้ไขล่าสุด 27 กันยายน 2559 14:45 น.)
Advertisement
Advertisement

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^