LASTEST NEWS

25 พ.ค. 2561กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 41 อัตรา สมัคร 1-15 มิ.ย.2561 25 พ.ค. 2561แถลงชี้แจงระเบียบ ก.คลังจ้างพนักงานหรือลูกจ้างจากเงินนอกงบประมาณ 25 พ.ค. 2561ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือยังคะ? - หมดอายุเกิน 5 ปี หมดสิทธิ์ต่ออายุนะ 25 พ.ค. 2561ผอ.รร.แจงสังคม เงินเดือนครูอัตราจ้างน้อยจริง 25 พ.ค. 2561โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงโปร์นครราชสีมา รับสมัคร ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย 1 อัตรา 25 พ.ค. 2561สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 25 พ.ค. 2561เร่งคดีทุจริตสอบบรรจุครู 11 จว.อีสาน สรุปเรื่องส่งให้ศธจ.บุรีรัมย์-ตั้งกก.ลงโทษทางวินัย 25 พ.ค. 2561กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ สมัคร24พ.ค.-14มิ.ย.2561 25 พ.ค. 2561สพป.ขอนแก่น เขต 1 เปิดสอบครูอัตราจ้าง 4 อัตรา (สมัคร1-7มิ.ย.61) 24 พ.ค. 2561จริงหรือเปล่าคะ ที่บอกว่าเรียนป.บัณฑิตปีนี้ต้องสอบเอาใบประกอบ

ตรวจชื่อ! 198 ข้าราชการพลเรือนระดับสูง พ้นจากตำแหน่ง

  • 01 ก.ย. 2559 เวลา 09:33 น.
  • 11,373 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
ตรวจชื่อ! 198 ข้าราชการพลเรือนระดับสูง พ้นจากตำแหน่ง
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ตรวจชื่อ! 198 ข้าราชการพลเรือนระดับสูง พ้นจากตำแหน่ง

วันนี้ (31 ส.ค.) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตําแหน่ง ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง และตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์
และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
พ้นจากตําแหน่ง รวม ๑๘๙ ราย ดังนี้

๑. สํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน ๓๗ ราย

๑.๑ พลตํารวจเอก เอก อังสนานนท์ พ้นจากตําแหน่ง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๑.๒ นายนพปฎล เมฆเมฆา พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๑.๓ นายวีระชัย ชมสาคร พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๑.๔ นางกนกทิพย์ รชตะนันทน์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษด้านยุทธศาสตร์
ความมั่นคง ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
๑.๕ นายสุวัตร สิทธิหล่อ พ้นจากตําแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษสํานักนายกรัฐมนตรี
๑.๖ นายนพวัชร สิงห์ศักดา พ้นจากตําแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษสํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๑.๗ นายยุทธนา วิริยะกิตติ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๑.๘ นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๑.๙ นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษ
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๑.๑๐ นายณรงค์ รัตนานุกูล พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๑.๑๑ นายอภินันท์ จันทรังษี พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
๑.๑๒ นายอําพล วงศ์ศิริ พ้นจากตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
๑.๑๓ นายวัชระชัยย์ นาควัชระชัยท์ พ้นจากตําแหน่ง ที่ปรึกษาประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
(นักบริหารระดับสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๑.๑๔ นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ พ้นจากตําแหน่ง ที่ปรึกษาประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
(นักบริหารระดับสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๑.๑๕ พลโท พงศกร รอดชมภู พ้นจากตําแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการ
ประจํา (นักบริหารระดับสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๑.๑๖ นายอําพน กิตติอําพน พ้นจากตําแหน่ง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
๑.๑๗ นางสาวสิบพัน วนวิสุทธิ์ พ้นจากตําแหน่ง รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
๑.๑๘ นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ พ้นจากตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ
๑.๑๙ นายเกรียงศักดิ์ สืบสายหาญ พ้นจากตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ
๑.๒๐ นายผดุงศักดิ์ อมาตยกุล พ้นจากตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ
๑.๒๑ นางอัจฉรา อุณหเลขกะ พ้นจากตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบงานการข่าว
(นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรึกษา สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
๑.๒๒ นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย พ้นจากตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
๑.๒๓ นายชนรรค์ พุทธมิลินประทีป พ้นจากตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
๑.๒๔ นายธรรมศักดิ์ สัมพันธ์สันติกูล พ้นจากตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
๑.๒๕ นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล พ้นจากตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
๑.๒๖ นายโกวิทย์ มีกรุณา พ้นจากตําแหน่ง ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์
งบประมาณทรงคุณวุฒิ) สํานักงบประมาณ
๑.๒๗ นายธนา จานุสรณ์ พ้นจากตําแหน่ง ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์
งบประมาณทรงคุณวุฒิ) สานํ ักงบประมาณ
๑.๒๘ นางมนชิดา เจียรไพศาลเจริญ พ้นจากตําแหน่ง ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ
(นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) สํานักงบประมาณ
๑.๒๙ นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ พ้นจากตําแหน่ง เลขาธิการ ก.พ. สํานักงาน ก.พ.
๑.๓๐ นางสาววชิรา ตีรกรวิเศษภักดี พ้นจากตําแหน่ง ที่ปรึกษาระบบราชการ
(นักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน ก.พ.
๑.๓๑ นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ พ้นจากตําแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑.๓๒ นายธานินทร์ ผะเอม พ้นจากตําแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑.๓๓ นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ พ้นจากตําแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑.๓๔ นายสุริยา จันทรกระจ่าง พ้นจากตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑.๓๕ นายวิทยา ปิ่นทอง พ้นจากตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑.๓๖ นายชเกู ียรติ รัตนชัยชาญ พ้นจากตําแหน่ง เลขาธิการ ก.พ.ร. สํานักงาน ก.พ.ร.
๑.๓๗ นางกิตติยา คัมภีร์ พ้นจากตําแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ.ร. สํานักงาน ก.พ.ร.


๒. กระทรวงการคลัง จํานวน ๘ ราย

๒.๑ นายสุทธิชัย สังขมณี พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๒.๒ นางพรรณขนิตตา บุญครอง พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
๒.๓ นายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ พ้นจากตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์
และทรัพย์สินมีค่า (นักวิเคราะหนโยบายและแผนทรงค ์ ุณวุฒิ) กรมธนารักษ์
๒.๔ นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว พ้นจากตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมธนารักษ์
๒.๕ นายมนัส แจ่มเวหา พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมบัญชีกลาง
๒.๖ นางสาววัชราภรณ์ มาตยานันท์ พ้นจากตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์
การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพากร
๒.๗ นางสาวชูจิตต์ ธนภัณฑ์ภาดา พ้นจากตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพากร
๒.๘ นายวิสุทธิ์ จันมณี พ้นจากตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ (เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ)
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

๓. กระทรวงการต่างประเทศ จํานวน ๑๙ ราย

๓.๑ นายอภิชาติ ชินวรรโณ พ้นจากตําแหน่ง ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๓.๒ นายไกรรวี ศิริกุล พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส
๓.๓ นายจุมพล มนัสช่วง พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงเอเธนส์ สาธารณรัฐเฮลเลนิก
๓.๔ นายเจษฎา ชวาลภาคย์ พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบัวโนสไอเรส สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
๓.๕ นายชลิต มานิตยกุล พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย
๓.๖ นายธฤต จรุงวัฒน์ พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี
๓.๗ นายธีรกุล นิยม พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
๓.๘ นายนพปฎล คุณวิบูลย์ พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงเบิร์น สมาพันธรัฐสวิส
๓.๙ นายประศาสน์ ประศาสน์วินิจฉัย พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต
ณ คูเวต รัฐคูเวต
๓.๑๐ นายพีรศักย จันทวรินทร์ พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
๓.๑๑ นายรัชนันท์ ธนานันท์ พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงเฮลซิงกิ สาธารณรัฐฟินแลนด์
๓.๑๒ นายรัศมี จิตต์ธรรม พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
๓.๑๓ นายวิจักขณ์ ชิตรัตน์ พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงดาการ์ สาธารณรัฐเซเนกัล
๓.๑๔ นายวุตติ วุตติสันต์ พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงกาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
๓.๑๕ นายสุรศักดิ์ เจือสุคนธ์ทิพย์ พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงเม็กซิโกซิตี สหรัฐเม็กซิโก
๓.๑๖ นายอภิชาติ เพ็ชรรัตน์ พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงอัมมาน ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน
๓.๑๗ นายอิทธิพร บุญประคอง พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
๓.๑๘ นางขันธ์ทอง อูนากูล พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบูดาเปสต์ ฮังการี
๓.๑๙ นางสาวอังสนา สีหพิทักษ์ พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล

๔. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จํานวน ๒ ราย

๔.๑ นางธิดา จงก้องเกียรติ พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๔.๒ นายกิตติพงษ์ โพธิมู พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมพลศึกษา

๕. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จํานวน ๔ ราย

๕.๑ นางเสาวนีย์ โขมพัตร พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๕.๒ นายสัมพันธ์ สุวรรณทับ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๕.๓ นางอุษา หงส์กาญจนกุล พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๕.๔ นายอนุสันต์ เทียนทอง พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

๖. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จํานวน ๑๒ ราย

๖.๑ นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๖.๒ นายโอภาส กลั่นบุศย์ พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๖.๓ นางวิมลพร ธิติศักดิ์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๖.๔ นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สานํ ักงานปลัดกระทรวง
๖.๕ นายอนันต์ ลิลา พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๖.๖ นางกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๖.๗ นางนฤมล พนาวงศ์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๖.๘ นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมชลประทาน
๖.๙ นายอยุทธ์ หรินทรานนท์ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมปศุสัตว์
๖.๑๐ นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
๖.๑๑ นายโอฬาร พิทักษ์ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
๖.๑๒ นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส พ้นจากตําแหน่ง เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปท่ีดิน
เพื่อเกษตรกรรม

๗. กระทรวงคมนาคม จํานวน ๓ ราย

๗.๑ นายพงษ์ศักดิ์ สมใจ พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๗.๒ นายเกษม ศรีวรานันท์ พ้นจากตําแหน่ง วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้าน
วิศวกรรมโยธา (ด้านสํารวจและออกแบบ) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมทางหลวง
๗.๓ นายบุญชัย ศรีธาราธิคุณ พ้นจากตําแหน่ง วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้าน
วิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมทางหลวง

๘. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน ๕ ราย


๘.๑ นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๘.๒ นางสาวอาระยา นันทโพธิเดช พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๘.๓ นายนิวัติชัย คัมภีร์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๘.๔ นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
๘.๕ นางสาวภาวิณี ปุณณกันต์ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๙. กระทรวงพลังงาน จํานวน ๓ ราย


๙.๑ นายชวลิต พิชาลัย พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๙.๒ นายประพนธ์ กิติจันทโรภาส พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
๙.๓ นายประมวล จันทร์พงษ์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง

๑๐. กระทรวงพาณิชย์ จํานวน ๖ ราย


๑๐.๑ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร พ้นจากตําแหน่ง ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๐.๒ นายสมชาติ สร้อยทอง พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๐.๓ นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๐.๔ นายชัยณรงค์ โชไชย พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๐.๕ นางสาวศิรินารถ ใจมั่น พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
๑๐.๖ นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า

๑๑. กระทรวงมหาดไทย จํานวน ๒๗ ราย

๑๑.๑ นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง
สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๑.๒ นายวันชัย สุทธิวรชัย พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
๑๑.๓ นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
๑๑.๔ นายวินัย บัวประดิษฐ์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
๑๑.๕ นายสุวิทย์ สุบงกฎ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
๑๑.๖ นายกําธร ถาวรสถิตย์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
๑๑.๗ นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
๑๑.๘ นายคมสัน เอกชัย พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
๑๑.๙ นางสาวจิตรา พรหมชุติมา พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
๑๑.๑๐ นายชูชาติ กีฬาแปง พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
๑๑.๑๑ นายณรงค์ อ่อนสอาด พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน
๑๑.๑๒ นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
๑๑.๑๓ นายพินิจ หาญพาณิชย์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
๑๑.๑๔ นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๑.๑๕ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญ
๑๑.๑๖ นายวงศศิริ พรหมชนะ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๑.๑๗ นายวิเชียร พุฒิวิญญู พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
๑๑.๑๘ นายวินัย วิทยานุกูล พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
๑๑.๑๙ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
๑๑.๒๐ นายสมดี คชายั่งยืน พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
๑๑.๒๑ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
๑๑.๒๒ นายสามารถ ลอยฟ้า พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง
๑๑.๒๓ นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
๑๑.๒๔ นายเสรี ศรีหะไตร พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
๑๑.๒๕ นายอัครเดช เจิมศิริ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
๑๑.๒๖ นายอุกริช พึ่งโสภา พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
๑๑.๒๗ นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมที่ดิน๑๒. กระทรวงยุติธรรม จํานวน ๓ ราย


๑๒.๑ นายวีระยุทธ สุขเจริญ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
๑๒.๒ นางฉลอง อติกนิษฐ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
๑๒.๓ นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมราชทัณฑ์
๑๓. กระทรวงแรงงาน จํานวน ๕ ราย
๑๓.๑ นายสุวิทย์ สุมาลา พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๓.๒ นายอารักษ์ พรหมณี พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมการจัดหางาน
๑๓.๓ นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
๑๓.๔ นายโกวิท สัจจวิเศษ พ้นจากตําแหน่ง เลขาธการส ิ ํานักงานประกันสังคม
๑๓.๕ นายรักษ์ศักดิ์ โชติชัยสถิตย์ พ้นจากตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ
(นักวิชาการแรงงานทรงคุณวุฒิ) สํานักงานประกันสังคม

๑๔. กระทรวงวัฒนธรรม จํานวน ๗ ราย

๑๔.๑ นายอภินันท์ โปษยานนท์ พ้นจากตําแหน่ง ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๔.๒ นายดํารงค์ ทองสม พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๔.๓ นางสุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
๑๔.๔ นายจรูญ นราคร พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
๑๔.๕ นายสุเทพ เกษมพรมณี พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
๑๔.๖ นายนิยม กลิ่นบุบผา พ้นจากตําแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ทรงคุณวุฒิ
(ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านช่างศิลปกรรม (ช่างศิลปไทย)) กรมศิลปากร
๑๔.๗ นางอมรา ศรีสุชาติ พ้นจากตําแหน่ง นักโบราณคดีทรงคุณวุฒิ (ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านโบราณคดี (โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์)) กรมศิลปากร

๑๕. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน ๓ ราย

๑๕.๑ นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ พ้นจากตําแหน่ง ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๕.๒ นายอลงกรณ์ เหล่างาม พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
๑๕.๓ นางสาวคนึงนุช พิมพ์อุบล พ้นจากตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง

๑๖. กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน ๙ ราย

๑๖.๑ นายกําจร ตติยกวี พ้นจากตําแหน่ง ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๖.๒ นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ พ้นจากตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๖.๓ นางผานิตย์ มีสุนทร พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๖.๔ นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
๑๖.๕ นายอนันต์ ระงับทุกข์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
๑๖.๖ นายชาญเวช บุญประเดิม พ้นจากตําแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑๖.๗ นายอกนิษฐ์ คลังแสง พ้นจากตําแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑๖.๘ นายอดินันท์ ปากบารา พ้นจากตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๑๖.๙ นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ พ้นจากตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี
เพ่อการเรียนการสอน (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๗. กระทรวงสาธารณสุข จํานวน ๒๒ ราย

๑๗.๑ นายปภัสสร เจียมบุญศรี พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
๑๗.๒ นายกิตติ พิทักษ์นิตินันท์ พ้นจากตําแหน่ง นักวิชาการอาหารและยาทรงคุณวุฒิ
(ด้านอาหารและยา) กลุ่มที่ปรึกษาระดับกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๗.๓ นายจีรศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล พ้นจากตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
(ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลชลบุรี สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดชลบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๗.๔ นายธํารงค์ สมบุญตนนท์ พ้นจากตําแหน่ง สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์
ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๗.๕ นางวรรณี ลิ่มปิติกุล พ้นจากตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม
สาขากุมารเวชกรรม) กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสงขลา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๗.๖ นางวลี สุวัฒิกะ พ้นจากตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม
สาขากุมารเวชกรรม) กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสิงห์บุรี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๗.๗ นายสมชาย อินทรศิริพงษ์ พ้นจากตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม
สาขาอายุรกรรม) กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๗.๘ นายสมชาย โอวัฒนาพานิช พ้นจากตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
(ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๗.๙ นายสุพรรณ ศรีธรรมมา พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมการแพทย์
๑๗.๑๐ นายประเสริฐ ธนกิจจารุ พ้นจากตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรม
สาขาอายุรกรรม กลุ่มงานอายุรศาสตร์ กลุ่มภารกิจวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
๑๗.๑๑ นายวีระ บูรณะกิจเจริญ พ้นจากตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรม
สาขากุมารศัลยกรรม กลุ่มงานศัลยศาสตร์ กลุ่มภารกิจวิชาการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
กรมการแพทย์
๑๗.๑๒ นายสวิง ปันจัยสีห์ พ้นจากตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรม
สาขาประสาทศัลยกรรม กลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์ กลุ่มภารกิจวิชาการ สถาบันประสาทวิทยา
กรมการแพทย์
๑๗.๑๓ นายอํานวย กาจีนะ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมควบคุมโรค
๑๗.๑๔ นายบุญเลิศ ศักดิ์ชัยนานนท์ พ้นจากตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
(ด้านเวชกรรมป้องกัน สาขาโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม) สํานักโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
๑๗.๑๕ นายสุริยะ วงศ์คงคาเทพ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
๑๗.๑๖ นายอภิชัย มงคล พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๑๗.๑๗ นางสาวอุษาวดี ถาวระ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและพัฒนา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ (เคมี) (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๑๗.๑๘ นายทวี ตั้งเสรี พ้นจากตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช)
กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต
๑๗.๑๙ นางอัญชุลี เตมียะประดิษฐ์ พ้นจากตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
(ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช) กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
กรมสุขภาพจิต
๑๗.๒๐ นายจรัญ จักรวาลชัยศรี พ้นจากตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ
(ด้านส่งเสริมสุขภาพ) กรมอนามัย
๑๗.๒๑ นายบุญชัย สมบูรณ์สุข พ้นจากตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๑๗.๒๒ นายวินิต อัศวกิจวิรี พ้นจากตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยและ
ประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์และการใช้ผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข (นักวิชาการอาหารและยาทรงคุณวุฒิ)
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๑๘. กระทรวงอุตสาหกรรม จํานวน ๗ ราย

๑๘.๑ นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
หน้า ๑๒
เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๙๓ ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
๑๘.๒ นายศักดา พันธ์กล้า พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
๑๘.๓ นายประสงค์ นรจิตร์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
๑๘.๔ นายสมพล รัตนาภิบาล พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
๑๘.๕ นายอุทัย ปิยวนิชพงษ์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
๑๘.๖ นายชาติ หงส์เทียมจันทร์ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
๑๘.๗ นายธวัช ผลความดี พ้นจากตําแหน่ง เลขาธิการสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภณฑั ์อุตสาหกรรม
๑๙. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จํานวน ๒ ราย
๑๙.๑ หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ พ้นจากตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๑๙.๒ นายประสาท พาศิริ พ้นจากตําแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

๒๐ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จํานวน ๒ ราย

๒๐.๑ นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ พ้นจากตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
๒๐.๒ นางสาวจินตนาภา โสภณ พ้นจากตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
๒๑. สํานักงานราชบัณฑิตยสภา จํานวน ๑ ราย
นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์ พ้นจากตําแหน่ง เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา สํานักงาน
ราชบัณฑิตยสภา
๒๒. ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน ๒ ราย
๒๒.๑ นายภาณุ อุทัยรัตน์ พ้นจากตําแหน่ง เลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้
๒๒.๒ นายจํานัล เหมือนดํา พ้นจากตําแหน่ง รองเลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่: 31 ส.ค. 59 เวลา: 21:40 น.
Advertisement
Advertisement

Advertisement

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^